Trang Chủ   Công Tắc Ổ Cắm và Phụ Kiện   Mennekes   Ổ Cắm Nối Không Kín Nước (IP44)
 
 
Bán Nhiều Nhất
5
Ổ cắm nối 16A – 5P – 400V – 6H – IP44
228.000 VNĐ
6
Ổ cắm nối 32A – 5P – 400V – 6H – IP44
268.000 VNĐ
514
Ổ cắm nối 16A – 4P – 400V – 6H – IP44
186.000 VNĐ
526
Ổ cắm nối 32A – 4P – 400V – 6H – IP44
263.000 VNĐ
522
Ổ cắm nối 32A – 3P – 230V – 6H – IP44
248.000 VNĐ
510
Ổ cắm nối 16A – 3P – 230V – 6H – IP44
154.700 VNĐ
 
510
Ổ cắm nối 16A – 3P – 230V – 6H – IP44
154.700 VNĐ
514
Ổ cắm nối 16A – 4P – 400V – 6H – IP44
186.000 VNĐ
5
Ổ cắm nối 16A – 5P – 400V – 6H – IP44
228.000 VNĐ
522
Ổ cắm nối 32A – 3P – 230V – 6H – IP44
248.000 VNĐ
526
Ổ cắm nối 32A – 4P – 400V – 6H – IP44
263.000 VNĐ
6
Ổ cắm nối 32A – 5P – 400V – 6H – IP44
268.000 VNĐ
New
Ổ cắm nối 63A – 3P – 230V – 6H – IP44
1.353.500 VNĐ
Ổ cắm nối 63A – 3P – 230V – 6H – IP44
846.000 VNĐ
Ổ cắm nối 63A – 4P – 400V – 6H – IP44
1.342.000 VNĐ
New
Ổ cắm nối 63A – 5P – 400V – 6H – IP44
1.399.000 VNĐ
Ổ cắm nối 63A – 5P – 400V – 6H – IP44
874.000 VNĐ
1