028 3720 2968 - 0967 266 277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 24h trong giờ hành chính  
Tài khoản
Mật khẩu
 

 
 
 
Bán Nhiều Nhất
img
Cáp điều khiển có lưới 10x1.5 mm²
91.200 VNĐ
img
Cáp điều khiển dẹp 24x0.75 mm²
133.300 VNĐ
img
Cáp điều khiển + sợi thép chịu lực 16x1.5 mm²
178.200 VNĐ
img
Cáp điều khiển không lưới 8x0.5 mm²
23.000 VNĐ
img
Cáp điều khiển chậm cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E 2x1.5 mm²
25.100 VNĐ
img
Cáp điều khiển chậm cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E 4x2.5 mm²
64.200 VNĐ
img
Cáp điều khiển dẹp 48x0.75 mm²
325.800 VNĐ
img
Cáp điều khiển không lưới 7x1.25 mm²
46.700 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới 6x1.0 mm²
39.100 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới 30x0.5 mm²
94.600 VNĐ
img
Cáp điều khiển không lưới 4x0.5 mm²
12.700 VNĐ
img
Cáp điều khiển không lưới 20x0.75 mm²
81.600 VNĐ
img
Cáp điều khiển dẹp 8x0.75 mm²
44.500 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới 20x1.0 mm²
114.600 VNĐ
img
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E + Amiăng 3x1.5 mm²
44.200 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới 6x0.75 mm²
31.700 VNĐ
img
Cáp điều khiển không lưới 30x1.0 mm²
161.400 VNĐ
img
Cáp điều khiển không lưới 4x1.25 mm²
28.000 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới 12x0.5 mm²
42.000 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới 6x1.5 mm²
53.600 VNĐ
img
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E 2x2.5 mm²
44.200 VNĐ
img
Cáp cao su 2x2.5mm² - 300/500V, có bố
43.300 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới 24x0.75 mm²
111.600 VNĐ
img
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E 2x1 mm²
22.400 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới 4x1.0 mm²
27.200 VNĐ
img
Cáp điều khiển dẹp 3x0.75 mm²
17.200 VNĐ
img
Cáp vỏ bọc lưới đồng chậm cháy 2x1.5 mm²
55.400 VNĐ
img
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E 3x2.5 mm²
64.700 VNĐ
img
Cáp điều khiển không lưới 12x1.0 mm²
65.200 VNĐ
img
Cáp điều khiển chậm cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E 12x1.5 mm²
132.000 VNĐ
img
Cáp điều khiển dẹp 4x1.25 mm²
38.300 VNĐ
img
Cáp điều khiển không lưới 24x1.25 mm²
156.200 VNĐ
img
Cáp điều khiển không lưới 4x0.75 mm²
18.500 VNĐ
img
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E + Amiăng 4x1 mm²
45.600 VNĐ
img
Cáp vỏ bọc lưới đồng chống nhiễu 4x0.5 mm²
56.800 VNĐ
img
Cáp cao su 3x10+1x6mm² - 300/500V, có bố
220.700 VNĐ
img
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E 4x1.5 mm²
52.800 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới 18x1.5 mm²
144.000 VNĐ
img
Cáp cao su 2x4mm² - 300/500V, có bố
58.100 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới 28x1.5 mm²
220.200 VNĐ
img
Cáp điều khiển không lưới 7x0.75 mm²
30.400 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới 16x1.0 mm²
91.900 VNĐ
img
Cáp điều khiển không lưới 16x1.25 mm²
104.200 VNĐ
img
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E + Amiăng 4x1.5 mm²
55.400 VNĐ
img
Cáp vỏ bọc lưới đồng chậm cháy 2x1 mm²
43.600 VNĐ
img
Cáp điều khiển dẹp 16x1.25 mm²
153.800 VNĐ
img
Cáp điều khiển không lưới 8x1.0 mm²
43.900 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới 16x0.75 mm²
73.700 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới 2x1.0 mm²
17.400 VNĐ
img
Cáp điều khiển không lưới 4x1.5 mm²
34.700 VNĐ
img
Cáp điều khiển không lưới 10x2.5 mm²
142.900 VNĐ
img
Cáp điều khiển không lưới 3x1.0 mm²
18.700 VNĐ
img
Cáp hàn 16mm²
79.200 VNĐ
img
Cáp điều khiển + sợi thép chịu lực 12x1.5 mm²
142.000 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới 2x0.5 mm²
11.400 VNĐ
img
Cáp điều khiển không lưới 16x0.75 mm²
68.200 VNĐ
img
Cáp điều khiển dẹp 24x1.5 mm²
248.500 VNĐ
img
Cáp năng lượng mặt trời 1x2.5 mm²
20.400 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới 4x0.5 mm²
17.400 VNĐ
img
Cáp điều khiển không lưới 4x6.0 mm²
132.000 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới 30x1.0 mm²
166.700 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới 24x1.25 mm²
198.200 VNĐ
img
Cáp điều khiển không lưới 8x0.75 mm²
33.400 VNĐ
img
Cáp điều khiển dẹp 8x1.5 mm²
82.900 VNĐ
img
Cáp điều khiển không lưới 18x1.0 mm²
96.600 VNĐ
img
Cáp điều khiển dẹp 12x0.75 mm²
66.800 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới 16x1.25 mm²
126.700 VNĐ
img
Cáp điều khiển không lưới 12x0.5 mm²
34.600 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới 4x1.25 mm²
34.100 VNĐ
img
Cáp vỏ bọc lưới đồng chống nhiễu 4x0.22 mm²
37.000 VNĐ
img
Cáp điều khiển dẹp 3x1.5 mm²
30.400 VNĐ
img
Cáp điều khiển + sợi thép chịu lực 8x1.25 mm²
101.600 VNĐ
 
img
Cáp điều khiển không lưới 3x0.75 mm²
14.000 VNĐ
img
Cáp điều khiển không lưới 28x0.75 mm²
122.400 VNĐ
img
Cáp điều khiển không lưới 4x4.0 mm²
92.400 VNĐ
img
Cáp điều khiển không lưới 2x2.5 mm²
33.700 VNĐ
img
Cáp điều khiển không lưới 6x1.0 mm²
34.600 VNĐ
img
Cáp điều khiển không lưới 10x0.75 mm²
42.000 VNĐ
img
Cáp điều khiển không lưới 5x1.0 mm²
28.600 VNĐ
img
Cáp điều khiển không lưới 20x1.5 mm²
159.700 VNĐ
 
img
Cáp điều khiển có lưới 7x1.5 mm²
60.500 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới 20x0.75 mm²
89.800 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới 30x0.75 mm²
142.200 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới 10x0.75 mm²
48.800 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới 18x1.25 mm²
141.700 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới 12x0.75 mm²
55.900 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới 24x1.0 mm²
134.900 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới 8x0.75 mm²
40.600 VNĐ
 
img
Cáp điều khiển dẹp 16x0.75 mm²
92.400 VNĐ
img
Cáp điều khiển dẹp 3x1.25 mm²
29.000 VNĐ
img
Cáp điều khiển dẹp 4x6 mm²
150.800 VNĐ
img
Cáp điều khiển dẹp 36x0.75 mm² + Shield 2x2Cx0.75
359.000 VNĐ
img
Cáp điều khiển dẹp 4x14 mm²
352.400 VNĐ
img
Cáp điều khiển dẹp 8x1.5 mm²
82.900 VNĐ
img
Cáp điều khiển dẹp 10x0.5 mm²
37.100 VNĐ
img
Cáp điều khiển dẹp 4x0.75 mm²
22.200 VNĐ
 
 
img
Cáp điều khiển + sợi thép chịu lực 16x1.5 mm²
178.200 VNĐ
img
Cáp điều khiển + sợi thép chịu lực 12x1.25 mm²
136.700 VNĐ
img
Cáp điều khiển + sợi thép chịu lực 8x1.5 mm²
106.300 VNĐ
img
Cáp điều khiển + sợi thép chịu lực 12x1.5 mm²
142.000 VNĐ
img
Cáp điều khiển + sợi thép chịu lực 10x1.25 mm²
121.400 VNĐ
img
Cáp điều khiển + sợi thép chịu lực 16x1.25 mm²
163.000 VNĐ
img
Cáp điều khiển + sợi thép chịu lực 14x1.25 mm²
152.500 VNĐ
img
Cáp điều khiển + sợi thép chịu lực 10x1.5 mm²
124.800 VNĐ
 
img
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E 2x1.5 mm²
30.400 VNĐ
img
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E 4x1mm²
42.200 VNĐ
img
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E 4x2.5 mm²
84.500 VNĐ
img
Cáp điều khiển chống cháy 2x1 mm²
21.800 VNĐ
img
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E 3x2.5 mm²
64.700 VNĐ
img
Cáp điều khiển chống cháy 2x2.5 mm²
43.000 VNĐ
img
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E 3x1 mm²
31.100 VNĐ
img
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E 4x1.5 mm²
52.800 VNĐ
 
img
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E + Amiăng 3x2.5 mm²
67.300 VNĐ
img
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E + Amiăng 2x2.5 mm²
48.200 VNĐ
img
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E + Amiăng 4x1 mm²
45.600 VNĐ
img
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E + Amiăng 2x1.5 mm²
34.300 VNĐ
img
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E + Amiăng 3x1.5 mm²
44.200 VNĐ
img
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E + Amiăng 2x1 mm²
27.100 VNĐ
img
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E + Amiăng 3x1 mm²
34.300 VNĐ
img
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E + Amiăng 4x1.5 mm²
55.400 VNĐ