028 3720 2968 - 0967 266 277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 24h trong giờ hành chính  
Tài khoản
Mật khẩu
 

 
 
 
Bán Nhiều Nhất
img
Hộp nối thẳng cáp ngầm co nhiệt 1kV, (3x120+1x70)mm² - không ống nối
375.000 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 1x(25~50)mm² (ngoài trời)
547.000 VNĐ
img
Ống co nhiệt trung thế 24KV D50 - L=1m
500.000 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 1x300mm² - không đầu cosse (ngoài trời)
1.405.000 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 1kV, (3x95+1x50)mm² - không đầu cosse
234.000 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 3x(70~120)mm² (trong nhà)
1.400.000 VNĐ
img
Băng keo trung thế
110.000 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 3x(70~120)mm² (ngoài trời)
1.405.000 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 3x300mm² (ngoài trời)
1.800.000 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 1kV, (3x185+1x90)mm² - không đầu cosse
253.000 VNĐ
img
Hộp nối thẳng 24kV 1x120mm² (Ceet China)
2.240.000 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 1x300mm² (ngoài trời)
890.000 VNĐ
img
Ống co nhiệt trung thế 24KV D80/35 - L=25m/cuộn
580.000 VNĐ
img
Ống co nhiệt trung thế 24KV D50 - L=25m/cuộn
350.000 VNĐ
img
Ống co nhiệt trung thế 24KV D150 - L=25m/cuộn
820.000 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 1x(70~120)mm² - không đầu cosse (trong nhà)
1.046.000 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 3x(150~240)mm² - không Cosse (ngoài trời)
2.900.000 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 1x(70~120)mm² - không đầu cosse (ngoài trời)
1.125.000 VNĐ
img
Ống co nhiệt trung thế 24KV D70 - L=25m/cuộn
510.000 VNĐ
img
Hộp nối thẳng cáp ngầm co nhiệt 24kV, 3x(70~120)mm²
3.436.000 VNĐ
img
Hộp nối thẳng cáp ngầm co nhiệt 1kV, 3x70+1x35mm² - không ống nối
375.000 VNĐ
img
Ống co nhiệt trung thế 24KV D40 - L=1m
440.000 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 3x(25~50)mm² - không Cosse (trong nhà)
2.343.000 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 3x300mm² - không Cosse (ngoài trời)
3.124.000 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 1x(70~120)mm² (trong nhà)
578.000 VNĐ
 
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 3x(70~120)mm² - không Cosse (trong nhà)
2.580.000 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 3x300mm² - không Cosse (trong nhà)
3.000.000 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 3x300mm² - không Cosse (ngoài trời)
3.124.000 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 3x(25~50)mm² - không Cosse (ngoài trời)
2.500.000 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 3x(150~240)mm² - không Cosse (ngoài trời)
2.900.000 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 3x(70~120)mm² - không Cosse (ngoài trời)
2.740.000 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 3x(25~50)mm² - không Cosse (trong nhà)
2.343.000 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 3x(150~240)mm² - không Cosse (trong nhà)
2.800.000 VNĐ
 
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 3x(25~50)mm² (ngoài trời)
1.250.000 VNĐ
img
Hộp nối thẳng cáp ngầm co nhiệt 24kV, 3x(150~240)mm²
3.600.000 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 3x(25~50)mm² (trong nhà)
1.171.000 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 3x300mm² (trong nhà)
1.720.000 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 3x(150~240)mm² (trong nhà)
1.500.000 VNĐ
img
Hộp nối thẳng cáp ngầm co nhiệt 24kV, 3x300mm²
4.139.000 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 3x(150~240)mm² (ngoài trời)
1.562.000 VNĐ
img
Hộp nối thẳng cáp ngầm co nhiệt 24kV, 3x(25~50)mm²
3.124.000 VNĐ
 
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 1kV, (3x70+1x35)mm² - không đầu cosse
234.000 VNĐ
img
Hộp nối thẳng cáp ngầm co nhiệt 1kV, (3x185+1x90)mm² - không ống nối
400.000 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 1kV, (3x240+1x120)mm² - không đầu cosse
253.000 VNĐ
img
Hộp nối thẳng cáp ngầm co nhiệt 1kV, (3x25+1x16) ~ (3x50+1x25)mm² - không ống nối
343.500 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 1kV, (3x25+1x16) ~ (3x50+1x25)mm² - không đầu cosse
220.000 VNĐ
img
Hộp nối thẳng cáp ngầm co nhiệt 1kV, (3x95+1x50)mm² - không ống nối
375.000 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 1kV, (3x120+1x70)mm² - không đầu cosse
234.000 VNĐ
img
Hộp nối thẳng cáp ngầm co nhiệt 1kV, (3x150+1x70)mm² - không ống nối
400.000 VNĐ
 
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 1x(70~120)mm² - không đầu cosse (trong nhà)
1.046.000 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 1x(25~50)mm² - không đầu cosse (ngoài trời)
1.015.000 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 1x(150~240)mm² - không đầu cosse (ngoài trời)
1.250.000 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 1x(25~50)mm² - không đầu cosse (trong nhà)
937.000 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 1x(150~240)mm² - không đầu cosse (trong nhà)
1.172.000 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 1x300mm² - không đầu cosse (ngoài trời)
1.405.000 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 1x(70~120)mm² - không đầu cosse (ngoài trời)
1.125.000 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 1x300mm² - không đầu cosse (trong nhà)
1.328.000 VNĐ
 
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 1x(25~50)mm² (trong nhà)
469.000 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 1x300mm² (ngoài trời)
890.000 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 1x(150~240)mm² (trong nhà)
703.000 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 1x(25~50)mm² (ngoài trời)
547.000 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 1x(70~120)mm² (trong nhà)
578.000 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 1x(150~240)mm² (ngoài trời)
781.000 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 1x300mm² (trong nhà)
813.000 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 1x(70~120)mm² (ngoài trời)
656.000 VNĐ
 
img
Ống co nhiệt trung thế 24KV D100 - L=25m/cuộn
630.000 VNĐ
img
Ống co nhiệt trung thế 24KV D35 - L=1m
420.000 VNĐ
img
Ống co nhiệt trung thế 24KV D30 - L=25m/cuộn
270.000 VNĐ
img
Ống co nhiệt trung thế 24KV D120 - L=25m/cuộn
740.000 VNĐ
img
Ống co nhiệt trung thế 24KV D30 - L=1m
400.000 VNĐ
img
Ống co nhiệt trung thế 24KV D60 - L=25m/cuộn
440.000 VNĐ
img
Ống co nhiệt trung thế 24KV D40 - L=25m/cuộn
300.000 VNĐ
 
 
 
 
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 

Bản quyền © 2008-2020 thuộc về thegioidien.com

Ghi rõ nguồn khi sử dụng các thông tin tại WWW.THEGIOIDIEN.COM.

WWW.THEGIOIDIEN.COM thuộc sở hữu và điều hành bởi Công ty TNHH Thế Giới Điện

Văn phòng giao dịch: 98D Linh Đông, Khu Phố 7, Phường Linh Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM

GPKD: 0305921340 , Sở KHĐT TPHCM cấp ngày 23/08/2008. Địa chỉ: 32 đường số 35, khu phố 2, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, TP HCM