028 - 3720 2968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 30' trong giờ hành chính  
 

 
Trang Chủ   Công Tắc Ổ Cắm và Phụ Kiện   Mennekes   Ổ Cắm Có Khóa Liên Động Kín Nước (IP67)
 
Ổ Cắm Có Khóa Liên Động Kín Nước (IP67)
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 3P – 230V – 6H – IP67 (Vertical)
4.236.200 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 4P – 400V – 6H – IP67 (Vertical)
4.266.000 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 5P – 400V – 6H – IP67 (Vertical)
4.787.400 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 32A – 3P – 230V – 6H – IP67 (Vertical)
5.405.000 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 32A – 4P – 400V – 6H – IP67 (Vertical)
4.891.600 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 32A – 5P – 400V – 6H – IP67 (Vertical)
5.572.300 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 63A – 4P – 400V – 6H – IP67 (Vertical)
10.010.100 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 63A – 5P – 400V – 6H – IP67 (Vertical)
10.789.300 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 3P – 230V – 6H – IP67 (Horizontal)
3.817.000 VNĐ
New
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 3P – 230V – 6H – IP67 (Horizontal)
3.817.000 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 4P – 400V – 6H – IP67 (Horizontal)
3.841.500 VNĐ
New
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 4P – 400V – 6H – IP67 (Horizontal)
3.841.500 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 5P – 400V – 6H – IP67 (Horizontal)
4.314.000 VNĐ
New
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 5P – 400V – 6H – IP67 (Horizontal)
4.314.000 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 63A – 3P – 230V – 6H – IP67 (Vertical)
9.857.100 VNĐ
1