028 3720 2968 - 0967 266 277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 24h trong giờ hành chính  
Tài khoản
Mật khẩu
 

Phích & Ổ cắm công nghiệp PCEPhích Cắm Không Kín Nước (IP44)Phích Cắm Kín Nước (IP67)Ổ Cắm Nổi Không Kín Nước (IP44)Ổ Cắm Nổi Kín Nước (IP67)Ổ Cắm Âm Không Kín Nước (IP44)Ổ Cắm Âm Kín Nước (IP67)Ổ Cắm Nối Không Kín Nước (IP44)Ổ Cắm Nối Kín Nước (IP67)Phích, Ổ Cắm Cho ContainerBộ Công Tắc Ổ Cắm Kín Nước (IP67)

 
 
 
Bán Nhiều Nhất
img
-10%
Ổ cắm nối 3P 32A 6H IP44
136.800 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm gắn âm 3P 63A 6H IP67 - dạng nghiêng
558.000 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm gắn nổi có công tắc 5P 32A 6H IP67
1.611.000 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm gắn âm 5P 32A 6H IP44 - dạng thẳng
186.300 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm gắn nổi container 4P 32A 3H IP67
715.500 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm nối 4P 63A 6H IP67
819.000 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm nối container 4P 32A 3H IP67
351.000 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm gắn nổi 5P 125A 6H IP67
2.430.000 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm gắn âm 5P 16A 6H IP44 - dạng thẳng
148.500 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm gắn âm 5P 63A 6H IP67 - dạng thẳng
639.000 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm gắn âm 4P 16A 6H IP67 - dạng nghiêng
238.500 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm gắn âm 125A - 5P - 400V - 6H - IP66/67 - Dạng thẳng
1.602.000 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm gắn âm 4P 16A 6H IP67 - dạng thẳng
337.500 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm nối 4P 32A 6H IP67
369.000 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm gắn nổi 4P 16A 6H IP44
148.500 VNĐ
img
-5%
Hộp phân phối 3 ổ cắm 3P 16A 6H IP44 + MCB 2P 32A
831.300 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm nối 4P 16A 6H IP67
279.000 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm nối 5P 16A 6H IP67
351.000 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm gắn âm 5P 32A 6H IP44 - dạng nghiêng
265.500 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm gắn âm 3P 63A 6H IP67 - dạng thẳng
531.000 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm gắn âm 5P 32A 6H IP67 - dạng thẳng
405.000 VNĐ
img
-10%
Phích cắm 3P 32A 6H IP44
112.500 VNĐ
img
-10%
Phích cắm 3P 125A 6H IP67
1.278.000 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm gắn âm 4P 125A 6H IP67 - dạng nghiêng
1.503.000 VNĐ
img
-10%
Phích cắm 4P 125A 6H IP67
1.503.000 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm gắn âm 3P 32A 6H IP67 - dạng thẳng
369.000 VNĐ
img
-10%
Phích cắm 4P 16A 6H IP44
90.000 VNĐ
img
-10%
Phích cắm 4P 16A 6H IP67
252.000 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm gắn âm 4P 16A 6H IP44 - dạng nghiêng
166.500 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm gắn nổi 3P 32A 6H IP44
168.300 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm nối 5P 125A 6H IP67
1.989.000 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm gắn nổi 3P 125A 6H IP67
2.160.000 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm nối 4P 16A 6H IP44
112.500 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm nối chia 3 ngã 3P 16A 6H IP44
1.215.000 VNĐ
img
-10%
Phích cắm 5P 32A 6H IP67
328.500 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm gắn nổi 4P 16A 6H IP67
423.000 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm gắn nổi 4P 32A 6H IP67
531.000 VNĐ
 
img
-10%
Phích cắm 3P 32A 6H IP44
125.000 VNĐ
112.500 VNĐ
img
-10%
Phích cắm 4P 16A 6H IP44
100.000 VNĐ
90.000 VNĐ
img
-5%
Phích cắm Schuko 2P+E 16A IP54
81.000 VNĐ
77.000 VNĐ
img
-10%
Phích cắm 5P 32A 6H IP44
165.000 VNĐ
148.500 VNĐ
img
-10%
Phích cắm 5P 16A 6H IP44
112.000 VNĐ
100.800 VNĐ
img
-10%
Phích cắm 3P 16A 6H IP44
70.000 VNĐ
63.000 VNĐ
img
-10%
Phích cắm 4P 32A 6H IP44
132.000 VNĐ
118.800 VNĐ
img
-5%
Phích cắm Schuko 2P+E 16A IP54
113.000 VNĐ
107.400 VNĐ
 
 
img
-10%
Ổ cắm gắn nổi 3P 32A 6H IP44
187.000 VNĐ
168.300 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm gắn nổi 5P 32A 6H IP44
211.000 VNĐ
189.900 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm gắn nổi 3P 16A 6H IP44
135.000 VNĐ
121.500 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm gắn nổi 4P 32A 6H IP44
197.000 VNĐ
177.300 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm gắn nổi 5P 16A 6H IP44
175.000 VNĐ
157.500 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm gắn nổi 4P 16A 6H IP44
165.000 VNĐ
148.500 VNĐ
 
 
img
-10%
Ổ cắm gắn âm 5P 16A 6H IP44 - dạng nghiêng
206.000 VNĐ
185.400 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm gắn âm 4P 32A 6H IP44 - dạng thẳng
180.000 VNĐ
162.000 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm gắn âm 4P 32A 6H IP44 - dạng nghiêng
270.000 VNĐ
243.000 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm gắn âm 4P 16A 6H IP44 - dạng thẳng
156.000 VNĐ
140.400 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm gắn âm 5P 32A 6H IP44 - dạng nghiêng
295.000 VNĐ
265.500 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm gắn âm 3P 32A 6H IP44 - dạng thẳng
175.000 VNĐ
157.500 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm gắn âm 3P 32A 6H IP44 - dạng nghiêng
245.000 VNĐ
220.500 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm gắn âm 3P 16A 6H IP44 - dạng thẳng
140.000 VNĐ
126.000 VNĐ
 
img
-10%
Ổ cắm gắn âm 5P 16A 6H IP67 - dạng thẳng
400.000 VNĐ
360.000 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm gắn âm 3P 125A 6H IP67 - dạng nghiêng
1.520.000 VNĐ
1.368.000 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm gắn âm 3P 63A 6H IP67 - dạng nghiêng
620.000 VNĐ
558.000 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm gắn âm 5P 16A 6H IP67 - dạng nghiêng
275.000 VNĐ
247.500 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm gắn âm 4P 63A 6H IP67 - dạng nghiêng
665.000 VNĐ
598.500 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm gắn âm 3P 16A 6H IP67 - dạng thẳng
325.000 VNĐ
292.500 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm gắn âm 63A - 4P - 400V - 6H - IP66/67 - Dạng thẳng
665.000 VNĐ
598.500 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm gắn âm 5P 63A 6H IP67 - dạng nghiêng
710.000 VNĐ
639.000 VNĐ
 
img
-10%
Phích cắm nối chia 3 ngã 3P 16A 6H IP44
1.170.000 VNĐ
1.053.000 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm nối Schuko 2P+E 16A IP20
82.000 VNĐ
73.800 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm nối 3P 16A 6H IP44
100.000 VNĐ
90.000 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm nối 5P 16A 6H IP44
155.000 VNĐ
139.500 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm nối chia 3 ngã 3P 16A 6H IP44
1.350.000 VNĐ
1.215.000 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm nối 4P 16A 6H IP44
125.000 VNĐ
112.500 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm nối 3P 32A 6H IP44
152.000 VNĐ
136.800 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm nối 5P 32A 6H IP44
222.000 VNĐ
199.800 VNĐ
 
 
img
-10%
Ổ cắm gắn âm container 4P 32A 3H IP67
460.000 VNĐ
414.000 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm nối container 4P 32A 3H IP67
390.000 VNĐ
351.000 VNĐ
img
-10%
Phích cắm container 4P 32A 3H IP67
272.000 VNĐ
244.800 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm gắn nổi container 4P 32A 3H IP67
795.000 VNĐ
715.500 VNĐ
 
img
-10%
Ổ cắm gắn nổi có công tắc 5P 32A 6H IP67
1.790.000 VNĐ
1.611.000 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm gắn nổi có khóa liên động 5P 32A 6H IP67
3.070.000 VNĐ
2.763.000 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm gắn nổi có công tắc 3P 16A 6H IP67
1.600.000 VNĐ
1.440.000 VNĐ
 
img
-5%
Hộp phân phối 3 ổ cắm 3P 16A 6H IP44 + MCB 2P 32A
875.000 VNĐ
831.300 VNĐ
img
-5%
Hộp phân phối 3 ổ cắm 3P 16A 6H IP44
590.000 VNĐ
560.500 VNĐ
 
 
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 

Bản quyền © 2008-2020 thuộc về thegioidien.com

Ghi rõ nguồn khi sử dụng các thông tin tại WWW.THEGIOIDIEN.COM.

WWW.THEGIOIDIEN.COM thuộc sở hữu và điều hành bởi Công ty TNHH Thế Giới Điện

Văn phòng giao dịch: 98D Linh Đông, Khu Phố 7, Phường Linh Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM

GPKD: 0305921340 , Sở KHĐT TPHCM cấp ngày 23/08/2008. Địa chỉ: 32 đường số 35, khu phố 2, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, TP HCM