Chăm Sóc Khách Hàng

Hỗ Trợ Kinh Doanh

Tel: 08 3720 2968
Fax: 08 3720 2974
Hotline: 0967 266 277
 
Trang Chủ   Rơle Bảo Vệ, Thiết bị Tự Động   Rudolf   Rơle Bảo Vệ EF, OC, ELR
 
 
Bán Nhiều Nhất
Relay tích hợp bảo vệ quá dòng / chạm đất / điện áp
22.770.000 VNĐ
Relay chống chạm đất 30mA 30A 0-10s 400VAC
4.530.800 VNĐ
Relay chống chạm đất 30mA 10A, 0-0.5s 230VAC
4.560.000 VNĐ
Relay chống chạm đất 30mA 30A 0-10s 115VAC
4.530.800 VNĐ
Earth Leakage Relay Adj up to 30A Time Delay Upto 10Sec 24V
3.833.500 VNĐ
Relay chống chạm đất 1C/O 0.1-2A 220VAC
2.387.600 VNĐ
Relay bảo vệ quá dòng 1C/O 2-6A 220VAC
4.396.300 VNĐ
Relay chống chạm đất 30mA 30A 0-10s 415VAC
5.977.200 VNĐ
 
Relay bảo vệ quá dòng 1C/O 2-6A 220VAC
4.396.300 VNĐ
Relay chống chạm đất 1C/O 0.1-2A 220VAC
2.387.600 VNĐ
Over-Current Protection Relay 2 c/o 2-6A 220VAC
8.732.900 VNĐ
Relay tích hợp bảo vệ quá dòng / chạm đất / điện áp
22.770.000 VNĐ
Combined Overcurrent / Earth Fault Relay & Voltage Monitoring
33.660.000 VNĐ
Relay chống chạm đất 30mA 10A, 0-0.5s 230VAC
4.560.000 VNĐ
Relay chống chạm đất 30mA 30A 0-10s 115VAC
4.851.000 VNĐ
Relay chống chạm đất 30mA 30A 0-10s 230VAC
4.851.000 VNĐ
Relay chống chạm đất 30mA 30A 0-10s 415VAC
5.977.200 VNĐ
Relay chống chạm đất 30mA 30A 0-10s 115/230VAC
4.530.800 VNĐ
Relay chống chạm đất 30mA 30A 0-10s 115VAC
4.530.800 VNĐ
Earth Leakage Relay Adj up to 30A Time Delay Upto 10Sec 24V
3.833.500 VNĐ
Relay chống chạm đất 30mA 30A 0-10s 400VAC
4.530.800 VNĐ
Relay chống chạm đất 30mA 30A 0-10s 12-125VDC
5.149.900 VNĐ
Earth Fault Protection Relay 2 c/o 0.1-2A
4.752.000 VNĐ
1