08 - 37202968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 30' trong giờ hành chính  

 

 

 
Trang Chủ   Cáp Điện, Cáp Tín Hiệu - Điều Khiển   Cadivi   Cáp Điện Kế, Duplex Hạ Thế
 
Cáp Điện Kế, Duplex Hạ Thế
Cáp điện kế DK-CVV-2x6 (2x7/1.04) - 0.6/1kV
38.900 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-2x10 (2x7/1.35) - 0.6/1kV
55.900 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-2x16 - 0.6/1kV
73.000 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-2x25 - 0.6/1kV
113.200 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-3x25+1x16 - 0.6/1kV
187.800 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-2x4 (2x7/0.85) - 0.6/1kV
28.400 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-2x35 - 0.6/1kV
149.200 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-3x4 (3x7/0.85) - 0.6/1kV
36.900 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-3x6 (3x7/1.04) - 0.6/1kV
49.600 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-3x10 (3x7/1.35) - 0.6/1kV
71.000 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-3x16 - 0.6/1kV
100.800 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-3x25 - 0.6/1kV
151.200 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-3x35 - 0.6/1kV
209.400 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-4x4 (4x7/0.85) - 0.6/1kV
46.500 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-4x6 (4x7/1.04) - 0.6/1kV
62.700 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-4x10 (4x7/1.35) - 0.6/1kV
91.700 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-4x16 - 0.6/1kV
131.200 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-4x25 - 0.6/1kV
204.700 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-4x35 - 0.6/1kV
274.500 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-3x10+1x6 - 0.6/1kV
84.200 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-3x16+1x10 - 0.6/1kV
120.700 VNĐ
1