028 - 3720 2968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 30' trong giờ hành chính  
 

 
Trang Chủ   Công Tắc Ổ Cắm và Phụ Kiện   Mennekes   Ổ Cắm Nổi Không Kín Nước (IP44)
 
Ổ cắm gắn nổi 16A – 3P – 230V – 6H – IP44 (TA version)
228.000 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 16A – 4P – 400V – 6H – IP44 (TA version)
220.000 VNĐ
1
Ổ cắm gắn nổi 16A – 5P – 400V – 6H – IP44 (TA version)
268.200 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 32A – 3P – 230V – 6H – IP44 (TA version)
295.700 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 32A – 4P – 400V – 6H – IP44 (TA version)
302.500 VNĐ
2
Ổ cắm gắn nổi 32A – 5P – 400V – 6H – IP44 (TA version)
362.100 VNĐ
101
Ổ cắm gắn nổi 16A – 3P – 230V – 6H – IP44
268.000 VNĐ
105
Ổ cắm gắn nổi 16A – 4P – 400V – 6H – IP44
262.000 VNĐ
111
Ổ cắm gắn nổi 16A – 5P – 400V – 6H – IP44
312.000 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 32A – 3P – 230V – 6H – IP44
367.800 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 32A – 4P – 400V – 6H – IP44
385.500 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 32A – 5P – 400V – 6H – IP44
405.000 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 63A – 3P – 230V – 6H – IP44
1.097.700 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 63A – 4P – 400V – 6H – IP44
1.104.400 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 63A – 5P – 400V – 6H – IP44
1.210.100 VNĐ
1