028 - 3720 2968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 30' trong giờ hành chính  
 

 
Trang Chủ   Công Tắc Ổ Cắm và Phụ Kiện   Mennekes   Ổ Cắm Nối Kín Nước (IP67)
 
540
Ổ cắm nối 16A – 3P – 230V – 6H – IP67
284.100 VNĐ
544
Ổ cắm nối 16A – 4P – 400V – 6H – IP67
360.900 VNĐ
550
Ổ cắm nối 16A – 5P – 400V – 6H – IP67
444.600 VNĐ
552
Ổ cắm nối 32A – 3P – 230V – 6H – IP67
438.900 VNĐ
556
Ổ cắm nối 32A – 4P – 400V – 6H – IP67
450.400 VNĐ
562
Ổ cắm nối 32A – 5P – 400V – 6H – IP67
543.200 VNĐ
New
Ổ cắm nối 63A – 4P – 400V – 6H – IP67
1.742.900 VNĐ
565
Ổ cắm nối 63A – 4P – 400V – 6H – IP67
1.087.000 VNĐ
New
Ổ cắm nối 63A – 5P – 400V – 6H – IP67
1.867.700 VNĐ
569
Ổ cắm nối 63A – 5P – 400V – 6H – IP67
1.177.000 VNĐ
New
Ổ cắm nối 125A – 4P – 400V – 6H – IP67
4.812.600 VNĐ
Ổ cắm nối 125A – 4P – 400V – 6H – IP67
3.466.000 VNĐ
Ổ cắm nối 125A – 5P – 400V – 6H – IP67
4.936.400 VNĐ
New
Ổ cắm nối 63A – 3P – 230V – 6H – IP67
1.746.600 VNĐ
New
Ổ cắm nối 125A – 3P – 230V – 6H – IP67
4.689.300 VNĐ
1