028 - 3720 2968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 30' trong giờ hành chính  
 

 
Trang Chủ   Công Tắc Ổ Cắm và Phụ Kiện   Mennekes   Ổ Cắm Âm Không Kín Nước (IP44)
 
Ổ Cắm Âm Không Kín Nước (IP44)
Ổ cắm gắn âm 16A – 3P – 230V – 6H – IP44 - angled
175.400 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 16A – 3P – 230V – 6H – IP44 straight
175.400 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 16A – 4P – 400V – 6H – IP44 angled
204.000 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 16A – 4P – 400V – 6H – IP44 straight
204.000 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 16A – 5P – 400V – 6H – IP44 angled
230.400 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 16A – 5P – 400V – 6H – IP44 straight
230.400 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 3P – 230V – 6H – IP44 angled
262.400 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 3P – 230V – 6H – IP44 straight
262.400 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 4P – 400V – 6H – IP44 angled
284.100 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 4P – 400V – 6H – IP44 straight
284.100 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 5P – 400V – 6H – IP44 angled
307.100 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 5P – 400V – 6H – IP44 straight
307.400 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 63A – 3P – 230V – 6H – IP44 angled
935.000 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 63A – 3P – 230V – 6H – IP44 straight
935.000 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 63A – 4P – 400V – 6H – IP44 angled
932.700 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 63A – 4P – 400V – 6H – IP44 straight
932.700 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 63A – 5P – 400V – 6H – IP44 angled
1.051.900 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 63A – 5P – 400V – 6H – IP44 straight
1.051.900 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 5P – 400V – 6H – IP44 straight
307.100 VNĐ
1