08 - 37202968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 30' trong giờ hành chính  
 

 
 
 
Bán Nhiều Nhất
526
Ổ cắm nối 32A – 4P – 400V – 6H – IP44
262.400 VNĐ
552
Ổ cắm nối 32A – 3P – 230V – 6H – IP67
438.900 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 16A – 3P – 230V – 6H – IP67
427.000 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 16A – 3P – 230V – 6H – IP67 angled
273.900 VNĐ
4
Phích cắm 32A – 5P – 400V – 6H – IP44
264.700 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 32A – 4P – 400V – 3H – IP67
5.394.600 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 4P – 400V – 6H – IP67 angled
403.400 VNĐ
252
Phích cắm 16A – 4P – 400V – 6H – IP44
147.900 VNĐ
Phích cắm chống cháy nổ 2P+E 16A 240V IP65
4.576.000 VNĐ
Phích cắm schuko 16A bằng nhựa màu xám trắng
143.600 VNĐ
510
Ổ cắm nối 16A – 3P – 230V – 6H – IP44
153.600 VNĐ
514
Ổ cắm nối 16A – 4P – 400V – 6H – IP44
185.700 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 63A – 5P – 400V – 6H – IP44 (Vertical)
9.055.700 VNĐ
550
Ổ cắm nối 16A – 5P – 400V – 6H – IP67
444.600 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 3P – 230V – 6H – IP67 angled
388.400 VNĐ
105
Ổ cắm gắn nổi 16A – 4P – 400V – 6H – IP44
262.000 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 63A – 5P – 400V – 6H – IP67 (Vertical)
10.789.300 VNĐ
260
Phích cắm 32A – 3P – 230V – 6H – IP44
176.500 VNĐ
522
Ổ cắm nối 32A – 3P – 230V – 6H – IP44
247.500 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 16A – 5P – 400V – 6H – IP67
567.000 VNĐ
Ổ cắm schuko 16A có nắp, màu xanh dương
128.300 VNĐ
300
Phích cắm 32A – 5P – 400V – 6H – IP67
535.200 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 63A – 3P – 230V – 6H – IP44 angled
935.000 VNĐ
5
Ổ cắm nối 16A – 5P – 400V – 6H – IP44
226.900 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 4P – 400V – 6H – IP44 angled
284.100 VNĐ
Phích cắm 63A – 4P – 400V – 6H – IP67
1.520.500 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 32A – 4P – 400V – 6H – IP67 (Vertical)
4.891.600 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 5P – 400V – 6H – IP44 angled
307.100 VNĐ
278
Phích cắm 16A – 3P – 230V – 6H – IP67
239.500 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 5P – 400V – 6H – IP67 angled
482.400 VNĐ
111
Ổ cắm gắn nổi 16A – 5P – 400V – 6H – IP44
312.000 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 16A – 4P – 400V – 6H – IP67
481.000 VNĐ
556
Ổ cắm nối 32A – 4P – 400V – 6H – IP67
450.400 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 32A – 4P – 400V – 6H – IP44 (Vertical)
4.051.800 VNĐ
6
Ổ cắm nối 32A – 5P – 400V – 6H – IP44
268.200 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 16A – 4P – 400V – 6H – IP67 angled
323.200 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 16A – 5P – 400V – 6H – IP67 angled
401.100 VNĐ
540
Ổ cắm nối 16A – 3P – 230V – 6H – IP67
284.100 VNĐ
101
Ổ cắm gắn nổi 16A – 3P – 230V – 6H – IP44
268.000 VNĐ
248
Phích cắm 16A – 3P – 230V – 6H – IP44
123.800 VNĐ
 
 
290
Phích cắm 32A – 3P – 230V – 6H – IP67
355.200 VNĐ
282
Phích cắm 16A – 4P – 400V – 6H – IP67
292.200 VNĐ
Phích cắm 200A – 5P – 400V – 6H – IP67
69.734.500 VNĐ
278
Phích cắm 16A – 3P – 230V – 6H – IP67
239.500 VNĐ
294
Phích cắm 32A – 4P – 400V – 6H – IP67
377.000 VNĐ
300
Phích cắm 32A – 5P – 400V – 6H – IP67
535.200 VNĐ
Phích cắm 63A – 4P – 400V – 6H – IP67
1.520.500 VNĐ
Phích cắm 63A – 5P – 400V – 6H – IP67
1.637.500 VNĐ
 
Ổ cắm gắn nổi 16A – 4P – 400V – 6H – IP44 (TA version)
220.000 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 63A – 5P – 400V – 6H – IP44
1.210.100 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 32A – 4P – 400V – 6H – IP44 (TA version)
302.500 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 32A – 5P – 400V – 6H – IP44
405.000 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 16A – 3P – 230V – 6H – IP44 (TA version)
228.000 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 32A – 3P – 230V – 6H – IP44
367.800 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 63A – 4P – 400V – 6H – IP44
1.104.400 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 32A – 3P – 230V – 6H – IP44 (TA version)
295.700 VNĐ
 
Ổ cắm gắn nổi 63A – 5P – 400V – 6H – IP67
1.886.100 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 32A – 4P – 400V – 6H – IP67
609.000 VNĐ
139
Ổ cắm gắn nổi 125A - 4P - 400V - 6H - IP67
5.749.800 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 16A – 4P – 400V – 6H – IP67
481.000 VNĐ
New
Ổ cắm gắn nổi 32A – 3P – 230V – 6H – IP67
595.900 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 32A – 3P – 230V – 6H – IP67
596.800 VNĐ
New
Ổ cắm gắn nổi 32A – 5P – 400V – 6H – IP67
721.900 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 16A – 3P – 230V – 6H – IP67
427.000 VNĐ
 
Ổ cắm gắn âm 63A – 5P – 400V – 6H – IP44 straight
1.051.900 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 63A – 4P – 400V – 6H – IP44 straight
932.700 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 16A – 3P – 230V – 6H – IP44 - angled
175.400 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 5P – 400V – 6H – IP44 straight
307.400 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 63A – 5P – 400V – 6H – IP44 angled
1.051.900 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 4P – 400V – 6H – IP44 straight
284.100 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 16A – 5P – 400V – 6H – IP44 angled
230.400 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 63A – 3P – 230V – 6H – IP44 straight
935.000 VNĐ
 
Ổ cắm gắn âm 125A – 5P – 400V – 6H – IP67 straight
4.208.700 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 125A – 3P – 230V – 6H – IP67 straight
3.933.300 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 63A – 4P – 400V – 6H – IP67 straight
1.100.000 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 5P – 400V – 6H – IP67 straight
483.600 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 4P – 400V – 6H – IP67 angled
403.400 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 125A – 3P – 230V – 6H – IP67 angled
3.933.300 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 4P – 400V – 6H – IP67 straight
403.400 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 125A – 5P – 400V – 6H – IP67 angled
4.208.700 VNĐ
 
 
562
Ổ cắm nối 32A – 5P – 400V – 6H – IP67
543.200 VNĐ
569
Ổ cắm nối 63A – 5P – 400V – 6H – IP67
1.177.000 VNĐ
544
Ổ cắm nối 16A – 4P – 400V – 6H – IP67
360.900 VNĐ
550
Ổ cắm nối 16A – 5P – 400V – 6H – IP67
444.600 VNĐ
556
Ổ cắm nối 32A – 4P – 400V – 6H – IP67
450.400 VNĐ
552
Ổ cắm nối 32A – 3P – 230V – 6H – IP67
438.900 VNĐ
Ổ cắm nối 125A – 4P – 400V – 6H – IP67
3.466.000 VNĐ
565
Ổ cắm nối 63A – 4P – 400V – 6H – IP67
1.087.000 VNĐ
 
Ổ cắm có khóa liên động 63A – 5P – 400V – 6H – IP44 (Vertical)
9.055.700 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 32A – 5P – 400V – 6H – IP44 (Vertical)
4.134.300 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 63A – 3P – 230V – 6H – IP44 (Vertical)
9.216.000 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 32A – 4P – 400V – 6H – IP44 (Vertical)
4.051.800 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 5P – 400V – 6H – IP44 (Horizontal)
3.518.000 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 4P – 400V – 6H – IP44 (Horizontal)
3.111.000 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 4P – 400V – 6H – IP44 (Vertical)
3.454.800 VNĐ
New
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 5P – 400V – 6H – IP44 (Horizontal)
3.518.000 VNĐ
 
Ổ cắm có khóa liên động 63A – 5P – 400V – 6H – IP67 (Vertical)
10.789.300 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 3P – 230V – 6H – IP67 (Vertical)
4.236.200 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 4P – 400V – 6H – IP67 (Vertical)
4.266.000 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 3P – 230V – 6H – IP67 (Horizontal)
3.817.000 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 32A – 3P – 230V – 6H – IP67 (Vertical)
5.405.000 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 32A – 4P – 400V – 6H – IP67 (Vertical)
4.891.600 VNĐ
New
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 3P – 230V – 6H – IP67 (Horizontal)
3.817.000 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 63A – 3P – 230V – 6H – IP67 (Vertical)
9.857.100 VNĐ
 
 
Ổ cắm nối schuko 16A màu xám trắng
263.200 VNĐ
Ổ cắm schuko 16A 3 ổ
3.732.300 VNĐ
Bộ ổ cắm schuko có đế 2P+E 16A
365.000 VNĐ
Phích cắm schuko 16A bằng nhựa màu xanh dương
178.000 VNĐ
Ổ cắm schuko 16A có nắp, màu xanh dương
128.300 VNĐ
Ổ cắm schuko 16A có nắp, PE tiêu chuẩn Pháp
150.500 VNĐ
Ổ cắm schuko 16A không nắp
138.800 VNĐ
Phích cắm schuko 16A bằng nhựa màu xám trắng
143.600 VNĐ