Trang Chủ   Công Tắc Ổ Cắm và Phụ Kiện   Mennekes   Ổ Cắm Nối Kín Nước (IP67)
 
540
Ổ cắm nối 16A – 3P – 230V – 6H – IP67
284.000 VNĐ
544
Ổ cắm nối 16A – 4P – 400V – 6H – IP67
360.500 VNĐ
550
Ổ cắm nối 16A – 5P – 400V – 6H – IP67
445.500 VNĐ
552
Ổ cắm nối 32A – 3P – 230V – 6H – IP67
439.000 VNĐ
556
Ổ cắm nối 32A – 4P – 400V – 6H – IP67
451.000 VNĐ
562
Ổ cắm nối 32A – 5P – 400V – 6H – IP67
543.000 VNĐ
New
Ổ cắm nối 63A – 4P – 400V – 6H – IP67
1.745.000 VNĐ
565
Ổ cắm nối 63A – 4P – 400V – 6H – IP67
1.087.000 VNĐ
New
Ổ cắm nối 63A – 5P – 400V – 6H – IP67
1.869.000 VNĐ
569
Ổ cắm nối 63A – 5P – 400V – 6H – IP67
1.177.000 VNĐ
New
Ổ cắm nối 125A – 4P – 400V – 6H – IP67
4.817.000 VNĐ
Ổ cắm nối 125A – 4P – 400V – 6H – IP67
3.466.000 VNĐ
Ổ cắm nối 125A – 5P – 400V – 6H – IP67
4.939.000 VNĐ
New
Ổ cắm nối 63A – 3P – 230V – 6H – IP67
1.746.600 VNĐ
New
Ổ cắm nối 125A – 3P – 230V – 6H – IP67
4.689.300 VNĐ
1