028 - 3720 2968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 30' trong giờ hành chính  
 

 
Trang Chủ   Cáp Điện, Cáp Tín Hiệu - Điều Khiển   Cadivi   Cáp Điện Kế, Duplex Hạ Thế
 
Cáp Điện Kế, Duplex Hạ Thế
Cáp điện kế DK-CVV-2x6 (2x7/1.04) - 0.6/1kV
46.400 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-2x10 (2x7/1.35) - 0.6/1kV
67.200 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-2x16 - 0.6/1kV
87.900 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-2x25 - 0.6/1kV
136.200 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-3x25+1x16 - 0.6/1kV
227.500 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-2x4 (2x7/0.85) - 0.6/1kV
34.000 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-2x35 - 0.6/1kV
180.300 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-3x4 (3x7/0.85) - 0.6/1kV
44.800 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-3x6 (3x7/1.04) - 0.6/1kV
60.400 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-3x10 (3x7/1.35) - 0.6/1kV
87.000 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-3x16 - 0.6/1kV
122.800 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-3x25 - 0.6/1kV
191.100 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-3x35 - 0.6/1kV
255.400 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-4x4 (4x7/0.85) - 0.6/1kV
55.700 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-4x6 (4x7/1.04) - 0.6/1kV
75.800 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-4x10 (4x7/1.35) - 0.6/1kV
111.500 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-4x16 - 0.6/1kV
158.400 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-4x25 - 0.6/1kV
247.400 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-4x35 - 0.6/1kV
332.300 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-3x10+1x6 - 0.6/1kV
102.000 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-3x16+1x10 - 0.6/1kV
146.300 VNĐ
1