Chăm Sóc Khách Hàng

Hỗ Trợ Kinh Doanh

Tel: 08 3720 2968
Fax: 08 3720 2974
Hotline: 0967 266 277

 
Trang Chủ   Công Tắc Ổ Cắm và Phụ Kiện   Clipsal/Schneider   Ổ Cắm Âm Sàn, Đế Âm, Hộp Nổi
 
 
Bán Nhiều Nhất
Hộp nối, 4" x 4" x 3"
44.200 VNĐ
Ổ cắm âm sàn cho Concept có đế âm, màu nhũ bạc
1.159.400 VNĐ
Ổ cắm âm sàn cho Concept có đế âm, màu nhũ vàng
1.460.800 VNĐ
Ổ cắm âm sàn cho S-Flexi có đế âm, màu nhũ vàng
1.460.800 VNĐ
Ổ cắm âm sàn cho S-Flexi có đế âm, màu nhũ bạc
1.159.400 VNĐ
Đế âm cho mặt đơn chuẩn Anh
30.800 VNĐ
Đế âm cho mặt đôi chuẩn Anh
50.600 VNĐ
 
Ổ cắm âm sàn cho S-Flexi có đế âm, màu nhũ bạc
1.159.400 VNĐ
Ổ cắm âm sàn cho S-Flexi có đế âm, màu nhũ vàng
1.460.800 VNĐ
Ổ cắm âm sàn cho Concept có đế âm, màu nhũ bạc
1.159.400 VNĐ
Ổ cắm âm sàn cho Concept có đế âm, màu nhũ vàng
1.460.800 VNĐ
Đế sắt cho ổ âm sàn, sâu 55mm
75.900 VNĐ
Đế sắt cho ổ âm sàn, sâu 65mm
123.200 VNĐ
157
Đế âm đơn kim loại, 101 x 51 x 38mm
26.400 VNĐ
Đế âm đơn kim loại, 101 x 51 x 51mm
30.800 VNĐ
Hộp nổi dùng cho mặt seri 30
27.500 VNĐ
Hộp nổi dùng cho mặt seri 2000
27.500 VNĐ
Đế âm cho mặt đơn chuẩn Anh
30.800 VNĐ
Đế âm cho mặt đôi chuẩn Anh
50.600 VNĐ
Hộp nối, 3" x 3" x 2"
26.400 VNĐ
Hộp nối, 4" x 4" x 2"
28.700 VNĐ
Hộp nối, 4" x 4" x 3"
44.200 VNĐ
Hộp nối, 6" x 6" x 2"
59.300 VNĐ
Hộp nối, 6" x 6" x 3"
83.900 VNĐ
1