Chăm Sóc Khách Hàng

Hỗ Trợ Kinh Doanh

Hỗ Trợ Kinh Doanh

Tel: 08 3720 2968
Fax: 08 3720 2974
Hotline: 0967 266 27708 - 20h

 
Trang Chủ   Công Tắc Ổ Cắm và Phụ Kiện   Clipsal - Schneider   Ổ Cắm Âm Sàn, Đế Âm, Hộp Nổi
 
 
Bán Nhiều Nhất
Ổ cắm âm sàn cho S-Flexi có đế âm, màu nhũ bạc
1.126.000 VNĐ
Ổ cắm âm sàn cho Concept có đế âm, màu nhũ vàng
1.418.000 VNĐ
Ổ cắm âm sàn cho S-Flexi có đế âm, màu nhũ vàng
1.418.000 VNĐ
Hộp nối, 4" x 4" x 3"
44.200 VNĐ
Đế âm cho mặt đơn chuẩn Anh
30.000 VNĐ
Ổ cắm âm sàn cho Concept có đế âm, màu nhũ bạc
1.126.000 VNĐ
Đế âm cho mặt đôi chuẩn Anh
49.000 VNĐ
 
Ổ cắm âm sàn cho S-Flexi có đế âm, màu nhũ bạc
1.126.000 VNĐ
Ổ cắm âm sàn cho S-Flexi có đế âm, màu nhũ vàng
1.418.000 VNĐ
Ổ cắm âm sàn cho Concept có đế âm, màu nhũ bạc
1.126.000 VNĐ
Ổ cắm âm sàn cho Concept có đế âm, màu nhũ vàng
1.418.000 VNĐ
Đế sắt cho ổ âm sàn, sâu 55mm
74.000 VNĐ
Đế sắt cho ổ âm sàn, sâu 65mm
120.000 VNĐ
157
Đế âm đơn kim loại, 101 x 51 x 38mm
25.500 VNĐ
Đế âm đơn kim loại, 101 x 51 x 51mm
29.500 VNĐ
Hộp nổi dùng cho mặt seri 30
27.200 VNĐ
Hộp nổi dùng cho mặt seri 2000
27.200 VNĐ
Đế âm cho mặt đơn chuẩn Anh
30.000 VNĐ
Đế âm cho mặt đôi chuẩn Anh
49.000 VNĐ
Hộp nối, 3" x 3" x 2"
26.400 VNĐ
Hộp nối, 4" x 4" x 2"
28.700 VNĐ
Hộp nối, 4" x 4" x 3"
44.200 VNĐ
Hộp nối, 6" x 6" x 2"
59.300 VNĐ
Hộp nối, 6" x 6" x 3"
83.900 VNĐ
1