028 3720 2968 - 0967 266 277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 24h trong giờ hành chính  
Tài khoản
Mật khẩu
 

 
 
 
Bán Nhiều Nhất
img
-23%
Ổ cắm gắn âm 5P 32A 6H IP67 - dạng nghiêng
421.000 VNĐ
img
-23%
Phích cắm 3P 63A 6H IP67
1.573.700 VNĐ
img
-17%
5
Ổ cắm nối 5P 16A 6H IP44
212.700 VNĐ
img
-23%
540
Ổ cắm nối 3P 16A 6H IP67
247.300 VNĐ
img
-23%
Ổ cắm có khóa liên động 4P 32A 6H IP67
3.825.100 VNĐ
img
-23%
Phích cắm 4P 63A 6H IP67
1.511.900 VNĐ
img
-10%
Phích cắm SCHUKO® 2P+E 16A IP44
170.300 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm nối SCHUKO® 2P+E 16A IP44
217.800 VNĐ
img
-17%
Ổ cắm nối 5P 16A 6H IP44
212.700 VNĐ
img
-23%
Ổ cắm nối 4P 63A 6H IP67
1.732.100 VNĐ
img
-17%
522
Ổ cắm nối 3P 32A 6H IP44
256.600 VNĐ
img
-17%
260
Phích cắm 3P 32A 6H IP44
190.800 VNĐ
img
-17%
Phích cắm 3P 16A 6H IP54
124.200 VNĐ
img
-17%
Ổ cắm nối 3P 16A 6H IP44
154.300 VNĐ
img
-17%
Ổ cắm có khóa liên động 5P 63A 6H IP44
7.066.600 VNĐ
img
-17%
252
Phích cắm 4P 16A 6H IP44
147.900 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm SCHUKO® 2P+E 16A IP54
131.700 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm SCHUKO® 2P+E 16A IP44
138.600 VNĐ
img
-17%
510
Ổ cắm nối 3P 16A 6H IP44
154.300 VNĐ
img
-17%
6
Ổ cắm nối 5P 32A 6H IP44
301.300 VNĐ
img
-23%
Ổ cắm nối 3P 125A 6H IP67
4.627.200 VNĐ
img
-23%
300
Phích cắm 5P 32A 6H IP67
465.900 VNĐ
img
-23%
Ổ cắm gắn âm 4P 16A 6H IP67 - dạng nghiêng
282.100 VNĐ
img
-17%
Ổ cắm nối 4P 63A 6H IP44
1.446.200 VNĐ
img
-23%
Ổ cắm có khóa liên động 4P 125A 6H IP67
24.241.100 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm SCHUKO® 2P+E 16A IP44
138.600 VNĐ
img
-17%
Phích cắm 3P 63A 6H IP44
1.213.400 VNĐ
img
-23%
Ổ cắm gắn âm 4P 32A 6H IP67 - dạng nghiêng
350.700 VNĐ
img
-10%
Tủ hợp bộ AMAXX® 910031
9.636.300 VNĐ
img
-17%
32
Ổ cắm gắn nổi 5P 32A 6H IP44
348.800 VNĐ
img
-23%
550
Ổ cắm nối 5P 16A 6H IP67
387.900 VNĐ
img
-17%
Ổ cắm gắn âm 4P 32A 6H IP44 - dạng nghiêng
266.600 VNĐ
img
-23%
Phích cắm 4P 63A 6H IP67
1.460.200 VNĐ
img
-17%
526
Ổ cắm nối 4P 32A 6H IP44
270.200 VNĐ
img
-23%
Phích cắm 4P 125A 6H IP67
4.267.200 VNĐ
img
-23%
Ổ cắm gắn âm 3P 16A 6H IP67 - dạng nghiêng
238.000 VNĐ
img
-17%
Ổ cắm nối 3P 63A 6H IP44
1.402.400 VNĐ
img
-17%
Ổ cắm gắn nổi 5P 32A 6H IP44
348.800 VNĐ
img
-23%
Phích cắm 5P 63A 6H IP67
1.627.900 VNĐ
img
-23%
Ổ cắm gắn âm 3P 32A 6H IP67 - dạng nghiêng
340.500 VNĐ
img
-23%
552
Ổ cắm nối 3P 32A 6H IP67
383.700 VNĐ
img
-17%
4
Phích cắm 5P 32A 6H IP44
253.800 VNĐ
img
-23%
Ổ cắm gắn nổi 5P 16A 6H IP67
495.500 VNĐ
img
-23%
278
Phích cắm 3P 16A 6H IP67
208.400 VNĐ
img
-17%
Ổ cắm gắn âm 3P 63A 6H IP44 - dạng nghiêng
853.700 VNĐ
img
-23%
Ổ cắm gắn âm 5P 16A 6H IP67 - dạng nghiêng
348.100 VNĐ
img
-23%
Ổ cắm gắn nổi 3P 16A 6H IP67
372.700 VNĐ
img
-23%
Ổ cắm gắn nổi 5P 16A 6H IP67
495.500 VNĐ
img
-23%
Ổ cắm gắn nổi 4P 32A 6H IP67
529.400 VNĐ
img
-23%
Ổ cắm gắn nổi 3P 16A 6H IP67
372.700 VNĐ
img
-23%
Ổ cắm nối 3P 63A 6H IP67
1.704.200 VNĐ
img
-17%
Phích cắm 4P 63A 6H IP44
1.244.400 VNĐ
img
-17%
Ổ cắm gắn nổi 3P 32A 6H IP44
272.100 VNĐ
img
-23%
556
Ổ cắm nối 4P 32A 6H IP67
392.200 VNĐ
img
-17%
Phích cắm 5P 32A 6H IP44
265.700 VNĐ
img
-23%
Ổ cắm có khóa liên động 5P 63A 6H IP67
7.089.400 VNĐ
img
-17%
Ổ cắm gắn nổi 4P 32A 6H IP44
291.200 VNĐ
img
-23%
Ổ cắm có khóa liên động 3P 63A 6H IP67
6.784.500 VNĐ
img
-17%
514
Ổ cắm nối 4P 16A 6H IP44
189.000 VNĐ
img
-17%
Ổ cắm có khóa liên động 4P 32A 6H IP44
3.621.000 VNĐ
img
-17%
Ổ cắm nối 5P 32A 6H IP44
301.300 VNĐ
img
-17%
Ổ cắm container có khóa liên động 4P 32A 3H IP67
5.070.800 VNĐ
img
-23%
Ổ cắm gắn nổi 4P 32A 6H IP67
529.400 VNĐ
img
-23%
Ổ cắm có khóa liên động 3P 125A 6H IP67
23.478.800 VNĐ
img
-17%
Ổ cắm gắn âm 5P 32A 6H IP44 - dạng nghiêng
287.600 VNĐ
img
-23%
Ổ cắm nối 4P 125A 6H IP67
4.834.700 VNĐ
 
img
-17%
252
Phích cắm 4P 16A 6H IP44
178.200 VNĐ
147.900 VNĐ
img
-17%
Phích cắm 5P 32A 6H IP44
320.100 VNĐ
265.700 VNĐ
img
-17%
4
Phích cắm 5P 32A 6H IP44
305.800 VNĐ
253.800 VNĐ
img
-17%
Phích cắm 5P 63A 6H IP44
1.551.000 VNĐ
1.287.300 VNĐ
img
-17%
264
Phích cắm 4P 32A 6H IP44
265.100 VNĐ
220.000 VNĐ
img
-17%
Phích cắm 3P 16A 6H IP54
149.600 VNĐ
124.200 VNĐ
img
-17%
260
Phích cắm 3P 32A 6H IP44
229.900 VNĐ
190.800 VNĐ
img
-17%
3
Phích cắm 5P 16A 6H IP44
185.900 VNĐ
154.300 VNĐ
 
 
img
-17%
Ổ cắm gắn nổi 3P 16A 6H IP44
265.100 VNĐ
220.000 VNĐ
img
-17%
32
Ổ cắm gắn nổi 5P 32A 6H IP44
420.200 VNĐ
348.800 VNĐ
img
-17%
Ổ cắm gắn nổi 4P 16A 6H IP44
255.200 VNĐ
211.800 VNĐ
img
-17%
Ổ cắm gắn nổi 3P 16A 6H IP44 (TA version)
250.800 VNĐ
208.200 VNĐ
img
-17%
Ổ cắm gắn nổi 3P 32A 6H IP44 (TA version)
325.300 VNĐ
270.000 VNĐ
img
-17%
1
Ổ cắm gắn nổi 5P 16A 6H IP44 (TA version)
295.000 VNĐ
244.900 VNĐ
img
-17%
Ổ cắm gắn nổi 4P 16A 6H IP44 (TA version)
242.000 VNĐ
200.900 VNĐ
img
-17%
Ổ cắm gắn nổi 5P 63A 6H IP44
1.344.200 VNĐ
1.115.700 VNĐ
 
img
-23%
Ổ cắm gắn nổi 4P 63A 6H IP67
1.906.300 VNĐ
1.467.900 VNĐ
img
-23%
Ổ cắm gắn nổi 5P 63A 6H IP67
2.074.600 VNĐ
1.597.400 VNĐ
img
-23%
Ổ cắm gắn nổi 3P 63A 6H IP67
1.827.100 VNĐ
1.406.900 VNĐ
img
-23%
Ổ cắm gắn nổi 4P 32A 6H IP67
687.500 VNĐ
529.400 VNĐ
img
-23%
Ổ cắm gắn nổi 3P 16A 6H IP67
484.000 VNĐ
372.700 VNĐ
img
-23%
Ổ cắm gắn nổi 3P 32A 6H IP67
676.500 VNĐ
520.900 VNĐ
img
-23%
Ổ cắm gắn nổi 4P 16A 6H IP67
544.500 VNĐ
419.300 VNĐ
img
-23%
143
Ổ cắm gắn nổi 5P 125A 6H IP67
6.658.300 VNĐ
5.126.900 VNĐ
 
img
-17%
Ổ cắm gắn âm 5P 16A 6H IP44 - dạng nghiêng
273.900 VNĐ
227.300 VNĐ
img
-17%
Ổ cắm gắn âm 4P 16A 6H IP44 - dạng thẳng
251.900 VNĐ
209.100 VNĐ
img
-17%
Ổ cắm gắn âm 3P 32A 6H IP44 - dạng nghiêng
297.000 VNĐ
246.500 VNĐ
img
-17%
Ổ cắm gắn âm 3P 16A 6H IP44 - dạng nghiêng
205.700 VNĐ
170.700 VNĐ
img
-17%
Ổ cắm gắn âm 3P 16A 6H IP44 - dạng thẳng
205.700 VNĐ
170.700 VNĐ
img
-17%
Ổ cắm gắn âm 5P 16A 6H IP44 - dạng thẳng
248.600 VNĐ
206.300 VNĐ
img
-17%
Ổ cắm gắn âm 5P 63A 6H IP44 - dạng thẳng
1.156.100 VNĐ
959.600 VNĐ
img
-17%
Ổ cắm gắn âm 5P 32A 6H IP44 - dạng thẳng
346.500 VNĐ
287.600 VNĐ
 
img
-23%
Ổ cắm gắn âm 5P 32A 6H IP67 - dạng thẳng
546.700 VNĐ
421.000 VNĐ
img
-23%
Ổ cắm gắn âm 4P 125A 6H IP67 - dạng thẳng
4.405.500 VNĐ
3.392.200 VNĐ
img
-23%
Ổ cắm gắn âm 3P 16A 6H IP67 - dạng thẳng
294.800 VNĐ
227.000 VNĐ
img
-23%
Ổ cắm gắn âm 5P 63A 6H IP67 - dạng thẳng
1.379.400 VNĐ
1.062.100 VNĐ
img
-23%
Ổ cắm gắn âm 5P 125A 6H IP67 - dạng nghiêng
4.743.200 VNĐ
3.652.300 VNĐ
img
-23%
Ổ cắm gắn âm 4P 32A 6H IP67 - dạng thẳng
455.400 VNĐ
350.700 VNĐ
img
-23%
Ổ cắm gắn âm 3P 125A 6H IP67 - dạng nghiêng
4.871.900 VNĐ
3.751.400 VNĐ
img
-23%
Ổ cắm gắn âm 3P 125A 6H IP67 - dạng thẳng
4.871.900 VNĐ
3.751.400 VNĐ
 
 
 
img
-17%
Ổ cắm có khóa liên động 5P 32A 6H IP44
4.479.200 VNĐ
3.717.700 VNĐ
img
-17%
Ổ cắm có khóa liên động 4P 16A 6H IP44
3.738.900 VNĐ
3.103.300 VNĐ
img
-17%
Ổ cắm có khóa liên động 5P 63A 6H IP44
8.514.000 VNĐ
7.066.600 VNĐ
img
-17%
Ổ cắm có khóa liên động 3P 16A 6H IP44
3.661.900 VNĐ
3.039.400 VNĐ
img
-17%
Ổ cắm có khóa liên động 3P 32A 6H IP44
4.281.200 VNĐ
3.553.400 VNĐ
img
-17%
Ổ cắm có khóa liên động 4P 63A 6H IP44
8.316.000 VNĐ
6.902.300 VNĐ
img
-17%
Ổ cắm có khóa liên động 4P 32A 6H IP44
4.362.600 VNĐ
3.621.000 VNĐ
img
-17%
Ổ cắm có khóa liên động 5P 16A 6H IP44
3.811.500 VNĐ
3.163.500 VNĐ
 
img
-23%
Ổ cắm có khóa liên động 3P 16A 6H IP67
3.991.900 VNĐ
3.073.800 VNĐ
img
-23%
Ổ cắm có khóa liên động 4P 125A 6H IP67
31.482.000 VNĐ
24.241.100 VNĐ
img
-23%
Ổ cắm có khóa liên động 5P 63A 6H IP67
9.207.000 VNĐ
7.089.400 VNĐ
img
-23%
Ổ cắm có khóa liên động 3P 63A 6H IP67
8.811.000 VNĐ
6.784.500 VNĐ
img
-23%
Ổ cắm có khóa liên động 4P 16A 6H IP67
4.114.000 VNĐ
3.167.800 VNĐ
img
-23%
Ổ cắm có khóa liên động 5P 16A 6H IP67
4.193.200 VNĐ
3.228.800 VNĐ
img
-23%
Ổ cắm có khóa liên động 5P 125A 6H IP67
32.967.000 VNĐ
25.384.600 VNĐ
img
-23%
Ổ cắm có khóa liên động 5P 32A 6H IP67
5.131.500 VNĐ
3.951.300 VNĐ
 
img
-17%
Phích cắm container 4P 32A 3H IP67
573.100 VNĐ
475.700 VNĐ
img
-17%
Ổ cắm container gắn âm 4P 32A 3H IP67
748.000 VNĐ
620.800 VNĐ
img
-17%
Ổ cắm nối container 4P 32A 3H IP67
737.000 VNĐ
611.700 VNĐ
img
-17%
Ổ cắm container gắn nổi 4P 32A 3H IP67
1.043.900 VNĐ
866.400 VNĐ
img
-17%
Ổ cắm container có khóa liên động 4P 32A 3H IP67
6.109.400 VNĐ
5.070.800 VNĐ
 
img
-10%
Ổ cắm SCHUKO® 2P+E 16A IP44
154.000 VNĐ
138.600 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm SCHUKO® 2P+E 16A IP54
146.300 VNĐ
131.700 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm nối SCHUKO® 2P+E 16A IP44
242.000 VNĐ
217.800 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm SCHUKO® 2P+E 16A IP44
146.300 VNĐ
131.700 VNĐ
img
-10%
Ổ cắm nối SCHUKO® 2P+E 16A IP44
242.000 VNĐ
217.800 VNĐ
img
-10%
Bộ 3 ổ cắm SCHUKO® 2P+E 16A IP44
4.105.500 VNĐ
3.695.000 VNĐ
img
-10%
Đế gắn nổi dùng cho ổ cắm SCHUKO®
146.300 VNĐ
131.700 VNĐ
img
-10%
Bộ ổ cắm SCHUKO® 2P+E 16A IP44
460.900 VNĐ
414.800 VNĐ