Chăm Sóc Khách Hàng

Hỗ Trợ Kinh Doanh

Tel: 08 3720 2968
Fax: 08 3720 2974
Hotline: 0967 266 277
 
Trang Chủ   Cáp Điện, Tín Hiệu, Điều khiển   Cadivi   Cáp Điện Kế, Duplex Hạ Thế
 
Cáp Điện Kế, Duplex Hạ Thế
Cáp điện kế DK-CVV-2x6 (2x7/1.04) - 0.6/1kV
42.600 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-2x10 (2x7/1.35) - 0.6/1kV
62.400 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-2x16 - 0.6/1kV
83.100 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-2x25 - 0.6/1kV
129.200 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-3x25+1x16 - 0.6/1kV
216.800 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-2x4 (2x7/0.85) - 0.6/1kV
30.900 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-2x35 - 0.6/1kV
171.400 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-3x4 (3x7/0.85) - 0.6/1kV
40.700 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-3x6 (3x7/1.04) - 0.6/1kV
55.400 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-3x10 (3x7/1.35) - 0.6/1kV
80.600 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-3x16 - 0.6/1kV
116.000 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-3x25 - 0.6/1kV
181.200 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-3x35 - 0.6/1kV
242.600 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-4x4 (4x7/0.85) - 0.6/1kV
51.500 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-4x6 (4x7/1.04) - 0.6/1kV
70.300 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-4x10 (4x7/1.35) - 0.6/1kV
104.400 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-4x16 - 0.6/1kV
151.300 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-4x25 - 0.6/1kV
236.800 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-4x35 - 0.6/1kV
318.900 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-3x10+1x6 - 0.6/1kV
95.600 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-3x16+1x10 - 0.6/1kV
139.000 VNĐ
1