Bán Nhiều Nhất
img
Đèn LED Tube kiểu Batten PCFG 20W, 1230x55x62mm
388.000 VNĐ
img
Đèn Downlight gắn nổi tròn, 170x32mm, 12W, 50.000giờ
598.000 VNĐ
img
Máng đèn LED tán quang gắn nổi 2x10W
732.000 VNĐ
img
Đèn LED Tube kiểu Batten 20W, 622x99x62mm
539.000 VNĐ
img
Đèn Downlight âm trần PRDYY đổi màu, 178x36mm, 12W
466.000 VNĐ
img
Đèn chống thấm, chống bụi, 670x140x95mm, 2x10W
1.615.000 VNĐ
img
Đèn LED gắn nổi hoặc treo trần, 600x150x55mm, 24W
1.075.000 VNĐ
img
Đèn LED Tube kiểu Batten 20W, 1230x55x62mm
404.000 VNĐ
img
Đèn Downlight âm trần PRDYY đổi màu, 138x32mm, 9W
361.000 VNĐ
img
Đèn Downlight âm trần PRDAB, 110x60mm, 10W
567.000 VNĐ
img
Bóng đèn LED Tube 18W, 1213.6x26mm, cấp nguồn 2 đầu
158.000 VNĐ
img
Đèn pha tiêu điểm PSLTT, 10W
683.000 VNĐ
img
Đèn ốp trần PLCA, 295mm 12W
314.000 VNĐ
img
Đèn LED Tube kiểu Batten 40W, 1230x99x62mm
691.000 VNĐ
img
Đèn Downlight âm trần PRDYY, 108x32mm, 5W
215.000 VNĐ
img
Máng đèn LED tán quang âm trần 3x20W
1.590.000 VNĐ
img
Phụ kiện gắn nổi cho PLPA60L-G2
910.000 VNĐ
img
Đèn Downlight âm trần PRHD, 90x108mm, 12W
496.000 VNĐ
img
Đèn Downlight âm trần PRDYY đổi màu, 118x32mm, 7W
326.000 VNĐ
img
Đèn Downlight âm trần, 135x135x115mm, 1x15W, Dimmer Triac
1.780.000 VNĐ
img
Máng đèn LED tán quang âm trần 3x20W
1.966.000 VNĐ
img
Đèn Downlight âm trần PRDYY, 178x36mm, 12W
367.000 VNĐ
img
Đèn dưới nước, 80x140mm, 3W, 178Lm, IP67
380.000 VNĐ
img
Đèn Downlight gắn nổi, 230x230x255mm, 30W
2.202.000 VNĐ
img
Đèn dưới nước, 142x205mm, 6W, 356Lm, IP68
877.000 VNĐ
img
Bóng đèn LED 20W, 2000Lm, 99x174mm, ánh sáng trắng
182.000 VNĐ
img
Phụ kiện gắn nổi cho PLPB40L-G2
1.031.000 VNĐ
img
Đèn pha tiêu điểm PSLMM, 13W
1.909.000 VNĐ
img
Đèn cao áp treo trần, 220x368.5mm, 100W
5.251.000 VNĐ
img
Đèn LED Tube kiểu Batten PCFG 20W, 622x99x62mm
476.000 VNĐ
img
Đèn Downlight vuông gắn nổi tràn viền, 120x120x40mm, 16W
373.000 VNĐ
img
Đèn Downlight âm trần PRDYY, 118x32mm, 7W
240.000 VNĐ
img
Đèn dưới nước, 150x85mm, 9W, 360Lm, IP68
3.150.000 VNĐ
img
Đèn ốp trần PSCA, 250mm 14W
2.416.000 VNĐ
img
Đèn Downlight vuông gắn nổi tràn viền, 300x300x40mm, 48W
1.130.000 VNĐ
img
Máng đèn LED tán quang âm trần 4x20W
2.698.000 VNĐ
img
Đèn LED panel 600x300x10mm
1.217.000 VNĐ
img
Phụ kiện gắn âm cho PLPB40L-G2
829.000 VNĐ
img
Đèn LED Tube kiểu Batten 10W, 622x55x62mm
302.000 VNĐ
img
Đèn LED panel 1209x298x10mm
2.158.000 VNĐ
img
Đèn pha tiêu điểm PSLTT, 5W
639.000 VNĐ
img
Đèn Downlight âm trần PRDYY, 188x36mm, 20W
665.000 VNĐ
img
Phụ kiện treo cho đèn LED panel
344.000 VNĐ
img
Đèn Downlight âm trần PRDYY đổi màu, 188x36mm, 20W
932.000 VNĐ
img
Đèn Downlight âm trần PRDYY đổi màu, 108x32mm, 5W
301.000 VNĐ
img
Đèn EXIT thoát hiểm PEXM27U 7W
1.981.500 VNĐ
img
Đèn EXIT thoát hiểm PEXL26U 6.5W
1.774.500 VNĐ
img
Đèn ốp trần PLCK, 370x370mm 18W
406.000 VNĐ
img
Đèn Downlight gắn nổi vuông, 220x32mm, 18W, 25.000giờ
664.000 VNĐ
img
Đèn cao áp treo trần, 358x265mm, 100W
6.563.000 VNĐ
img
Máng đèn LED tán quang gắn nổi 2x20W
1.009.000 VNĐ
img
Đèn LED gắn nổi hoặc treo trần, 1200x300x55mm, 48W
2.386.000 VNĐ
img
Đèn Downlight âm trần tròn, 90x57mm, 5W, Dimmer Triac
1.011.000 VNĐ
img
Đèn LED gắn nổi hoặc treo trần, 800x100x60mm, 66W
1.953.000 VNĐ
img
Đèn Downlight âm trần PRDYY, 138x32mm, 9W
264.000 VNĐ
img
Đèn Downlight âm trần, 139x60mm, 12W
596.000 VNĐ
img
Đèn Downlight âm trần, 118x32mm, 7W
240.000 VNĐ
img
Đèn LED Tube kiểu Batten PCFG 10W, 622x55x62mm
297.000 VNĐ
img
Đèn Downlight âm trần đổi màu, 104x40mm, 9W
398.000 VNĐ
img
Máng đèn LED tán quang gắn nổi 3x20W
1.966.000 VNĐ
img
Đèn chống thấm, chống bụi, 662x98x106mm, 1x10W
664.000 VNĐ
img
Máng đèn LED tán quang gắn nổi 3x10W
1.341.000 VNĐ
img
Đèn Downlight âm trần đổi màu, 104x104mm, 9W
361.000 VNĐ
img
Đèn Downlight gắn nổi, 170x195mm, 20W
1.231.000 VNĐ
img
Đèn Downlight âm trần, 104x40mm, 7W
261.000 VNĐ
img
Bóng đèn LED 9W, 855Lm, 60x118mm, ánh sáng vàng
80.000 VNĐ
img
Đèn LED gắn nổi hoặc treo trần, 800x100x60mm, 72W
2.511.000 VNĐ
img
Máng đèn LED tán quang âm trần 3x10W
1.341.000 VNĐ
img
Đèn chiếu sáng cảnh quan PLLK, 10W, 220~240V, 3000K, IP65
2.233.000 VNĐ
img
Đèn Downlight âm trần, 120x103mm, 18W
1.763.000 VNĐ
img
Máng đèn LED tán quang âm trần 2x10W
932.000 VNĐ
img
Đèn LED Panel âm trần 7W, 97x27mm, IP44
218.000 VNĐ
img
Đèn pha tiêu điểm PSLSS, 15W
1.145.000 VNĐ
img
Khớp nối chữ L PRO03W màu trắng
37.000 VNĐ
img
Bóng đèn LED 5W, 500Lm, 55x102mm, ánh sáng trung tính
65.000 VNĐ
img
Đèn Downlight âm trần đổi màu, 138x32mm, 9W
361.000 VNĐ
img
Khớp nối chữ I PRO02W màu trắng
33.000 VNĐ
img
Máng đèn LED tán quang gắn nổi 4x10W
1.397.000 VNĐ
img
Đèn Downlight gắn nổi vuông, 170x32mm, 12W, 50.000giờ
598.000 VNĐ
img
Đèn LED Tube kiểu Batten PCFG 40W, 1230x99x62mm
635.000 VNĐ
img
Đèn LED Panel âm trần 9W, 122x27mm, IP44, điều chỉnh độ sáng
765.000 VNĐ
img
Đèn LED gắn nổi hoặc treo trần, 585x75x74.5mm, 10W
1.183.000 VNĐ
img
Máng đèn LED T5, 572x35x22mm
199.000 VNĐ
img
Đèn pha không thấm nước POLH, 178x140x110mm, 20W
892.000 VNĐ
img
Đèn Downlight âm trần đổi màu, 157x40mm, 12W
466.000 VNĐ
img
Máng đèn LED tán quang âm trần 2x10W
732.000 VNĐ
 
img
Đèn Downlight âm trần, 104x40mm, 7W
261.000 VNĐ
img
Đèn Downlight âm trần đổi màu, 138x32mm, 9W
361.000 VNĐ
img
Đèn Downlight âm trần, 230x90mm, 35W
1.681.000 VNĐ
img
Đèn Downlight âm trần đổi màu, 104x104mm, 7W
355.000 VNĐ
img
Đèn Downlight âm trần PRHB, 90x75mm, 5W
297.000 VNĐ
img
Đèn Downlight âm trần, 118x32mm, 7W
240.000 VNĐ
img
Đèn Downlight âm trần tròn, 90x57mm, 5W
533.000 VNĐ
img
Đèn Downlight âm trần, 157x40mm, 12W
366.000 VNĐ
 
img
Đèn Downlight tròn gắn nổi tràn viền, 300x40mm, 48W
1.130.000 VNĐ
img
Đèn Downlight tròn gắn nổi tràn viền, 120x40mm, 16W
373.000 VNĐ
img
Đèn Downlight gắn nổi, 136x136x190mm, 10W
713.000 VNĐ
img
Đèn Downlight gắn nổi tròn, 220x32mm, 18W, 25.000giờ
664.000 VNĐ
img
Đèn Downlight gắn nổi, 168x32mm, 12W
737.000 VNĐ
img
Đèn Downlight gắn nổi vuông, 120x32mm, 6W, 50.000giờ
404.000 VNĐ
img
Đèn Downlight gắn nổi, 169x199mm, 25W
1.652.000 VNĐ
img
Đèn Downlight gắn nổi tròn, 120x32mm, 6W, 50.000giờ
404.000 VNĐ
 
 
 
 
 
 
img
Đèn ốp trần đổi màu PLCA, 295mm 12W
496.000 VNĐ
img
Đèn ốp trần cảm biến PLCQ, 355mm, 18W
972.000 VNĐ
img
Đèn ốp trần cảm biến PLCA, 295mm, 12W
903.000 VNĐ
img
Đèn ốp trần PLCA, 295mm 12W
314.000 VNĐ
img
Đèn âm trần PHLM, 580x49.9x64.8mm, 10W
615.000 VNĐ
img
Đèn ốp trần PLCB, 236x236mm 14W
2.416.000 VNĐ
img
Đèn ốp trần cảm biến PLCA, 295mm, 12W
903.000 VNĐ
img
Đèn ốp trần PLCA, 355mm 18W
382.000 VNĐ