Bán Nhiều Nhất
img
Thanh trung tính nối đất 12P Ø7mm
53.200 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 1200/5A CL.5P10 15VA
907.500 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 600/5A CL.1 5VA
561.000 VNĐ
img
Thanh trung tính nối đất 30P Ø5.2mm
53.200 VNĐ
img
Biến áp cách ly điều khiển 3 pha 415/220V AC 500VA
2.860.000 VNĐ
img
Gối đỡ dùng cho thanh đồng 12x8 mm (Màu xanh lá)
2.800 VNĐ
img
Thanh trung tính nối đất 8P Ø5.2mm
16.900 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 1200/5A CL.5P10 15VA
907.500 VNĐ
img
Thanh trung tính nối đất 4P Ø6mm
15.700 VNĐ
img
Gối đỡ dùng cho thanh đồng 9x6mm (Màu đen)
2.200 VNĐ
img
Thanh trung tính nối đất 24P 125A
44.000 VNĐ
img
Thanh trung tính nối đất 6P Ø5.2mm
14.500 VNĐ
img
Thanh trung tính nối đất 10P Ø7mm
47.200 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 1200/5A CL.1 15VA
572.000 VNĐ
img
Thanh trung tính nối đất 8P Ø7mm
39.900 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 1600/5A CL.1 15VA
605.000 VNĐ
img
Thanh trung tính nối đất 10P Ø5.2mm
20.000 VNĐ
img
Thanh trung tính nối đất 4 lỗ Ø7 150A
33.100 VNĐ
img
Thanh trung tính nối đất 12 lỗ Ø7 150A
50.800 VNĐ
img
Thanh trung tính nối đất 36P Ø6mm
108.900 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 15VA
660.000 VNĐ
img
Biến áp cách ly điều khiển 1 pha 380/220V AC 200VA
935.000 VNĐ
img
Thanh trung tính nối đất 18P Ø6mm
64.100 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 150/5A CL.5P10 5VA
859.100 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 200/5A CL.1 5VA
528.000 VNĐ
img
Thanh trung tính nối đất 18P Ø5.2mm
32.700 VNĐ
img
Biến áp cách ly điều khiển 1 pha 380/24V AC 240VA
1.386.000 VNĐ
img
Thanh trung tính nối đất 20P 125A
38.500 VNĐ
img
Thanh trung tính nối đất 4P 125A
13.200 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 1600/5A CL.5P10 15VA
931.700 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 2500/5A CL.1 15VA
682.000 VNĐ
img
Gối đỡ dùng cho thanh đồng 12x8mm (Màu đen)
2.800 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 800/5A CL.5P10 15VA
924.000 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 1200/5A CL.1 15VA
572.000 VNĐ
img
Biến áp cách ly điều khiển 1 pha 220/24V AC 100VA
770.000 VNĐ
img
Thanh trung tính nối đất 24P Ø5.2mm
43.600 VNĐ
img
Gối đỡ dùng cho thanh đồng 9x6 mm (Màu xanh lá)
2.200 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 1600/5A CL.5P10 15VA
931.700 VNĐ
img
Thanh trung tính nối đất 6P Ø7mm
30.300 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 600/5A CL.5P10 15VA
895.400 VNĐ
img
Thanh trung tính nối đất 8P 125A
17.600 VNĐ
img
Thanh trung tính nối đất 20P Ø6mm
70.200 VNĐ
 
img
Gối đỡ dùng cho thanh đồng 12x8 mm (Màu xanh lá)
2.800 VNĐ
img
Thanh trung tính nối đất 24P Ø5.2mm
43.600 VNĐ
img
6D4
Thanh sứ đỡ thanh cái 4 rãnh đơn 6 ly
79.200 VNĐ
img
Thanh trung tính nối đất 30P 160A
105.600 VNĐ
img
Giá đỡ thanh đồng 1P, 4 rãnh 11mm, 3 rãnh 6mm
46.200 VNĐ
img
Thanh trung tính nối đất 8P Ø5.2mm
16.900 VNĐ
img
Thanh trung tính nối đất 24P Ø6mm
83.500 VNĐ
img
Thanh trung tính nối đất 12P 125A
22.000 VNĐ
 
img
Thanh trung tính nối đất 8P Ø7mm
39.900 VNĐ
img
Thanh trung tính nối đất 4 lỗ Ø7 150A
33.100 VNĐ
img
Thanh trung tính nối đất 6P Ø7mm
30.300 VNĐ
img
Thanh trung tính nối đất 8 lỗ Ø7 150A
39.300 VNĐ
img
Thanh trung tính nối đất 6 lỗ Ø7 150A
34.600 VNĐ
img
Thanh trung tính nối đất 10P Ø6mm
31.500 VNĐ
img
Thanh trung tính nối đất 4P Ø6mm
15.700 VNĐ
img
Thanh trung tính nối đất 12P Ø6mm
35.100 VNĐ
 
img
Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 10VA
594.000 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 3000/5A CL.1 15VA
704.000 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 5000/5A CL.1 15VA
1.067.000 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 300/5A CL.1 15VA
759.000 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 600/5A CL.1 5VA
561.000 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 100/5A CL.1 5VA
583.000 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 15VA
660.000 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 75/5A CL.3 5VA
605.000 VNĐ
 
 
img
Biến dòng bảo vệ PCT 400/5A CL.5P10 5VA
750.200 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 500/5A CL.5P10 15VA
895.400 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 1000/5A CL.5P10 15VA
883.300 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 250/5A CL.5P10 15VA
955.900 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 200/5A CL.5P10 5VA
762.300 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 600/5A CL.5P10 15VA
895.400 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 500/5A CL.5P10 5VA
762.300 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 150/5A CL.5P10 5VA
859.100 VNĐ
 
 
img
Biến áp cách ly điều khiển 1 pha 220/24V AC 50VA
895.000 VNĐ
img
Biến áp cách ly điều khiển 1 pha 380/220V AC 200VA
935.000 VNĐ
img
Biến áp cách ly điều khiển 1 pha 220/24V AC 200VA
1.540.000 VNĐ
img
Biến áp cách ly điều khiển 1 pha 380/220V AC 3000VA
7.392.000 VNĐ
img
Biến áp cách ly điều khiển 1 pha 380/220V AC 500VA
2.178.000 VNĐ
img
Biến áp cách ly điều khiển 1 pha 220/42V AC 100VA
770.000 VNĐ
img
Biến áp cách ly điều khiển 1 pha 380/220V AC 2000VA
6.220.000 VNĐ
img
Biến áp cách ly điều khiển 1 pha 380/220V AC 1500VA
5.310.000 VNĐ
 
img
Biến áp cách ly điều khiển 3 pha 415/220V AC 5000VA
14.781.800 VNĐ
img
Biến áp cách ly điều khiển 3 pha 415/220V AC 500VA
2.860.000 VNĐ
img
Biến áp cách ly điều khiển 3 pha 415/220V AC 750VA
3.609.100 VNĐ
img
Biến áp cách ly điều khiển 3 pha 415/220V AC 4000VA
11.619.300 VNĐ
img
Biến áp cách ly điều khiển 3 pha 415/220V AC 3000VA
8.525.000 VNĐ
img
Biến áp cách ly điều khiển 3 pha 415/220V AC 1000VA
4.469.300 VNĐ
img
Biến áp cách ly điều khiển 3 pha 415/220V AC 2000VA
6.462.500 VNĐ
img
Biến áp cách ly điều khiển 3 pha 415/220V AC 250VA
2.282.500 VNĐ
 
 
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 

Bản quyền © 2008-2020 thuộc về thegioidien.com

Ghi rõ nguồn khi sử dụng các thông tin tại WWW.THEGIOIDIEN.COM.

WWW.THEGIOIDIEN.COM thuộc sở hữu và điều hành bởi Công ty TNHH Thế Giới Điện

Văn phòng giao dịch: 98D Linh Đông, Khu Phố 7, Phường Linh Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM

GPKD: 0305921340 , Sở KHĐT TPHCM cấp ngày 23/08/2008. Địa chỉ: 32 đường số 35, khu phố 2, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, TP HCM