028 - 3720 2968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 30' trong giờ hành chính  
 

 
Trang Chủ   Công Tắc Ổ Cắm và Phụ Kiện   Mennekes   Phích Cắm Kín Nước (IP67)
 
278
Phích cắm 16A – 3P – 230V – 6H – IP67
239.500 VNĐ
282
Phích cắm 16A – 4P – 400V – 6H – IP67
292.200 VNĐ
288
Phích cắm 16A – 5P – 400V – 6H – IP67
324.300 VNĐ
290
Phích cắm 32A – 3P – 230V – 6H – IP67
355.200 VNĐ
294
Phích cắm 32A – 4P – 400V – 6H – IP67
377.000 VNĐ
300
Phích cắm 32A – 5P – 400V – 6H – IP67
535.200 VNĐ
Phích cắm 63A – 4P – 400V – 6H – IP67
1.520.500 VNĐ
Phích cắm 63A – 5P – 400V – 6H – IP67
1.637.500 VNĐ
New
Phích cắm 125A – 4P – 400V – 6H – IP67
4.287.800 VNĐ
Phích cắm 125A – 4P – 400V – 6H – IP67
3.074.000 VNĐ
Phích cắm 125A – 5P – 400V – 6H – IP67
4.510.000 VNĐ
Phích cắm 63A - 3P - 230V - 6H - IP67
1.507.300 VNĐ
Phích cắm 200A – 5P – 400V – 6H – IP67
69.734.500 VNĐ
Phích cắm 125A - 3P - 230V - 6H - IP67
4.093.100 VNĐ
1