Chăm Sóc Khách Hàng

Hỗ Trợ Kinh Doanh

Tel: 08 3720 2968
Fax: 08 3720 2974
Hotline: 0967 266 277
 
Trang Chủ   Thiết Bị Đóng Cắt, Chống Rò Điện   LS   ACB Metasol và Phụ Kiện
 
 
Bán Nhiều Nhất
ACB 3P 3200A 85KA (Draw Out)
123.200.000 VNĐ
ACB 4P 800A 65KA (Draw Out)
70.400.000 VNĐ
ACB 3P 1600A 65KA (Draw Out)
70.400.000 VNĐ
ACB 3P 1250A 65KA (Draw Out)
69.300.000 VNĐ
ACB 3P 1250A 65KA (loại FIXED)
55.000.000 VNĐ
ACB 4P 2000A 85KA (loại FIXED)
80.850.000 VNĐ
ACB 4P 5000A 100KA (loại FIXED)
216.700.000 VNĐ
ACB 4P 3200A 85KA (loại FIXED)
123.200.000 VNĐ
 
ACB Metasol và Phụ Kiện
ACB 3P 630A 65KA (loại FIXED)
49.500.000 VNĐ
ACB 3P 800A 65KA (loại FIXED)
53.900.000 VNĐ
ACB 3P 1000A 65KA (loại FIXED)
54.450.000 VNĐ
ACB 3P 1250A 65KA (loại FIXED)
55.000.000 VNĐ
ACB 3P 1600A 65KA (loại FIXED)
57.200.000 VNĐ
ACB 3P 2000A 85KA (loại FIXED)
69.300.000 VNĐ
ACB 3P 2500A 85KA (loại FIXED)
88.000.000 VNĐ
ACB 3P 3200A 85KA (loại FIXED)
100.100.000 VNĐ
ACB 3P 4000A 85KA (loại FIXED)
170.500.000 VNĐ
ACB 3P 5000A 100KA (loại FIXED)
181.500.000 VNĐ
ACB 3P 6300A 120KA (loại FIXED)
297.000.000 VNĐ
ACB 3P 600A 65KA (Draw Out)
66.000.000 VNĐ
ACB 3P 800A 65KA (Draw Out)
67.100.000 VNĐ
ACB 3P 1000A 65KA (Draw Out)
68.200.000 VNĐ
ACB 3P 1250A 65KA (Draw Out)
69.300.000 VNĐ
ACB 3P 1600A 65KA (Draw Out)
70.400.000 VNĐ
ACB 3P 2000A 85KA (Draw Out)
81.400.000 VNĐ
ACB 3P 2500A 85KA (Draw Out)
102.300.000 VNĐ
ACB 3P 3200A 85KA (Draw Out)
123.200.000 VNĐ
ACB 3P 4000A 85KA (Draw Out)
187.000.000 VNĐ
ACB 3P 4000A 100KA (Draw Out)
203.500.000 VNĐ
ACB 3P 5000A 100KA (Draw Out)
209.000.000 VNĐ
ACB 3P 6300A 120KA (Draw Out)
346.500.000 VNĐ
ACB 4P 630A 65KA (loại FIXED)
56.100.000 VNĐ
123