028 - 3720 2968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 30' trong giờ hành chính  
 

 
 
 
Bán Nhiều Nhất
Phích cắm chống cháy nổ 2P+E 16A 240V IP65
4.576.000 VNĐ
101
Ổ cắm gắn nổi 16A – 3P – 230V – 6H – IP44
268.000 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 16A – 3P – 230V – 6H – IP67 angled
273.900 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 3P – 230V – 6H – IP67 angled
388.400 VNĐ
4
Phích cắm 32A – 5P – 400V – 6H – IP44
264.700 VNĐ
252
Phích cắm 16A – 4P – 400V – 6H – IP44
147.900 VNĐ
510
Ổ cắm nối 16A – 3P – 230V – 6H – IP44
153.600 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 16A – 4P – 400V – 6H – IP67 angled
323.200 VNĐ
Phích cắm schuko 16A bằng nhựa màu xám trắng
143.600 VNĐ
248
Phích cắm 16A – 3P – 230V – 6H – IP44
123.800 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 32A – 4P – 400V – 3H – IP67
5.394.600 VNĐ
6
Ổ cắm nối 32A – 5P – 400V – 6H – IP44
268.200 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 16A – 5P – 400V – 6H – IP67 angled
401.100 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 32A – 4P – 400V – 6H – IP67 (Vertical)
4.891.600 VNĐ
Phích cắm 63A – 4P – 400V – 6H – IP67
1.520.500 VNĐ
Ổ cắm schuko 16A có nắp, màu xanh dương
128.300 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 63A – 3P – 230V – 6H – IP44 angled
935.000 VNĐ
526
Ổ cắm nối 32A – 4P – 400V – 6H – IP44
262.400 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 63A – 5P – 400V – 6H – IP67 (Vertical)
10.789.300 VNĐ
552
Ổ cắm nối 32A – 3P – 230V – 6H – IP67
438.900 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 5P – 400V – 6H – IP44 angled
307.100 VNĐ
278
Phích cắm 16A – 3P – 230V – 6H – IP67
239.500 VNĐ
260
Phích cắm 32A – 3P – 230V – 6H – IP44
176.500 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 4P – 400V – 6H – IP67 angled
403.400 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 4P – 400V – 6H – IP44 angled
284.100 VNĐ
111
Ổ cắm gắn nổi 16A – 5P – 400V – 6H – IP44
312.000 VNĐ
514
Ổ cắm nối 16A – 4P – 400V – 6H – IP44
185.700 VNĐ
540
Ổ cắm nối 16A – 3P – 230V – 6H – IP67
284.100 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 16A – 4P – 400V – 6H – IP67
481.000 VNĐ
522
Ổ cắm nối 32A – 3P – 230V – 6H – IP44
247.500 VNĐ
105
Ổ cắm gắn nổi 16A – 4P – 400V – 6H – IP44
262.000 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 63A – 5P – 400V – 6H – IP44 (Vertical)
9.055.700 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 16A – 5P – 400V – 6H – IP67
567.000 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 32A – 4P – 400V – 6H – IP44 (Vertical)
4.051.800 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 16A – 3P – 230V – 6H – IP67
427.000 VNĐ
556
Ổ cắm nối 32A – 4P – 400V – 6H – IP67
450.400 VNĐ
5
Ổ cắm nối 16A – 5P – 400V – 6H – IP44
226.900 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 5P – 400V – 6H – IP67 angled
482.400 VNĐ
550
Ổ cắm nối 16A – 5P – 400V – 6H – IP67
444.600 VNĐ
300
Phích cắm 32A – 5P – 400V – 6H – IP67
535.200 VNĐ
 
 
278
Phích cắm 16A – 3P – 230V – 6H – IP67
239.500 VNĐ
288
Phích cắm 16A – 5P – 400V – 6H – IP67
324.300 VNĐ
282
Phích cắm 16A – 4P – 400V – 6H – IP67
292.200 VNĐ
Phích cắm 63A – 5P – 400V – 6H – IP67
1.637.500 VNĐ
Phích cắm 63A – 4P – 400V – 6H – IP67
1.520.500 VNĐ
290
Phích cắm 32A – 3P – 230V – 6H – IP67
355.200 VNĐ
300
Phích cắm 32A – 5P – 400V – 6H – IP67
535.200 VNĐ
Phích cắm 200A – 5P – 400V – 6H – IP67
69.734.500 VNĐ
 
Ổ cắm gắn nổi 16A – 4P – 400V – 6H – IP44 (TA version)
220.000 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 63A – 5P – 400V – 6H – IP44
1.210.100 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 63A – 3P – 230V – 6H – IP44
1.097.700 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 32A – 4P – 400V – 6H – IP44
385.500 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 16A – 3P – 230V – 6H – IP44 (TA version)
228.000 VNĐ
1
Ổ cắm gắn nổi 16A – 5P – 400V – 6H – IP44 (TA version)
268.200 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 63A – 4P – 400V – 6H – IP44
1.104.400 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 32A – 4P – 400V – 6H – IP44 (TA version)
302.500 VNĐ
 
143
Ổ cắm gắn nổi 125A - 5P - 400V - 6H - IP67
5.908.000 VNĐ
New
Ổ cắm gắn nổi 32A – 5P – 400V – 6H – IP67
721.900 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 32A – 5P – 400V – 6H – IP67
722.000 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 16A – 4P – 400V – 6H – IP67
481.000 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 63A – 5P – 400V – 6H – IP67
1.886.100 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 16A – 3P – 230V – 6H – IP67
427.000 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 32A – 3P – 230V – 6H – IP67
596.800 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 16A – 5P – 400V – 6H – IP67
567.000 VNĐ
 
Ổ cắm gắn âm 16A – 3P – 230V – 6H – IP44 straight
175.400 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 4P – 400V – 6H – IP44 straight
284.100 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 5P – 400V – 6H – IP44 straight
307.400 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 63A – 3P – 230V – 6H – IP44 straight
935.000 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 63A – 5P – 400V – 6H – IP44 straight
1.051.900 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 63A – 5P – 400V – 6H – IP44 angled
1.051.900 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 16A – 4P – 400V – 6H – IP44 straight
204.000 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 16A – 4P – 400V – 6H – IP44 angled
204.000 VNĐ
 
Ổ cắm gắn âm 16A – 5P – 400V – 6H – IP67 straight
401.100 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 3P – 230V – 6H – IP67 straight
388.400 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 125A – 4P – 400V – 6H – IP67 angled
3.909.600 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 63A – 5P – 400V – 6H – IP67 straight
1.223.800 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 16A – 4P – 400V – 6H – IP67 straight
292.200 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 125A – 5P – 400V – 6H – IP67 straight
4.208.700 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 63A – 3P – 230V – 6H – IP67 straight
1.148.400 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 4P – 400V – 6H – IP67 angled
403.400 VNĐ
 
 
New
Ổ cắm nối 125A – 4P – 400V – 6H – IP67
4.812.600 VNĐ
Ổ cắm nối 125A – 4P – 400V – 6H – IP67
3.466.000 VNĐ
Ổ cắm nối 125A – 5P – 400V – 6H – IP67
4.936.400 VNĐ
556
Ổ cắm nối 32A – 4P – 400V – 6H – IP67
450.400 VNĐ
569
Ổ cắm nối 63A – 5P – 400V – 6H – IP67
1.177.000 VNĐ
550
Ổ cắm nối 16A – 5P – 400V – 6H – IP67
444.600 VNĐ
552
Ổ cắm nối 32A – 3P – 230V – 6H – IP67
438.900 VNĐ
562
Ổ cắm nối 32A – 5P – 400V – 6H – IP67
543.200 VNĐ
 
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 5P – 400V – 6H – IP44 (Vertical)
3.903.900 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 63A – 5P – 400V – 6H – IP44 (Vertical)
9.055.700 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 3P – 230V – 6H – IP44 (Horizontal)
3.038.000 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 32A – 4P – 400V – 6H – IP44 (Vertical)
4.051.800 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 5P – 400V – 6H – IP44 (Horizontal)
3.518.000 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 4P – 400V – 6H – IP44 (Horizontal)
3.111.000 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 32A – 5P – 400V – 6H – IP44 (Vertical)
4.134.300 VNĐ
New
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 4P – 400V – 6H – IP44 (Horizontal)
3.111.000 VNĐ
 
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 4P – 400V – 6H – IP67 (Horizontal)
3.841.500 VNĐ
New
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 3P – 230V – 6H – IP67 (Horizontal)
3.817.000 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 5P – 400V – 6H – IP67 (Horizontal)
4.314.000 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 3P – 230V – 6H – IP67 (Vertical)
4.236.200 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 32A – 4P – 400V – 6H – IP67 (Vertical)
4.891.600 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 63A – 5P – 400V – 6H – IP67 (Vertical)
10.789.300 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 63A – 3P – 230V – 6H – IP67 (Vertical)
9.857.100 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 5P – 400V – 6H – IP67 (Vertical)
4.787.400 VNĐ
 
 
Ổ cắm schuko 16A không nắp
138.800 VNĐ
Ổ cắm schuko 16A có nắp, PE tiêu chuẩn Pháp
150.500 VNĐ
Ổ cắm schuko 16A 3 ổ
3.732.300 VNĐ
Ổ cắm schuko 16A có nắp, màu xanh dương
128.300 VNĐ
Phích cắm schuko 16A bằng nhựa màu xám trắng
143.600 VNĐ
Bộ ổ cắm schuko có đế 2P+E 16A
365.000 VNĐ
Phích cắm schuko 16A bằng nhựa màu xanh dương
178.000 VNĐ
Ổ cắm nối schuko 16A màu xám trắng
263.200 VNĐ