028 3720 2968 - 0967 266 277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 24h trong giờ hành chính  
Tài khoản
Mật khẩu
 

 
 
 
Bán Nhiều Nhất
img
Đế cầu chì DO1 3P 16A E14
256.300 VNĐ
img
Cầu chì ống sứ aM 10x38 2A 500VAC 120kA
50.600 VNĐ
img
Cầu chì ống sứ gG 14x51 2A 690VAC 120kA
64.900 VNĐ
img
Cầu chì gG NH000 63A 500VAC 120kA
97.900 VNĐ
img
Giá đỡ cầu chì NH1 1P 250A
672.100 VNĐ
img
Cầu chì ống sứ gG 22x58 10A 690VAC 120kA
114.400 VNĐ
img
Đế cầu chì DO3 1P 100A M30x2
946.000 VNĐ
img
Cầu chì gG NH3 400A 500VAC 120kA
484.000 VNĐ
img
Giá đỡ cầu chì NH4 1P 1250A
3.489.200 VNĐ
img
Cầu chì trụ gG DO2 20A 400VAC 250VDC 100kA
22.000 VNĐ
img
Cầu chì gG NH0 200A 500VAC 120kA
202.400 VNĐ
img
Cầu chì trụ gG DIII 50A 500V AC/DC
27.500 VNĐ
img
Cầu chì gG NH1 32A 500VAC 120kA
193.600 VNĐ
img
Cầu chì gG NH1 125A 500VAC 120kA
193.600 VNĐ
img
Nắp chụp cầu chì DO3 100A M30x2
80.300 VNĐ
img
Đế cầu chì DIII 3P 63A E33
797.500 VNĐ
img
Cầu chì gG NH0 20A 500VAC 120kA
202.400 VNĐ
img
Cầu chì ống sứ aM 22x58 40A 690VAC 120kA
152.900 VNĐ
img
Cầu chì gG NH0 80A 500VAC 120kA
202.400 VNĐ
img
Cầu chì gG NH00 160A 500VAC 120kA
139.700 VNĐ
img
Cầu chì ống sứ gG 14x51 6A 690VAC 120kA
64.900 VNĐ
img
Cầu chì 224A NH0 500VAC gG 120kA
234.300 VNĐ
img
Cầu chì gG NH2 200A 500VAC 120kA
273.900 VNĐ
img
Cầu chì gG NH4a 1600A 500VAC 120kA
2.940.300 VNĐ
img
Cầu chì gG NH000 100A 500VAC 120kA
97.900 VNĐ
img
Đế cầu chì DO1 1P 16A E14
91.300 VNĐ
img
Cầu chì gG NH2 500A 500VAC 120kA
273.900 VNĐ
img
Cầu chì trụ gG DII 16A 500V AC/DC
20.900 VNĐ
img
Cầu chì gG NH2 100A 500VAC 120kA
273.900 VNĐ
img
Đế cầu chì 10x38 1P 32A 690V
171.600 VNĐ
img
Cầu chì trụ gG DO2 50A 400VAC 250VDC 100kA
31.900 VNĐ
img
Giá đỡ cầu chì NH00 1P 160A
217.800 VNĐ
img
Giá đỡ cầu chì NH3 3P 630A
4.037.000 VNĐ
img
Cầu chì gG NH0 25A 500VAC 120kA
202.400 VNĐ
img
Cầu chì ống sứ gG 8x31 10A 400VAC 20kA
30.800 VNĐ
img
Cầu chì gG NH2 25A 500VAC 120kA
273.900 VNĐ
img
Cầu chì gG NH000 10A 500VAC 120kA
111.100 VNĐ
img
Cầu chì ống sứ aM 10x38 4A 500VAC 120kA
50.600 VNĐ
img
Cầu chì gG NH3 630A 500VAC 120kA
573.100 VNĐ
img
Cầu chì gG NH0 35A 500VAC 120kA
202.400 VNĐ
img
Cầu chì gG NH3 200A 500VAC 120kA
355.300 VNĐ
img
Cầu chì gG NH0 63A 500VAC 120kA
202.400 VNĐ
img
Cầu chì trụ gG DII 6A 500V AC/DC
20.900 VNĐ
img
Cầu chì gG NH1 80A 500VAC 120kA
193.600 VNĐ
img
Cầu chì trụ gG DII 2A 500V AC/DC
23.100 VNĐ
img
Cầu chì gG NH4a 400A 500VAC 120kA
2.645.500 VNĐ
img
Cầu chì trụ gG DO2 63A 400VAC 250VDC 100kA
34.100 VNĐ
img
Cầu chì gG NH3 160A 500VAC 120kA
355.300 VNĐ
img
Cầu chì ống sứ aM 10x38 10A 500VAC 120kA
50.600 VNĐ
img
Đế cầu chì 10x38 3P 32A 690V
542.300 VNĐ
img
Đế cầu chì 14x51 2P 50A 690V
761.200 VNĐ
img
Đế cầu chì 14x51 1P 50A 690V
445.500 VNĐ
img
Cầu chì trụ gG DIII 63A 500V AC/DC
27.500 VNĐ
img
Cầu chì ống sứ aM 10x38 6A 500VAC 120kA
50.600 VNĐ
img
Cầu chì gG NH000 35A 500VAC 120kA
97.900 VNĐ
img
Cầu chì gG NH4a 1000A 500VAC 120kA
2.940.300 VNĐ
img
Cầu chì gG NH2 32A 500VAC 120kA
273.900 VNĐ
img
Cầu chì gG NH2 224A 500VAC 120kA
273.900 VNĐ
img
Cầu chì gG NH3 500A 500VAC 120kA
573.100 VNĐ
img
Cầu chì ống sứ gG 14x51 10A 690VAC 120kA
64.900 VNĐ
img
Cầu chì ống sứ gG 8x31 2A 400VAC 20kA
30.800 VNĐ
img
Cầu chì gG NH0 10A 500VAC 120kA
202.400 VNĐ
img
Khoen định vị cầu chì DO1 10A E14
13.200 VNĐ
img
Cầu chì ống sứ gG 14x51 32A 500VAC 120kA
64.900 VNĐ
img
Cầu chì gG NH4a 1250A 500VAC 120kA
2.940.300 VNĐ
img
Cầu chì ống sứ gG 10x38 2A 500VAC 120kA
40.700 VNĐ
img
Cầu chì gG NH1 200A 500VAC 120kA
217.800 VNĐ
img
Đế cầu chì DO2 1P 63A E18
130.900 VNĐ
img
Cầu chì gG NH2 40A 500VAC 120kA
273.900 VNĐ
img
Cầu chì gG NH3 800A 500VAC 120kA
656.700 VNĐ
img
Cầu chì trụ gG DO1 10A 400VAC 250VDC 100kA
22.000 VNĐ
img
Cầu chì ống sứ gG 22x58 32A 690VAC 120kA
114.400 VNĐ
img
Cầu chì gG NH1 16A 500VAC 120kA
193.600 VNĐ
img
Cầu chì ống sứ gG 8x31 6A 400VAC 20kA
30.800 VNĐ
img
Cầu chì gG NH4a 900A 500VAC 120kA
2.696.100 VNĐ
img
Cầu chì gG NH2 300A 500VAC 120kA
273.900 VNĐ
img
Cầu chì gG NH000 40A 500VAC 120kA
97.900 VNĐ
img
Cầu chì gG NH4 500A 500VAC 120kA
2.567.400 VNĐ
img
Cầu chì ống sứ gG 10x38 6A 500VAC 120kA
40.700 VNĐ
img
Cầu chì gG NH3 425A 500VAC 120kA
573.100 VNĐ
img
Cầu chì gG NH4a 710A 500VAC 120kA
2.645.500 VNĐ
img
Cầu chì ống sứ gG 22x58 6A 690VAC 120kA
114.400 VNĐ
img
Cầu chì gG NH4 800A 500VAC 120kA
2.567.400 VNĐ
img
Cầu chì ống sứ gG 10x38 10A 500VAC 120kA
40.700 VNĐ
img
Cầu chì trụ gG DO2 35A 400VAC 250VDC 100kA
31.900 VNĐ
img
Cầu chì gG NH000 6A 500VAC 120kA
111.100 VNĐ
img
Cầu chì gG NH2 63A 500VAC 120kA
273.900 VNĐ
img
Cầu chì gG NH0 125A 500VAC 120kA
202.400 VNĐ
img
Cầu chì ống sứ gG 22x58 16A 690VAC 120kA
114.400 VNĐ
img
Cầu chì gG NH0 250A 500VAC 120kA
234.300 VNĐ
img
Cầu chì ống sứ gG 10x38 32A 400VAC 120kA
40.700 VNĐ
img
Cầu chì ống sứ aM 22x58 63A 690VAC 120kA
168.300 VNĐ
img
Đế cầu chì 22x58 1P 125A 690V
751.300 VNĐ
 
img
Cầu chì gG NH000 50A 500VAC 120kA
97.900 VNĐ
img
Cầu chì gG NH000 25A 500VAC 120kA
97.900 VNĐ
img
Cầu chì gG NH000 32A 500VAC 120kA
97.900 VNĐ
img
Cầu chì gG NH000 10A 500VAC 120kA
111.100 VNĐ
img
Cầu chì gG NH000 20A 500VAC 120kA
111.100 VNĐ
img
Cầu chì gG NH000 80A 500VAC 120kA
97.900 VNĐ
img
Cầu chì gG NH000 16A 500VAC 120kA
111.100 VNĐ
img
Cầu chì gG NH000 2A 500VAC 120kA
111.100 VNĐ
 
img
Cầu chì gG NH0 6A 500VAC 120kA
202.400 VNĐ
img
Cầu chì gG NH0 25A 500VAC 120kA
202.400 VNĐ
img
Cầu chì gG NH0 40A 500VAC 120kA
202.400 VNĐ
img
Cầu chì gG NH0 10A 500VAC 120kA
202.400 VNĐ
img
Cầu chì gG NH0 20A 500VAC 120kA
202.400 VNĐ
img
Cầu chì gG NH0 160A 500VAC 120kA
202.400 VNĐ
img
Cầu chì gG NH0 32A 500VAC 120kA
202.400 VNĐ
img
Cầu chì gG NH0 16A 500VAC 120kA
202.400 VNĐ
 
img
Cầu chì gG NH1 315A 500VAC 120kA
217.800 VNĐ
img
Cầu chì gG NH1 32A 500VAC 120kA
193.600 VNĐ
img
Cầu chì gG NH1 100A 500VAC 120kA
193.600 VNĐ
img
Cầu chì gG NH1 25A 500VAC 120kA
193.600 VNĐ
img
Cầu chì gG NH1 16A 500VAC 120kA
193.600 VNĐ
img
Cầu chì gG NH1 40A 500VAC 120kA
193.600 VNĐ
img
Cầu chì gG NH1 63A 500VAC 120kA
193.600 VNĐ
img
Cầu chì gG NH1 35A 500VAC 120kA
193.600 VNĐ
 
img
Cầu chì gG NH2 315A 500VAC 120kA
273.900 VNĐ
img
Cầu chì gG NH2 250A 500VAC 120kA
273.900 VNĐ
img
Cầu chì gG NH2 40A 500VAC 120kA
273.900 VNĐ
img
Cầu chì gG NH2 80A 500VAC 120kA
273.900 VNĐ
img
Cầu chì gG NH2 50A 500VAC 120kA
273.900 VNĐ
img
Cầu chì gG NH2 160A 500VAC 120kA
273.900 VNĐ
img
Cầu chì gG NH2 35A 500VAC 120kA
273.900 VNĐ
img
Cầu chì gG NH2 125A 500VAC 120kA
273.900 VNĐ
 
 
img
Cầu chì gG NH4a 630A 500VAC 120kA
2.645.500 VNĐ
img
Cầu chì gG NH4 1000A 500VAC 120kA
2.812.700 VNĐ
img
Cầu chì gG NH4a 800A 500VAC 120kA
2.645.500 VNĐ
img
Cầu chì gG NH4a 500A 500VAC 120kA
2.645.500 VNĐ
img
Cầu chì gG NH4 630A 500VAC 120kA
2.567.400 VNĐ
img
Cầu chì gG NH4 500A 500VAC 120kA
2.567.400 VNĐ
img
Cầu chì gG NH4a 1250A 500VAC 120kA
2.940.300 VNĐ
img
Cầu chì gG NH4 400A 500VAC 120kA
2.567.400 VNĐ
 
 
img
Cầu chì trụ gG DO3 80A 400VAC 250VDC 100kA
134.200 VNĐ
img
Cầu chì trụ gG DO2 25A 400VAC 250VDC 100kA
22.000 VNĐ
img
Cầu chì trụ gG DO2 50A 400VAC 250VDC 100kA
31.900 VNĐ
img
Cầu chì trụ gG DO3 100A 400VAC 250VDC 100kA
146.300 VNĐ
img
Cầu chì trụ gG DO1 6A 400VAC 250VDC 100kA
22.000 VNĐ
img
Cầu chì trụ gG DO2 35A 400VAC 250VDC 100kA
31.900 VNĐ
img
Cầu chì trụ gG DO1 4A 400VAC 250VDC 100kA
22.000 VNĐ
img
Cầu chì trụ gG DO1 2A 400VAC 250VDC 100kA
22.000 VNĐ
 
img
Cầu chì trụ gG DII 2A 500V AC/DC
23.100 VNĐ
img
Cầu chì trụ gG DII 4A 500V AC/DC
23.100 VNĐ
img
Cầu chì trụ gG DIII 63A 500V AC/DC
27.500 VNĐ
img
Cầu chì trụ gG DII 20A 500V AC/DC
20.900 VNĐ
img
Cầu chì trụ gG DII 10A 500V AC/DC
20.900 VNĐ
img
Cầu chì trụ gG DII 16A 500V AC/DC
20.900 VNĐ
img
Cầu chì trụ gG DV 125A 500V AC/DC
507.100 VNĐ
img
Cầu chì trụ gG DV 200A 500V AC/DC
507.100 VNĐ
 
img
Khoen định vị cầu chì DO2 20A E18
18.700 VNĐ
img
Đế cầu chì DO1 1P 16A E14
91.300 VNĐ
img
Đế cầu chì DII 3P 25A E27
752.400 VNĐ