028 - 3720 2968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 30' trong giờ hành chính  
 

 
Trang Chủ   Công Tắc Ổ Cắm và Phụ Kiện   Mennekes   Ổ Cắm Âm Kín Nước (IP67)
 
 
Bán Nhiều Nhất
Ổ cắm gắn âm 32A – 5P – 400V – 6H – IP67 angled
482.400 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 16A – 5P – 400V – 6H – IP67 angled
401.100 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 16A – 3P – 230V – 6H – IP67 angled
273.900 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 16A – 4P – 400V – 6H – IP67 angled
323.200 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 4P – 400V – 6H – IP67 angled
403.400 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 3P – 230V – 6H – IP67 angled
388.400 VNĐ
 
Ổ Cắm Âm Kín Nước (IP67)
Ổ cắm gắn âm 16A – 3P – 230V – 6H – IP67 angled
273.900 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 16A – 3P – 230V – 6H – IP67 straight
273.900 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 16A – 4P – 400V – 6H – IP67 angled
323.200 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 16A – 4P – 400V – 6H – IP67 straight
292.200 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 16A – 5P – 400V – 6H – IP67 angled
401.100 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 16A – 5P – 400V – 6H – IP67 straight
401.100 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 3P – 230V – 6H – IP67 angled
388.400 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 3P – 230V – 6H – IP67 straight
388.400 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 4P – 400V – 6H – IP67 angled
403.400 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 4P – 400V – 6H – IP67 straight
403.400 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 5P – 400V – 6H – IP67 angled
482.400 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 5P – 400V – 6H – IP67 straight
483.600 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 63A – 4P – 400V – 6H – IP67 angled
1.100.000 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 63A – 4P – 400V – 6H – IP67 straight
1.100.000 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 63A – 5P – 400V – 6H – IP67 angled
1.223.800 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 63A – 5P – 400V – 6H – IP67 straight
1.223.800 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 125A – 4P – 400V – 6H – IP67 angled
3.909.600 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 125A – 4P – 400V – 6H – IP67 straight
3.909.600 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 125A – 5P – 400V – 6H – IP67 angled
4.208.700 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 125A – 5P – 400V – 6H – IP67 straight
4.208.700 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 125A – 3P – 230V – 6H – IP67 angled
3.933.300 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 200A – 5P – 400V – 6H – IP67
77.119.167 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 63A – 3P – 230V – 6H – IP67 angled
1.148.400 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 63A – 3P – 230V – 6H – IP67 straight
1.148.400 VNĐ
12