Chăm Sóc Khách Hàng

Hỗ Trợ Kinh Doanh

Hỗ Trợ Kinh Doanh

Tel: 08 3720 2968
Fax: 08 3720 2974
Hotline: 0967 266 27708 - 20h
 
Trang Chủ   Rơle Bảo Vệ, Điều Khiển Tự Động   Rudolf   Rơle Bảo Vệ EF, OC, ELR
 
 
Bán Nhiều Nhất
Earth Leakage Relay Adj up to 30A Time Delay Upto 10Sec 115/230V
3.833.500 VNĐ
Earth Leakage Relay Adj up to 30A Time Delay Upto 10Sec 24V
3.833.500 VNĐ
Over-Current Protection Relay 1c/o 2-6A 220VAC
8.302.800 VNĐ
Earth Leakage Relay Adj up to 30A Time Delay Upto 10Sec 415V
6.021.400 VNĐ
Earth Leakage Relay Adj up to 30A Time Delay Upto 10Sec 400V
3.833.500 VNĐ
Earth Fault Protection Relay 1c/o 0.1-2A 220VAC
3.646.500 VNĐ
Earth Leakage Relay Adj up to 10A Time Delay Upto 0.5Sec 230V
4.394.500 VNĐ
Combined Overcurrent / Earth Fault Relay
21.505.000 VNĐ
 
Over-Current Protection Relay 1c/o 2-6A 220VAC
8.302.800 VNĐ
Earth Fault Protection Relay 1c/o 0.1-2A 220VAC
3.646.500 VNĐ
Over-Current Protection Relay 2 c/o 2-6A 220VAC
8.732.900 VNĐ
Combined Overcurrent / Earth Fault Relay
21.505.000 VNĐ
Combined Overcurrent / Earth Fault Relay & Voltage Monitoring
33.660.000 VNĐ
Earth Leakage Relay Adj up to 10A Time Delay Upto 0.5Sec 230V
4.394.500 VNĐ
Earth Leakage Relay Adj up to 30A Time Delay Upto 10Sec 115V
4.675.000 VNĐ
Earth Leakage Relay Adj up to 30A Time Delay Upto 10Sec 230V
4.675.000 VNĐ
Earth Leakage Relay Adj up to 30A Time Delay Upto 10Sec 415V
6.021.400 VNĐ
Earth Leakage Relay Adj up to 10A Time Delay Upto 10Sec 115/230V
3.833.500 VNĐ
Earth Leakage Relay Adj up to 30A Time Delay Upto 10Sec 115/230V
3.833.500 VNĐ
Earth Leakage Relay Adj up to 30A Time Delay Upto 10Sec 24V
3.833.500 VNĐ
Earth Leakage Relay Adj up to 30A Time Delay Upto 10Sec 400V
3.833.500 VNĐ
Earth Leakage Relay Adj up to 30A Time Delay Upto 10Sec 12-125VDC
4.357.100 VNĐ
Earth Fault Protection Relay 2 c/o 0.1-2A
4.752.000 VNĐ
1