Trang Chủ   Công Tắc Ổ Cắm và Phụ Kiện   Mennekes   Phích, Ổ Cắm Cho Containers
 
Phích cắm 32A – 4P – 400V – 3H – IP67
519.500 VNĐ
Ổ cắm nổi 32A – 4P – 400V – 3H – IP67
900.000 VNĐ
Ổ cắm âm 32A – 4P – 400V – 3H – IP67
645.500 VNĐ
Ổ cắm nối 32A – 4P – 400V – 3H – IP67
761.000 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 32A – 4P – 400V – 3H – IP67
5.399.500 VNĐ
Ổ cắm nổi 32A – 4P – 400V – 3H – IP67
900.000 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 32A – 4P – 400V – 3H – IP67
899.500 VNĐ
1