Trang Chủ   Công Tắc Ổ Cắm và Phụ Kiện   Clipsal/Schneider   Ổ Cắm Công Nghiệp Gắn Âm
 
 
Bán Nhiều Nhất
Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 3P 16A 230V IP44
184.800 VNĐ
Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 4P 32A 400V IP67
542.300 VNĐ
Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 4P 32A 400V IP44
298.100 VNĐ
Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 4P 63A 400V IP67
1.106.600 VNĐ
 
Ổ Cắm Công Nghiệp Gắn Âm
Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 3P 16A 230V IP44
184.800 VNĐ
Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 3P 32A 230V IP44
281.600 VNĐ
Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 4P 16A 400V IP44
206.800 VNĐ
Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 4P 32A 400V IP44
298.100 VNĐ
Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 5P 16A 400V IP44
225.500 VNĐ
Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 5P 32A 400V IP44
342.100 VNĐ
Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 3P 16A 230V IP67
389.400 VNĐ
Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 3P 32A 230V IP67
506.000 VNĐ
Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 3P 63A 230V IP67
973.500 VNĐ
Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 3P 125A 230V IP67
2.407.900 VNĐ
Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 4P 16A 400V IP67
447.700 VNĐ
Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 4P 32A 400V IP67
542.300 VNĐ
Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 4P 63A 400V IP67
1.106.600 VNĐ
Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 4P 125A 400V IP67
2.506.900 VNĐ
Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 5P 16A 400V IP67
511.500 VNĐ
Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 5P 32A 400V IP67
577.500 VNĐ
Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 5P 63A 400V IP67
1.131.900 VNĐ
Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 5P 125A 400V IP67
2.846.800 VNĐ
Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng 3P 16A 230V IP44
184.800 VNĐ
Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng 3P 32A 230V IP44
281.600 VNĐ
Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng 4P 16A 400V IP44
206.800 VNĐ
Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng 4P 32A 400V IP44
298.100 VNĐ
Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng 5P 16A 400V IP44
225.500 VNĐ
Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng 5P 32A 400V IP44
342.100 VNĐ
12