028 - 3720 2968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 30' trong giờ hành chính  
 

 
Trang Chủ   Công Tắc Ổ Cắm và Phụ Kiện   Clipsal/Schneider   Công Tắc, Ổ Cắm IP66, Sê-ri S56
 
 
Bán Nhiều Nhất
Phích cắm 3P 32A 250V IP66
959.200 VNĐ
Phích cắm 3P 15A 250V IP66
827.200 VNĐ
Phích cắm 4P 50A 500V IP66
1.225.400 VNĐ
Phích cắm 5P 32A 500V IP66
1.848.000 VNĐ
Phích cắm 3P 15A 250V IP66
772.200 VNĐ
Phích cắm 4P 32A 500V IP66
1.225.400 VNĐ
Phích cắm 3P 10A 250V IP66
682.000 VNĐ
Phích cắm 5P 40A 500V IP66
1.848.000 VNĐ
Phích cắm 4P 20A 500V IP66
1.057.100 VNĐ
Phích cắm 5P 20A 500V IP66
1.225.400 VNĐ
 
Công Tắc, Ổ Cắm IP66, Sê-ri S56
Phích cắm 3P 10A 250V IP66
682.000 VNĐ
Phích cắm 3P 13A 250V IP66
540.100 VNĐ
Phích cắm 3P 15A 250V IP66
827.200 VNĐ
Phích cắm 3P 15A 250V IP66
772.200 VNĐ
Phích cắm 3P 20A 250V IP66
914.100 VNĐ
Phích cắm 3P 32A 250V IP66
959.200 VNĐ
Phích cắm 4P 20A 500V IP66
1.057.100 VNĐ
Phích cắm 4P 32A 500V IP66
1.225.400 VNĐ
Phích cắm 4P 50A 500V IP66
1.225.400 VNĐ
Phích cắm 5P 20A 500V IP66
1.225.400 VNĐ
Phích cắm 5P 32A 500V IP66
1.848.000 VNĐ
Phích cắm 5P 40A 500V IP66
1.848.000 VNĐ
Ổ cắm có đế 3P 10A 250V IP66
583.000 VNĐ
Ổ cắm có đế 3P 13A 250V IP66
644.600 VNĐ
Ổ cắm có đế 3P 15A 250V IP66
982.300 VNĐ
Ổ cắm có đế, chấu tròn 3P 15A 250V IP66
1.188.000 VNĐ
Ổ cắm có đế 3P 20A 250V IP66
1.087.900 VNĐ
Ổ cắm có đế 3P 32A 250V IP66
1.213.300 VNĐ
Ổ cắm có đế 4P 20A 500V IP66
1.213.300 VNĐ
Ổ cắm có đế 4P 32A 500V IP66
1.461.900 VNĐ
Ổ cắm có đế 4P 50A 500V IP66
1.574.100 VNĐ
Ổ cắm có đế 5P 20A 500V IP66
1.906.300 VNĐ
Ổ cắm có đế 5P 32A 500V IP66
1.906.300 VNĐ
Ổ cắm có đế 5P 40A 500V IP66
1.906.300 VNĐ
1234