Dự Toán Công Trình
 
Điền thông tin
Chọn sản phẩm
Hoàn tất
 
Chăm Sóc Khách Hàng

Hỗ Trợ Kinh Doanh

Tel: 08 3720 2968
Fax: 08 3720 2974
Hotline: 0967 266 27708 - 20h
 
Trang Chủ   Cáp điện, Tín hiệu, Điều khiển   Cadivi   Cáp điện kế, Duplex hạ thế
 
Cáp điện kế, Duplex hạ thế
Cáp điện kế DK-CVV-2x6 (2x7/1.04) - 0.6/1kV
44.200 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-2x7 (2x7/1.13) - 0.6/1kV
50.100 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-2x8 (2x7/1.2) - 0.6/1kV
54.900 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-2x10 (2x7/1.35) - 0.6/1kV
66.000 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-2x11 (2x7/1.4) - 0.6/1kV
67.900 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-2x16 (2x7/1.7) - 0.6/1kV
91.000 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-2x22 (2x7/2) - 0.6/1kV
122.800 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-2x25 (2x7/2.14) - 0.6/1kV
141.900 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-2x38 (2x7/2.6) - 0.6/1kV
200.900 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-3x22+1x11 - 0.6/1kV
203.000 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-3x25+1x16 - 0.6/1kV
242.500 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-3x38+1x22 - 0.6/1kV
344.200 VNĐ
Cáp Duplex Du-CV-2x6 (2x7/1.04) - 0.6/1kV
30.100 VNĐ
Cáp Duplex Du-CV-2x7 (2x7/1.13) - 0.6/1kV
35.400 VNĐ
Cáp Duplex Du-CV-2x8 (2x7/1.2) - 0.6/1kV
39.800 VNĐ
Cáp Duplex Du-CV-2x10 (2x7/1.35) - 0.6/1kV
49.900 VNĐ
Cáp Duplex Du-CV-2x11 (2x7/1.4) - 0.6/1kV
53.500 VNĐ
Cáp Duplex Du-CV-2x16 (2x7/1.7) - 0.6/1kV
78.500 VNĐ
Cáp Duplex Du-CV-2x22 (2x7/2) - 0.6/1kV
107.500 VNĐ
Cáp Triplex Tr-CV-3x6 (3x7/1.04) - 0.6/1kV
44.800 VNĐ
Cáp Triplex Tr-CV-3x7 (3x7/1.13) - 0.6/1kV
52.800 VNĐ
Cáp Triplex Tr-CV-3x8 (3x7/1.2) - 0.6/1kV
59.300 VNĐ
Cáp Triplex Tr-CV-3x10 (3x7/1.35) - 0.6/1kV
74.500 VNĐ
Cáp Triplex Tr-CV-3x11 (3x7/1.4) - 0.6/1kV
79.800 VNĐ
12345