08 - 37202968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 30' trong giờ hành chính  
 

 
 
 
Bán Nhiều Nhất
Công tắc trung gian size M màu đồng
135.300 VNĐ
Bộ công tắc ba 1 chiều 10A, mặt kim loại
475.200 VNĐ
Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 4P 32A 400V IP67
542.300 VNĐ
Bộ công tắc đơn 1 chiều 10A, mặt kim loại
289.300 VNĐ
Ổ cắm âm sàn cho S-Flexi có đế âm, màu nhũ vàng
1.460.800 VNĐ
Phích cắm 3P 16A 230V IP67
348.700 VNĐ
Phích cắm 4P 32A 400V IP67
500.500 VNĐ
Phích cắm 4P 20A 500V IP66
1.057.100 VNĐ
Tủ điện nhựa nổi, cửa trơn chứa 12 MCB
574.200 VNĐ
Bộ ổ cắm đơn 2 chấu và 1 lỗ trống
88.000 VNĐ
Phích cắm 4P 50A 500V IP66
1.225.400 VNĐ
Bộ ổ cắm đơn 2 chấu 16A
57.200 VNĐ
Mặt cho 1 thiết bị
22.000 VNĐ
Ổ cắm đôi 3 chấu
89.100 VNĐ
Bộ công tắc ba, 1 chiều 16A, size S
84.000 VNĐ
Đế âm cho mặt đơn chuẩn Anh
30.800 VNĐ
Bộ công tắc đôi, 1 chiều 16A, size M
69.000 VNĐ
Tủ điện âm tường, vỏ kim loại chứa 3 MCB
173.800 VNĐ
Phích cắm 4P 16A 400V IP67
400.400 VNĐ
Phích cắm 3P 15A 250V IP66
827.200 VNĐ
Công tắc 2 chiều 10A
40.700 VNĐ
Ổ cắm đôi 3 chấu, size L
74.800 VNĐ
Nút che trơn size S màu trắng
9.900 VNĐ
Tủ điện nhựa âm tường, cửa mờ chứa 36 MCB
1.236.400 VNĐ
Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 13A có công tắc, mặt kim loại
372.900 VNĐ
Bộ công tắc đôi 1 chiều 10A, mặt kim loại
374.000 VNĐ
Phích cắm 5P 32A 400V IP67
543.400 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 4P 32A 400V IP67
694.100 VNĐ
Phích cắm 3P 10A 250V IP66
682.000 VNĐ
Công tắc điều chình độ sáng đèn 500W,không ON/OFF
243.100 VNĐ
Mặt cho 5 thiết bị
39.600 VNĐ
Ổ cắm đơn 2 chấu
33.000 VNĐ
Đế âm cho mặt đôi chuẩn Anh
50.600 VNĐ
Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 4P 63A 400V IP67
1.106.600 VNĐ
Ổ cắm nối 3P 125A 230V IP67
3.099.800 VNĐ
Tủ điện nhựa nổi, cửa trơn chứa 4 MCB
324.500 VNĐ
Mặt cho 3 thiết bị size S màu trắng
33.000 VNĐ
Ổ điện thoại, size M
103.400 VNĐ
Phích cắm 3P 32A 250V IP66
959.200 VNĐ
Ổ cắm nối 4P 16A 400V IP44
211.200 VNĐ
Công tắc 1 chiều 16A, size M
27.500 VNĐ
Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 13A có công tắc, kiểu Anh
137.500 VNĐ
Mặt cho 4 thiết bị
39.600 VNĐ
Phích cắm 3P 13A 250V IP66
540.100 VNĐ
Công tắc điều chỉnh tốc độ quạt 250W, size M
226.600 VNĐ
Mặt cho 2 thiết bị size S
16.500 VNĐ
Ổ cắm đơn 3 chấu
63.800 VNĐ
Công tắc 1 chiều size M màu đồng
88.000 VNĐ
Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 16A
101.200 VNĐ
Phích cắm 3P 16A 230V IP44
136.400 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 5P 16A 400V IP44
325.600 VNĐ
Đèn báo đỏ màu đồng
165.000 VNĐ
Ổ cắm đôi 3 chấu size L màu trắng
128.700 VNĐ
Mặt cho 2 thiết bị
22.000 VNĐ
Mặt cho 1 thiết bị size S
16.500 VNĐ
Tủ điện nhựa nổi, cửa mờ chứa 12 MCB
574.200 VNĐ
Phích cắm 3P 63A 230V IP67
1.031.800 VNĐ
Công tắc "Không làm phiền" màu đồng
454.300 VNĐ
Công tắc điều chình tốc độ quạt 400W, không ON/OFF
270.600 VNĐ
Phích cắm 4P 32A 500V IP66
1.225.400 VNĐ
Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A
128.700 VNĐ
Phích cắm 3P 32A 230V IP44
250.800 VNĐ
Phích cắm 5P 40A 500V IP66
1.848.000 VNĐ
Mặt cho 3 thiết bị
22.000 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 3P 32A 230V IP67
674.300 VNĐ
Công tắc 1 chiều size L màu trắng
83.600 VNĐ
Tủ điện nhựa âm tường, cửa trơn chứa 6 MCB
375.100 VNĐ
Ổ cắm angten TV
67.100 VNĐ
Phích cắm 5P 32A 500V IP66
1.848.000 VNĐ
Công tắc 1 chiều có dạ quang, size M
47.300 VNĐ
Ổ cắm TV, size S
60.500 VNĐ
Mặt cho 2 thiết bị
35.200 VNĐ
 
Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 13A có công tắc, kiểu Anh
137.500 VNĐ
Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 13A có công tắc, kiểu Anh
383.900 VNĐ
Mặt cho 1 thiết bị
35.200 VNĐ
Mặt cho 2 thiết bị
35.200 VNĐ
EKT
Chìa khóa (dùng cho E31KT)
66.000 VNĐ
Bộ ổ cắm dao cạo râu
1.336.500 VNĐ
Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 15A có công tắc, kiểu Anh
192.500 VNĐ
Công tắc chìa khóa thẻ 16A
837.000 VNĐ
 
Công tắc điều chỉnh tốc độ quạt
368.500 VNĐ
Nút nhấn chuông, size L
66.000 VNĐ
Ổ cắm đơn 3 chấu
63.800 VNĐ
Mặt che trơn
16.500 VNĐ
Ổ cắm điện thoại
78.100 VNĐ
Công tắc 1 chiều có đèn báo , size S
111.100 VNĐ
Công tắc 2 chiều có dạ quang, size S
41.800 VNĐ
Mặt cho 1 thiết bị size S
16.500 VNĐ
 
Ổ điện thoại, size M
103.400 VNĐ
Mặt cho 3 thiết bị, size S
15.400 VNĐ
Công tắc điều chỉnh độ sáng đèn 400W, size M
190.300 VNĐ
Bộ công tắc đôi, 2 chiều 16A, size M
95.000 VNĐ
Mặt cho 1 thiết bị, size M
15.400 VNĐ
Công tắc 2 chiều 16A, size XS
34.100 VNĐ
Nút che trơn, có lỗ trống, size M
12.100 VNĐ
Ổ cắm TV, size M
68.200 VNĐ
 
Mặt che trơn
39.600 VNĐ
Đèn báo xanh
47.300 VNĐ
Mặt cho MCB 1 cực
35.200 VNĐ
Bộ 1 ổ cắm điện thoại
99.000 VNĐ
Công tắc 2 chiều 35A
318.000 VNĐ
Bộ ổ cắm đơn 2 chấu và 2 lỗ trống
88.000 VNĐ
Công tắc đơn 2 cực 20A
143.000 VNĐ
Đèn báo đỏ
47.300 VNĐ
 
Hộp che phòng thấm nước cho mặt sê ri 30
317.900 VNĐ
Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 13A có công tắc, mặt kim loại
372.900 VNĐ
Bộ công tắc đôi 1 chiều 10A, mặt kim loại
374.000 VNĐ
Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 13A có công tắc, mặt kim loại
683.100 VNĐ
Hộp che phòng thấm nước cho sê ri Concept, màu xám
413.600 VNĐ
Bộ công tắc đôi 2 chiều 10A, mặt kim loại
415.800 VNĐ
Bộ công tắc ba 1 chiều 10A, mặt kim loại
475.200 VNĐ
Hộp che phòng thấm nước cho mặt đôi, loại vuông, IP55
454.300 VNĐ
 
Công tắc 1 chiều size M màu trắng
75.900 VNĐ
Công tắc 1 chiều size L màu đồng
96.800 VNĐ
Mặt cho 1 thiết bị size S màu trắng
33.000 VNĐ
Mặt cho 1 thiết bị size S màu đồng
38.500 VNĐ
Nút che trơn size L màu đồng
25.300 VNĐ
Ổ cắm đơn 2 chấu size S màu trắng
60.500 VNĐ
Ổ data cat6 size S màu đồng
278.300 VNĐ
Công tắc 2 cực size M màu trắng
250.800 VNĐ
 
Ổ cắm âm sàn cho Concept có đế âm, màu nhũ vàng
1.460.800 VNĐ
New
Hộp nối, 6" x 6" x 3"
115.500 VNĐ
Đế âm cho mặt đơn chuẩn Anh
30.800 VNĐ
Ổ cắm âm sàn cho S-Flexi có đế âm, màu nhũ bạc
1.159.400 VNĐ
Đế sắt cho ổ âm sàn, sâu 65mm
123.200 VNĐ
Hộp nối, 4" x 4" x 2"
39.600 VNĐ
New
Hộp nối, 6" x 6" x 2"
81.400 VNĐ
Đế âm đơn kim loại, 101 x 51 x 51mm
30.800 VNĐ
 
Phích cắm 3P 32A 230V IP44
250.800 VNĐ
Phích cắm 3P 125A 230V IP67
2.399.100 VNĐ
Phích cắm 3P 32A 230V IP67
467.500 VNĐ
Phích cắm 3P 16A 230V IP67
348.700 VNĐ
Phích cắm 5P 63A 400V IP67
1.267.200 VNĐ
Phích cắm 4P 32A 400V IP44
289.300 VNĐ
Phích cắm 4P 32A 400V IP67
500.500 VNĐ
Phích cắm 5P 32A 400V IP67
543.400 VNĐ
 
Ổ cắm nối 3P 32A 230V IP44
277.200 VNĐ
Ổ cắm nối 4P 63A 400V IP67
1.288.100 VNĐ
Ổ cắm nối 4P 32A 400V IP67
558.800 VNĐ
Ổ cắm nối 3P 16A 230V IP44
185.900 VNĐ
Ổ cắm nối 4P 16A 400V IP67
410.300 VNĐ
Ổ cắm nối 3P 32A 230V IP67
517.000 VNĐ
Ổ cắm nối 3P 63A 230V IP67
1.156.100 VNĐ
Ổ cắm nối 4P 16A 400V IP44
211.200 VNĐ
 
Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 4P 16A 400V IP44
206.800 VNĐ
Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 3P 125A 230V IP67
2.407.900 VNĐ
Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 3P 16A 230V IP44
184.800 VNĐ
Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 3P 32A 230V IP44
281.600 VNĐ
Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 4P 125A 400V IP67
2.506.900 VNĐ
Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 3P 16A 230V IP67
389.400 VNĐ
Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 4P 16A 400V IP67
447.700 VNĐ
Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 3P 63A 230V IP67
973.500 VNĐ
 
Ổ cắm gắn nổi 5P 16A 400V IP67
643.500 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 4P 16A 400V IP67
556.600 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 5P 32A 400V IP44
452.100 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 4P 32A 400V IP44
457.600 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 4P 125A 400V IP67
3.957.800 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 5P 63A 400V IP67
1.765.500 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 4P 16A 400V IP44
314.600 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 3P 63A 230V IP67
1.469.600 VNĐ
 
Ổ cắm có khóa 3P 10A 250V IP66
1.157.200 VNĐ
Isolator 2P 20A 500V IP66
895.400 VNĐ
Isolator 2P 55A 500V IP66
1.223.200 VNĐ
Công tắc có đế 1P 32A 250V IP66
750.200 VNĐ
Công tắc có đế 3P 20A 500V IP66
1.263.900 VNĐ
Ổ cắm có khóa 5P 32A 500V IP66
4.180.000 VNĐ
Ổ cắm có đế 4P 32A 500V IP66
1.461.900 VNĐ
Isolator 1P 55A 250V IP66
929.500 VNĐ
 
Tủ điện nhựa âm tường, cửa trơn chứa 36 MCB
1.236.400 VNĐ
Tủ điện âm tường, vỏ kim loại chứa 17 MCB
845.900 VNĐ
Tủ điện nhựa âm tường, cửa trơn chứa 18 MCB
959.200 VNĐ
Tủ điện nhựa nổi, cửa trơn chứa 4 MCB
324.500 VNĐ
Tủ điện nhựa âm tường, cửa trơn chứa 24 MCB
1.054.900 VNĐ
Tủ điện nhựa nổi, cửa mờ chứa 18 MCB
940.500 VNĐ
Tủ điện âm tường, vỏ kim loại chứa 4 MCB
173.800 VNĐ
Tủ điện nhựa âm tường, cửa trơn chứa 4 MCB
333.300 VNĐ