028 - 3720 2968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 30' trong giờ hành chính  
 

 
 
 
Bán Nhiều Nhất
Phích cắm 4P 16A 400V IP67
400.400 VNĐ
Phích cắm 4P 32A 400V IP67
500.500 VNĐ
Phích cắm 4P 16A 400V IP44
165.000 VNĐ
Phích cắm 5P 63A 400V IP67
1.267.200 VNĐ
Phích cắm 3P 63A 230V IP67
1.031.800 VNĐ
Phích cắm 4P 32A 400V IP44
289.300 VNĐ
Phích cắm 3P 16A 230V IP44
136.400 VNĐ
Phích cắm 3P 32A 230V IP67
467.500 VNĐ
Phích cắm 5P 16A 400V IP44
195.800 VNĐ
Phích cắm 3P 16A 230V IP67
348.700 VNĐ
 
Phích cắm 3P 16A 230V IP44
136.400 VNĐ
Phích cắm 3P 32A 230V IP44
250.800 VNĐ
Phích cắm 4P 16A 400V IP44
165.000 VNĐ
Phích cắm 4P 32A 400V IP44
289.300 VNĐ
Phích cắm 5P 16A 400V IP44
195.800 VNĐ
Phích cắm 5P 32A 400V IP44
295.900 VNĐ
Phích cắm 3P 16A 230V IP67
348.700 VNĐ
Phích cắm 3P 32A 230V IP67
467.500 VNĐ
Phích cắm 3P 63A 230V IP67
1.031.800 VNĐ
Phích cắm 3P 125A 230V IP67
2.399.100 VNĐ
Phích cắm 4P 16A 400V IP67
400.400 VNĐ
Phích cắm 4P 32A 400V IP67
500.500 VNĐ
Phích cắm 4P 63A 400V IP67
1.091.200 VNĐ
Phích cắm 4P 125A 400V IP67
2.477.200 VNĐ
Phích cắm 5P 16A 400V IP67
426.800 VNĐ
Phích cắm 5P 32A 400V IP67
543.400 VNĐ
Phích cắm 5P 63A 400V IP67
1.267.200 VNĐ
Phích cắm 5P 125A 400V IP67
2.538.800 VNĐ
1