028 - 3720 2968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 30' trong giờ hành chính  
 

Phích & Ổ cắm công nghiệp PCEPhích Cắm Không Kín Nước (IP44)Phích Cắm Kín Nước (IP67)Ổ Cắm Nổi Không Kín Nước (IP44)Ổ Cắm Nổi Kín Nước (IP67)Ổ Cắm Âm Không Kín Nước (IP44)Ổ Cắm Âm Kín Nước (IP67)Ổ Cắm Nối Không Kín Nước (IP44)Ổ Cắm Nối Kín Nước (IP67)Phích, Ổ Cắm Cho ContainerBộ Công Tắc Ổ Cắm Kín Nước (IP67)

 
Trang Chủ   Công Tắc Ổ Cắm và Phụ Kiện   PCE   Phích Cắm Kín Nước (IP67)
 
 
Bán Nhiều Nhất
Phích cắm 125A - 3P - 230V - 6H - IP67
1.420.000 VNĐ
Phích cắm 32A - 5P - 400V - 6H - IP67
365.000 VNĐ
Phích cắm 125A - 4P - 400V - 6H - IP67
1.670.000 VNĐ
Phích cắm 16A - 4P - 400V - 6H - IP67
280.000 VNĐ
 
Phích cắm 16A - 3P - 230V - 6H - IP67
265.000 VNĐ
Phích cắm 16A - 4P - 400V - 6H - IP67
280.000 VNĐ
Phích cắm 16A - 5P - 400V - 6H - IP67
300.000 VNĐ
Phích cắm 32A - 3P - 230V - 6H - IP67
325.000 VNĐ
Phích cắm 32A - 4P - 400V - 6H - IP67
345.000 VNĐ
Phích cắm 32A - 5P - 400V - 6H - IP67
365.000 VNĐ
Phích cắm 63A - 3P - 230V - 6H - IP67
740.000 VNĐ
Phích cắm 63A - 4P - 400V - 6H - IP67
760.000 VNĐ
Phích cắm 63A - 5P - 400V - 6H - IP67
785.000 VNĐ
Phích cắm 125A - 3P - 230V - 6H - IP67
1.420.000 VNĐ
Phích cắm 125A - 4P - 400V - 6H - IP67
1.670.000 VNĐ
Phích cắm 125A - 5P - 400V - 6H - IP67
1.910.000 VNĐ
New
Phích cắm 16A - 2P - 24/42V - 10H - IP67
282.000 VNĐ
1