Trang Chủ   Công Tắc Ổ Cắm và Phụ Kiện   Mennekes   Ổ Cắm Nổi Không Kín Nước (IP44)
 
Ổ cắm gắn nổi 16A – 3P – 230V – 6H – IP44 (TA version)
228.500 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 16A – 4P – 400V – 6H – IP44 (TA version)
220.500 VNĐ
1
Ổ cắm gắn nổi 16A – 5P – 400V – 6H – IP44 (TA version)
268.500 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 32A – 3P – 230V – 6H – IP44 (TA version)
296.500 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 32A – 4P – 400V – 6H – IP44 (TA version)
302.600 VNĐ
2
Ổ cắm gắn nổi 32A – 5P – 400V – 6H – IP44 (TA version)
362.000 VNĐ
101
Ổ cắm gắn nổi 16A – 3P – 230V – 6H – IP44
268.000 VNĐ
105
Ổ cắm gắn nổi 16A – 4P – 400V – 6H – IP44
262.000 VNĐ
111
Ổ cắm gắn nổi 16A – 5P – 400V – 6H – IP44
312.000 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 32A – 3P – 230V – 6H – IP44
367.800 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 32A – 4P – 400V – 6H – IP44
385.500 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 32A – 5P – 400V – 6H – IP44
405.000 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 63A – 3P – 230V – 6H – IP44
1.098.000 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 63A – 4P – 400V – 6H – IP44
1.105.500 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 63A – 5P – 400V – 6H – IP44
1.223.000 VNĐ
1