Trang Chủ   Công Tắc Ổ Cắm và Phụ Kiện   Mennekes   Ổ Cắm Âm Không Kín Nước (IP44)
 
Ổ Cắm Âm Không Kín Nước (IP44)
Ổ cắm gắn âm 16A – 3P – 230V – 6H – IP44 - angled
175.000 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 16A – 3P – 230V – 6H – IP44 straight
175.000 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 16A – 4P – 400V – 6H – IP44 angled
204.600 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 16A – 4P – 400V – 6H – IP44 straight
204.600 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 16A – 5P – 400V – 6H – IP44 angled
230.500 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 16A – 5P – 400V – 6H – IP44 straight
230.500 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 3P – 230V – 6H – IP44 angled
263.000 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 3P – 230V – 6H – IP44 straight
263.000 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 4P – 400V – 6H – IP44 angled
284.000 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 4P – 400V – 6H – IP44 straight
284.000 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 5P – 400V – 6H – IP44 angled
307.400 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 5P – 400V – 6H – IP44 straight
307.400 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 63A – 3P – 230V – 6H – IP44 angled
936.000 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 63A – 3P – 230V – 6H – IP44 straight
936.000 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 63A – 4P – 400V – 6H – IP44 angled
932.800 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 63A – 4P – 400V – 6H – IP44 straight
932.800 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 63A – 5P – 400V – 6H – IP44 angled
1.052.600 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 63A – 5P – 400V – 6H – IP44 straight
1.052.600 VNĐ
1