028 - 3720 2968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 30' trong giờ hành chính  
 

 
Trang Chủ   Công Tắc Ổ Cắm và Phụ Kiện   Mennekes   Ổ Cắm Nổi Kín Nước (IP67)
 
Ổ cắm gắn nổi 16A – 3P – 230V – 6H – IP67
427.000 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 16A – 4P – 400V – 6H – IP67
481.000 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 16A – 5P – 400V – 6H – IP67
567.000 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 32A – 3P – 230V – 6H – IP67
596.800 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 32A – 4P – 400V – 6H – IP67
609.000 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 32A – 5P – 400V – 6H – IP67
722.000 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 63A – 4P – 400V – 6H – IP67
1.733.700 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 63A – 5P – 400V – 6H – IP67
1.886.100 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 63A - 3P - 230V - 6H - IP67
1.646.100 VNĐ
139
Ổ cắm gắn nổi 125A - 4P - 400V - 6H - IP67
5.749.800 VNĐ
New
Ổ cắm gắn nổi 32A - 4P - 400V - 6H - IP67
608.400 VNĐ
New
Ổ cắm gắn nổi 32A – 3P – 230V – 6H – IP67
595.900 VNĐ
New
Ổ cắm gắn nổi 32A – 5P – 400V – 6H – IP67
721.900 VNĐ
New
Ổ cắm gắn nổi 16A – 4P – 400V – 6H – IP67
481.300 VNĐ
New
Ổ cắm gắn nổi 16A – 5P – 400V – 6H – IP67
567.200 VNĐ
143
Ổ cắm gắn nổi 125A - 5P - 400V - 6H - IP67
5.908.000 VNĐ
New
Ổ cắm gắn nổi 16A – 3P – 230V – 6H – IP67
426.300 VNĐ
1