028 - 3720 2968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 30' trong giờ hành chính  
 

 
 
 
Bán Nhiều Nhất
Ổ cắm angten TV
67.100 VNĐ
Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 16A
101.200 VNĐ
Công tắc điều chình tốc độ quạt 400W, không ON/OFF
270.600 VNĐ
Công tắc 2 chiều 10A
40.700 VNĐ
Mặt cho MCB 2 cực
35.200 VNĐ
Bộ ổ cắm đơn 2 chấu và 1 lỗ trống
88.000 VNĐ
Mặt cho 4 thiết bị
39.600 VNĐ
Mặt cho cầu dao an toàn
35.200 VNĐ
Công tắc điều chình độ sáng đèn 500W,không ON/OFF
243.100 VNĐ
Bộ ổ cắm đôi 2 chấu 16A
95.700 VNĐ
 
Series S-Classic 30
Mặt cho 1 thiết bị
22.000 VNĐ
Mặt cho 2 thiết bị
22.000 VNĐ
Mặt cho 3 thiết bị
22.000 VNĐ
Mặt cho 4 thiết bị
39.600 VNĐ
Mặt cho 5 thiết bị
39.600 VNĐ
Mặt cho 6 thiết bị
39.600 VNĐ
Mặt che trơn
39.600 VNĐ
Mặt cho cầu dao an toàn
35.200 VNĐ
Mặt cho MCB 1 cực
35.200 VNĐ
Mặt cho MCB 2 cực
35.200 VNĐ
Bộ ổ cắm đơn 2 chấu 16A
57.200 VNĐ
Bộ ổ cắm đôi 2 chấu 16A
95.700 VNĐ
Bộ ổ cắm đơn 2 chấu và 1 lỗ trống
88.000 VNĐ
Bộ ổ cắm đơn 2 chấu và 2 lỗ trống
88.000 VNĐ
Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 16A
101.200 VNĐ
Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A
128.700 VNĐ
Bộ ổ cắm đơn 3 chấu & 1 lỗ trống
117.700 VNĐ
Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A có công tắc
168.300 VNĐ
Công tắc 1 chiều 16A
17.600 VNĐ
Công tắc 2 chiều 10A
40.700 VNĐ
Công tắc 2 chiều 35A
318.000 VNĐ
Công tắc đơn 2 cực 20A
143.000 VNĐ
Công tắc chuông 3A, có biểu tượng chuông
72.600 VNĐ
Ổ cắm angten TV
67.100 VNĐ
12