028 - 3720 2968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 30' trong giờ hành chính  
 

 
Trang Chủ   Công Tắc Ổ Cắm và Phụ Kiện   Clipsal/Schneider   Ổ Cắm Nối Công Nghiệp
 
 
Bán Nhiều Nhất
Ổ cắm nối 4P 16A 400V IP44
211.200 VNĐ
Ổ cắm nối 3P 125A 230V IP67
3.099.800 VNĐ
Ổ cắm nối 4P 32A 400V IP44
331.100 VNĐ
Ổ cắm nối 3P 32A 230V IP44
277.200 VNĐ
 
Ổ Cắm Nối Công Nghiệp
Ổ cắm nối 3P 16A 230V IP44
185.900 VNĐ
Ổ cắm nối 3P 32A 230V IP44
277.200 VNĐ
Ổ cắm nối 4P 16A 400V IP44
211.200 VNĐ
Ổ cắm nối 4P 32A 400V IP44
331.100 VNĐ
Ổ cắm nối 5P 16A 400V IP44
245.300 VNĐ
Ổ cắm nối 5P 32A 400V IP44
413.600 VNĐ
Ổ cắm nối 3P 16A 230V IP67
366.300 VNĐ
Ổ cắm nối 3P 32A 230V IP67
517.000 VNĐ
Ổ cắm nối 3P 63A 230V IP67
1.156.100 VNĐ
Ổ cắm nối 3P 125A 230V IP67
3.099.800 VNĐ
Ổ cắm nối 4P 16A 400V IP67
410.300 VNĐ
Ổ cắm nối 4P 32A 400V IP67
558.800 VNĐ
Ổ cắm nối 4P 63A 400V IP67
1.288.100 VNĐ
Ổ cắm nối 4P 125A 400V IP67
3.393.500 VNĐ
Ổ cắm nối 5P 16A 400V IP67
477.400 VNĐ
Ổ cắm nối 5P 32A 400V IP67
608.300 VNĐ
Ổ cắm nối 5P 63A 400V IP67
1.452.000 VNĐ
Ổ cắm nối 5P 125A 400V IP67
3.553.000 VNĐ
Ổ cắm nối 3 ngã 2P+E 230V 16A
1.994.300 VNĐ
Ổ cắm nối 2 ngã 2P+E 16A 230V IP44
1.355.200 VNĐ
Ổ cắm nối 2 ngã 3P+E 16A 400V IP44
1.370.600 VNĐ
Ổ cắm nối 2 ngã 2P+E 16A 230V IP67
1.593.900 VNĐ
Ổ cắm nối 2 ngã 3P+E 16A 400V IP67
1.632.400 VNĐ
Ổ cắm nối 3 ngã 2P+E 16A 230V IP44
1.654.400 VNĐ
12