Chăm Sóc Khách Hàng

Hỗ Trợ Kinh Doanh

Hỗ Trợ Kinh Doanh

Tel: 08 3720 2968
Fax: 08 3720 2974
Hotline: 0967 266 27708 - 20h
 
Trang Chủ   Cáp điện, Tín hiệu, Điều khiển   Cadivi   Cáp điện kế, Duplex hạ thế
 
Cáp điện kế, Duplex hạ thế
Cáp điện kế DK-CVV-2x6 (2x7/1.04) - 0.6/1kV
41.300 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-2x10 (2x7/1.35) - 0.6/1kV
60.200 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-2x16 - 0.6/1kV
79.600 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-2x25 - 0.6/1kV
123.700 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-3x25+1x16 - 0.6/1kV
207.000 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-2x4 (2x7/0.85) - 0.6/1kV
30.100 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-2x35 - 0.6/1kV
163.800 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-3x4 (3x7/0.85) - 0.6/1kV
39.400 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-3x6 (3x7/1.04) - 0.6/1kV
53.400 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-3x10 (3x7/1.35) - 0.6/1kV
77.300 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-3x16 - 0.6/1kV
110.800 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-3x25 - 0.6/1kV
173.100 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-3x35 - 0.6/1kV
231.300 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-4x4 (4x7/0.85) - 0.6/1kV
49.800 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-4x6 (4x7/1.04) - 0.6/1kV
67.700 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-4x10 (4x7/1.35) - 0.6/1kV
100.100 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-4x16 - 0.6/1kV
144.400 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-4x25 - 0.6/1kV
225.900 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-4x35 - 0.6/1kV
303.600 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-3x10+1x6 - 0.6/1kV
91.800 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-3x16+1x10 - 0.6/1kV
132.700 VNĐ
1