028 3720 2968 - 0967 266 277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 24h trong giờ hành chính  
Tài khoản
Mật khẩu
 

 
 
 
Bán Nhiều Nhất
img
MCCB Compact NS fixed type manually operated 3P 1600A 85kA 415V
134.827.000 VNĐ
img
MCCB Compact NSX 250B 3P 250A 25kA 415V
9.002.400 VNĐ
img
MCCB CVS630N 3P 500A 50kA 415V
16.373.500 VNĐ
img
MCB 1P 10A 250VDC
759.000 VNĐ
img
Isolator INS160 3P 100A
2.923.800 VNĐ
img
MCCB Compact NSX 100F 3P 25A 36kA 415V
4.378.000 VNĐ
img
ACB Masterpact 4P 1250A 65kA 440VAC, NW-FIXED, Type H1
157.586.000 VNĐ
img
RCBO bảo vệ quá tải + dòng rò 1P+N 300mA 10A 6kA
2.217.600 VNĐ
img
Isolating Switch 1P 32A 250VAC
275.000 VNĐ
img
MCCB Compact NS fixed type manually operated 4P 800A 70kA 415V
92.068.900 VNĐ
img
ELCB 4P 200A 25kA 415VAC 0.1-1A
19.551.400 VNĐ
img
MCB 2P 6A 10kA 400V
1.178.100 VNĐ
img
ACB Masterpact 3P 630A 42kA 440VAC, NT-DRAWOUT, Type H1
132.161.700 VNĐ
img
MCB 1P 25A 10kA 230V
352.000 VNĐ
img
MCCB Compact NSX 100B 3P 40A 25kA 415V
4.158.000 VNĐ
img
Interlocking using cable, 3 adaptation fixtures + 1 set of cable, 2 sources for Masterpact NW
41.608.600 VNĐ
img
ACB Masterpact 4P 800A 42kA 440VAC, NT-FIXED, Type H1
126.474.700 VNĐ
img
MCB 1P 16A 10kA 230V
352.000 VNĐ
img
ACB 3P 1000A 50kA Drawout, Type N
101.395.800 VNĐ
img
MCB 1P 50A 6kA
247.500 VNĐ
img
MCCB 2P 60A 50kA 220/240VAC
2.160.400 VNĐ
img
ACB Masterpact 3P 1000A 65kA 440VAC, NW-FIXED, Type H1
112.098.800 VNĐ
img
RCBO 1P+N 16A 4.5kA 30mA
687.500 VNĐ
img
MCB 2P 63A 10kA
2.333.100 VNĐ
img
MCB 1P 6A 10kA 230V
341.000 VNĐ
img
ACB Masterpact 3P 6300A 150kA 440VAC, NW-FIXED, Type H2
1.017.351.500 VNĐ
img
MCCB Compact NSX 100F 4P 63A 36kA 415V
5.975.200 VNĐ
img
ACB Masterpact 4P 3200A 100kA 440VAC, NW-FIXED, Type H2
385.770.000 VNĐ
img
ACB Masterpact 3P 3200A 100kA 440VAC, NW-DRAWOUT, Type H2
460.439.100 VNĐ
img
ACB Masterpact 4P 1000A 50kA 440VAC NT-FIXED, Type H2
136.424.200 VNĐ
img
MCCB 3P 125A 18kA 415VAC
3.886.300 VNĐ
img
Motor mechanism for NSX100/260 220/240VAC
12.151.700 VNĐ
img
MCB 1P 1A 250VDC
951.500 VNĐ
img
MCCB Compact NS fixed type manually operated 3P 630A 70kA 415V
53.181.700 VNĐ
img
ACB Masterpact 4P 6300A 100kA 440VAC, NW-FIXED, Type H1
1.083.153.500 VNĐ
img
Shunt trip for NSX100 to NSX630 220/240VAC
1.768.800 VNĐ
img
MCCB Compact NSX 100B 3P 25A 25kA 415V
4.158.000 VNĐ
img
MCCB Compact NSX 100N 4P 100A 50kA 415V
7.174.200 VNĐ
img
RCCB 4P 40A 30mA
1.366.200 VNĐ
img
MCB 2P 10A 6kA
453.000 VNĐ
img
Motor mechanism for NSX250 24/30VDC
34.899.700 VNĐ
img
RCBO 1P+N 40A 4.5kA 30mA
804.100 VNĐ
img
MCB 1P 25A 4.5kA
85.800 VNĐ
img
MCCB CVS160B 4P 125A 25kA 415V
5.563.800 VNĐ
img
MCB 2P 6A 4.5kA
245.300 VNĐ
img
MCB 1P 16A 6kA
161.700 VNĐ
img
MCCB Compact NSX 160B 3P 160A 25kA 415V
6.862.900 VNĐ
img
MCCB Compact NSX 100H 4P 100A 70kA 415V
8.338.000 VNĐ
img
MCB 4P 80A 10kA
4.678.300 VNĐ
img
MCB 1P 20A 10kA 230V
352.000 VNĐ
img
MCCB CVS630N 4P 500A 50kA 415V
19.101.500 VNĐ
img
ACB 3P 3200A 50kA Drawout, Type N
150.777.000 VNĐ
img
MCCB 4P 160A 36kA 415VAC
7.782.500 VNĐ
img
Interlocking using Cable, Adaptation for NT drawout devices
7.791.300 VNĐ
img
Withdrawable kit NSX100/160/250 3P, Chassis side plates for base
4.648.600 VNĐ
img
MCB 1P 50A 10kA 230V
528.000 VNĐ
img
Extended rotary handles for NSX400/630
3.742.200 VNĐ
img
ELCB 4P 63A 25kA 415VAC 0.1-1A
11.728.200 VNĐ
img
ACB Masterpact 3P 3200A 65kA 440VAC, NW-FIXED, Type H1
253.169.400 VNĐ
img
MCCB 4P 400A 36kA 415VAC
10.182.700 VNĐ
img
MCCB Compact NS fixed type manually operated 3P 2000A 85kA 415V
160.055.500 VNĐ
img
MCB 2P 63A 4.5kA
408.100 VNĐ
img
MCCB Compact NSX 100N 3P 32A 50kA 415V
5.003.900 VNĐ
img
Bộ chuyển đổi nguồn ATS NS 3P 1600A 70kA
354.602.600 VNĐ
img
MCB 1P 10A 6kA
161.700 VNĐ
img
RCCB 2P 63A 30mA
883.300 VNĐ
img
ACB 3P 1250A 50kA Fixed, Type N
82.616.600 VNĐ
img
Compact NS drawout, manual operated, 4P 1250A 50kA
207.441.300 VNĐ
img
MCCB Compact NSX 250F 4P 250A 36kA 415V
14.305.500 VNĐ
img
MCCB 4P 200A 25kA 415VAC
8.157.600 VNĐ
img
ACB Masterpact 3P 1600A 65kA 440VAC, NW-DRAWOUT, Type H1
199.919.500 VNĐ
img
Isolating Switch 2P 20A 415V
352.000 VNĐ
img
MCB 3P 80A 15kA
4.019.400 VNĐ
img
MCB 1P 40A 10kA 230V
429.000 VNĐ
img
MCB 1P 16A 4.5kA
85.800 VNĐ
img
MCB 2P 16A 4.5kA
245.300 VNĐ
img
ACB Masterpact 3P 630A 50kA 440VAC, NT-FIXED, Type H2
100.527.900 VNĐ
img
ELCB 3P 125A 25kA 415VAC 0.1-1A
9.596.400 VNĐ
img
Bộ chuyển đổi nguồn ATS NSX 4P 630A 70kA
176.315.700 VNĐ
img
MCB 3P 63A 10kA
3.603.600 VNĐ
img
MCCB 3P 15A 10kA 415VAC
1.632.400 VNĐ
img
MCB 3P 16A 4.5kA
436.700 VNĐ
img
MCB 4P 50A 4.5kA
921.800 VNĐ
img
ACB Masterpact 4P 1250A 50kA 440VAC, NT-DRAWOUT, Type H2
203.969.700 VNĐ
img
MCCB CVS100B 3P 25A 25kA 415V
2.894.100 VNĐ
img
MCB 3P 50A 4.5kA
654.500 VNĐ
img
MCCB 4P 320A 36kA 415VAC
9.793.300 VNĐ
img
MCCB 2P 200A 85kA 220/240VAC
5.744.200 VNĐ
img
Locking of rotary handle, Keylock (Ronis) for NSX400/630
1.719.300 VNĐ
img
MCCB 1P 20A 18kA 220/240VAC
1.173.700 VNĐ
img
MCB 1P 2A 250VDC
951.500 VNĐ
img
Interlocking using cable, 3 adaptation fixtures + 1 set of cable, 2 normal + 1 replacement source for Masterpact NW
41.608.600 VNĐ
img
Bộ chuyển đổi nguồn ATS NSX 3P 250A 36kA
84.060.900 VNĐ
img
MCCB CVS400F 3P 320A 36kA 415V
10.470.900 VNĐ
img
MCB 1P 25A 6kA
161.700 VNĐ
img
MCB 2P 6A 6kA
453.200 VNĐ
img
MCB 2P 10A 4.5kA
245.300 VNĐ
img
MCCB Compact NSX 100N 3P 63A 50kA 415V
5.003.900 VNĐ
img
Compact NS drawout, manual operated, 4P 1600A 70kA
291.219.500 VNĐ
img
MCCB Compact NS fixed type manually operated 4P 3200A 70kA 415V
247.284.400 VNĐ
img
Compact NS drawout, manual operated, 3P 800A 50kA
113.339.600 VNĐ
img
MCCB 3P 15A 7.5kA 415VAC
1.566.400 VNĐ
img
MCCB Compact NSX 100B 4P 100A 25kA 415V
5.966.400 VNĐ
img
ACB 3P 3200A 50kA Fixed, Type N
128.119.200 VNĐ
img
MCCB 2P 40A 50kA 220/240VAC
1.969.000 VNĐ
img
MCCB Compact NSX 100F 4P 16A 36kA 415V
5.975.200 VNĐ
img
Isolator INS1600 4P 630A
47.949.000 VNĐ
img
MCCB CVS160B 4P 160A 25kA 415V
6.331.600 VNĐ
img
MCCB CVS100B 4P 16A 25kA 415V
3.866.500 VNĐ
img
MCCB 3P 320A 50kA 415VAC
8.946.300 VNĐ
img
ELCB 3P 63A 25kA 415VAC 0.1-1A
9.166.300 VNĐ
img
ACB 3P 1600A 50kA Drawout, Type N
116.883.800 VNĐ
img
Isolator INS1600 3P 800A
34.072.500 VNĐ
img
RCBO 1P+N 32A 4.5kA 30mA
804.100 VNĐ
img
RCCB 4P 63A 300mA
1.505.900 VNĐ
img
MCCB Compact NSX 160H 3P 160A 70kA 415V
10.000.100 VNĐ
img
MCB 4P 100A 15kA
5.209.600 VNĐ
img
SDx output module for Micrologic 24/415V AC/DC NSX100 to NSX630
8.836.300 VNĐ
img
MCB 1P 40A 230V 6kA
193.600 VNĐ
img
MCB 1P 13A 250VDC
759.000 VNĐ
img
MCCB CVS400F 4P 320A 36kA 415V
12.123.100 VNĐ
img
MCCB Compact NS fixed type manually operated 3P 1000A 50kA 415V
60.394.400 VNĐ
img
Terminal extension, Spreader (supplied with interphase barriers), 3P for NSX100/160/250
599.500 VNĐ
img
ACB Masterpact 4P 6300A 100kA 440VAC, NW-DRAWOUT, Type H1
1.476.963.400 VNĐ
img
MCCB Compact NSX 100B 3P 80A 25kA 415V
4.275.700 VNĐ
img
ACB 4P 800A 65kA Fixed, Type H
103.780.600 VNĐ
img
MCCB Compact NS fixed type manually operated 4P 630A 50kA 415V
57.051.500 VNĐ
img
ACB Masterpact 3P 630A 50kA 440VAC, NT-DRAWOUT, Type H2
137.137.000 VNĐ
img
Bộ chuyển đổi nguồn ATS NSX 4P 630A 50kA
161.530.600 VNĐ
img
Isolator INS160 4P 125A
3.482.600 VNĐ
img
ACB 3P 1000A 65kA Fixed, Type H
92.721.200 VNĐ
img
Earth leakage protection for NSX100/160 4P 0.03~10A
16.317.400 VNĐ
img
MCB 1P 3A 250VDC
951.500 VNĐ
img
MCB 1P 100A 10kA
1.270.500 VNĐ
img
MCB 2P 10A 10kA 400V
1.178.100 VNĐ
img
Under voltage (MN) 380/440VAC for NS630b/3200A fixed type
8.858.300 VNĐ
img
MCB 1P 20A 6kA
161.700 VNĐ
img
MCB 1P 40A 4.5kA
127.600 VNĐ
img
Voltage release - iMX+OF - tripping unit - 100~415V
1.699.500 VNĐ
img
MCCB CVS100B 3P 63A 25kA 415V
2.894.100 VNĐ
img
Earth leakage protection for NSX250 3P 0.03~10A
16.423.000 VNĐ
img
MCCB 1P 15A 18kA 220/240VAC
1.173.700 VNĐ
img
Isolator INS250 3P 250A
5.082.000 VNĐ
img
MCCB Compact NSX 250N 3P 250A 50kA 415V
10.844.900 VNĐ
 
img
MCB 3P 20A 4.5kA
436.700 VNĐ
img
MCB 3P 25A 4.5kA
436.700 VNĐ
img
MCB 2P 20A 4.5kA
245.300 VNĐ
img
MCB 1P 10A 4.5kA
85.800 VNĐ
img
MCB 3P 32A 4.5kA
436.700 VNĐ
img
MCB 1P 63A 4.5kA
203.500 VNĐ
img
MCB 2P 32A 4.5kA
245.300 VNĐ
img
MCB 1P 32A 4.5kA
85.800 VNĐ
 
 
img
MCB 1P 25A 6kA
161.700 VNĐ
img
MCB 4P 16A 6kA
1.144.000 VNĐ
img
MCB 4P 40A 6kA
1.595.000 VNĐ
img
MCB 3P 40A 6kA
946.000 VNĐ
img
MCB 2P 25A 6kA
453.200 VNĐ
img
MCB 4P 16A 6kA
1.199.000 VNĐ
img
MCB 2P 20A 6kA
453.200 VNĐ
img
MCB 4P 25A 6kA
1.254.000 VNĐ
 
img
MCB 1P 16A 10kA 230V
352.000 VNĐ
img
MCB 3P 50A 15kA 400V
3.029.400 VNĐ
img
MCB 2P 63A 15kA 400V
2.120.800 VNĐ
img
MCB 3P 10A 15kA 400V
1.840.300 VNĐ
img
MCB 1P 25A 15kA 230V
561.000 VNĐ
img
MCB 1P 40A 10kA 230V
429.000 VNĐ
img
MCB 1P 50A 15kA 230V
852.500 VNĐ
img
MCB 4P 10A 10kA 400V
2.524.500 VNĐ
 
img
MCB 1P 13A 250VDC
759.000 VNĐ
img