Trang Chủ   Công Tắc Ổ Cắm và Phụ Kiện   Mennekes   Phích Cắm Không Kín Nước (IP44)
 
248
Phích cắm 16A – 3P – 230V – 6H – IP44
123.000 VNĐ
252
Phích cắm 16A – 4P – 400V – 6H – IP44
147.500 VNĐ
3
Phích cắm 16A – 5P – 400V – 6H – IP44
155.900 VNĐ
260
Phích cắm 32A – 3P – 230V – 6H – IP44
177.000 VNĐ
264
Phích cắm 32A – 4P – 400V – 6H – IP44
211.500 VNĐ
4
Phích cắm 32A – 5P – 400V – 6H – IP44
265.000 VNĐ
Phích cắm 63A – 3P – 230V – 6H – IP44
1.123.600 VNĐ
Phích cắm 63A – 4P – 400V – 6H – IP44
1.157.500 VNĐ
Phích cắm 63A – 5P – 400V – 6H – IP44
1.192.500 VNĐ
13A
Phích cắm 16A – 5P – 400V – 6H – IP44 AM-TOP
167.000 VNĐ
1