Chăm Sóc Khách Hàng

Hỗ Trợ Kinh Doanh

Tel: 08 3720 2968
Fax: 08 3720 2974
Hotline: 0967 266 277
 
Trang Chủ   Rơle Bảo Vệ, Điều Khiển Tự Động   Rudolf   Rơle Bảo Vệ EF, OC, ELR
 
 
Bán Nhiều Nhất
Relay bảo vệ quá dòng 1C/O 2-6A 220VAC
4.298.600 VNĐ
Relay chống chạm đất 30mA 30A 0-10s 415VAC
5.844.300 VNĐ
Relay chống chạm đất 30mA 30A 0-10s 400VAC
4.430.200 VNĐ
Relay chống chạm đất 30mA 10A, 0-0.5s 230VAC
4.458.800 VNĐ
Relay chống chạm đất 30mA 30A 0-10s 115VAC
4.430.200 VNĐ
Relay tích hợp bảo vệ quá dòng / chạm đất / điện áp
22.264.000 VNĐ
Relay chống chạm đất 1C/O 0.1-2A 220VAC
2.334.700 VNĐ
 
Relay bảo vệ quá dòng 1C/O 2-6A 220VAC
4.298.600 VNĐ
Relay chống chạm đất 1C/O 0.1-2A 220VAC
2.334.700 VNĐ
Relay tích hợp bảo vệ quá dòng / chạm đất / điện áp
22.264.000 VNĐ
Relay chống chạm đất 30mA 10A, 0-0.5s 230VAC
4.458.800 VNĐ
Relay chống chạm đất 30mA 30A 0-10s 115VAC
4.743.200 VNĐ
Relay chống chạm đất 30mA 30A 0-10s 230VAC
4.743.200 VNĐ
Relay chống chạm đất 30mA 30A 0-10s 415VAC
5.844.300 VNĐ
Relay chống chạm đất 30mA 30A 0-10s 115/230VAC
4.430.200 VNĐ
Relay chống chạm đất 30mA 30A 0-10s 115VAC
4.430.200 VNĐ
Relay chống chạm đất 30mA 30A 0-10s 400VAC
4.430.200 VNĐ
Relay chống chạm đất 30mA 30A 0-10s 12-125VDC
5.035.400 VNĐ
1