Chăm Sóc Khách Hàng

Hỗ Trợ Kinh Doanh

Tel: 08 3720 2968
Fax: 08 3720 2974
Hotline: 0967 266 27708 - 20h
 
Trang Chủ   Cáp điện, Tín hiệu, Điều khiển   Cadivi   Cáp điện kế, Duplex hạ thế
 
Cáp điện kế, Duplex hạ thế
Cáp điện kế DK-CVV-2x6 (2x7/1.04) - 0.6/1kV
43.800 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-2x10 (2x7/1.35) - 0.6/1kV
66.500 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-2x16 (2x7/1.7) - 0.6/1kV
86.700 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-2x25 (2x7/2.14) - 0.6/1kV
135.000 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-3x25+1x16 - 0.6/1kV
227.800 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-2x4 (2x7/0.85) - 0.6/1kV
31.700 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-2x35 (2x7/2.52) - 0.6/1kV
179.700 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-3x4 (3x7/0.85) - 0.6/1kV
41.900 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-3x6 (3x7/1.04) - 0.6/1kV
57.200 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-3x10 (3x7/1.35) - 0.6/1kV
84.000 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-3x16 (3x7/1.7) - 0.6/1kV
121.600 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-3x25 (3x7/2.14) - 0.6/1kV
190.200 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-3x35 (3x7/2.52) - 0.6/1kV
255.200 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-4x4 (4x7/0.85) - 0.6/1kV
53.200 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-4x6 (4x7/1.04) - 0.6/1kV
72.900 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-4x10 (4x7/1.35) - 0.6/1kV
109.200 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-4x16 (4x7/1.7) - 0.6/1kV
158.900 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-4x25 (4x7/2.14) - 0.6/1kV
248.900 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-4x35 (4x7/2.52) - 0.6/1kV
335.800 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-3x10+1x6 - 0.6/1kV
99.800 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-3x16+1x10 - 0.6/1kV
145.900 VNĐ
1