028 3720 2968 - 0967 266 277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 24h trong giờ hành chính  
Tài khoản
Mật khẩu
 

 
 
 
Bán Nhiều Nhất
img
MCT 2000/5A CL.0.5 15VA
683.100 VNĐ
img
Đồng hồ ampe 6000A (6000/5A)
173.800 VNĐ
img
Đồng hồ ampe IP65 20A
288.200 VNĐ
img
Đồng hồ ampe 300A (300/5A)
173.800 VNĐ
img
Đồng hồ ampe 50A (50/5A)
173.800 VNĐ
img
MCT băng quấn 400/5A, CL.1, 10VA
226.600 VNĐ
img
MCT 1600/5A CL.1 15VA
469.700 VNĐ
img
Đồng hồ Volt 500V
173.800 VNĐ
img
MCT 3 pha 50/5A CL.1 1.5VA
625.900 VNĐ
img
Đồng hồ ampe IP65 800A (800/5A)
226.600 VNĐ
img
Đồng hồ ampe IP65 100A (100/5A)
226.600 VNĐ
img
MCT 100/5A CL.1 5VA
136.400 VNĐ
img
Đồng hồ ampe IP65 600A (600/5A)
226.600 VNĐ
img
Đồng hồ Volt IP65 500V
226.600 VNĐ
img
MCT 400/5A CL.1 10VA
199.100 VNĐ
img
MCT 150/5A CL.0.5 3.75VA
180.400 VNĐ
img
MCT 1200/5A CL.1 15VA
355.300 VNĐ
img
Đồng hồ ampe 1600A (1600/5A)
173.800 VNĐ
img
Đồng hồ ampe 1200A (1200/5A)
173.800 VNĐ
img
Đồng hồ ampe IP65 2500A (2500/5A)
226.600 VNĐ
img
Đồng hồ ampe 600A (600/5A)
173.800 VNĐ
img
Đồng hồ ampe 1200A (1200/5A)
173.800 VNĐ
img
Đồng hồ ampe IP65 1600A (1600/5A)
226.600 VNĐ
img
MCT băng quấn 100/5A, CL.1, 5VA
195.800 VNĐ
img
MCT băng quấn 6000/5A, CL.1, 15VA
1.989.900 VNĐ
img
Bộ kiểm soát nhiệt độ
638.000 VNĐ
img
Đồng hồ Volt IP65 500V
226.600 VNĐ
img
Đồng hồ ampe 75A (75/5A)
173.800 VNĐ
img
MCT 1200/5A CL.0.5 15VA
387.200 VNĐ
img
Đồng hồ ampe 3200A (3200/5A)
173.800 VNĐ
img
Đồng hồ ampe 500A (500/5A)
173.800 VNĐ
img
Đồng hồ ampe 1600A (1600/5A)
173.800 VNĐ
img
Chuyển mạch volt 7 vị trí IP55 48x60
226.600 VNĐ
img
MCT 250/5A CL.1 5VA
146.300 VNĐ
img
MCT 3 pha 150/5A CL.1 2.5VA
658.900 VNĐ
img
MCT băng quấn 250/5A, CL.1, 5VA
195.800 VNĐ
img
MCT 250/5A CL.0.5 5VA
205.700 VNĐ
img
Đồng hồ Volt 500V
173.800 VNĐ
img
Đồng hồ ampe IP65 150A (150/5A)
226.600 VNĐ
img
Đồng hồ ampe IP65 3200A (3200/5A)
226.600 VNĐ
img
Đồng hồ ampe IP65 100A (100/5A)
226.600 VNĐ
img
Chuyển mạch ampe 4 vị trí IP55 48x60
226.600 VNĐ
img
Đồng hồ ampe IP65 250A (250/5A)
226.600 VNĐ
img
MCT 600/5A CL.1 10VA
260.700 VNĐ
img
Chuyển mạch ampe 4 vị trí 48x60
193.600 VNĐ
img
Đồng hồ ampe 250A (250/5A)
173.800 VNĐ
img
Đồng hồ ampe 3200A (3200/5A)
173.800 VNĐ
img
Đồng hồ ampe 200A (200/5A)
173.800 VNĐ
img
MCT băng quấn 50/5A, CL.3, 5VA
183.700 VNĐ
img
MCT 600/5A CL.0.5 5VA
205.700 VNĐ
img
MCT 3 pha 600/5A CL.1 3.75VA
814.000 VNĐ
img
MCT 75/5A CL.0.5 2.5VA (2T)
180.400 VNĐ
img
Đồng hồ ampe 6000A (6000/5A)
173.800 VNĐ
img
Chuyển mạch volt 7 vị trí 48x60
193.600 VNĐ
img
Bộ ổn nhiệt (Thermostat) 0~60°C 1NO
173.800 VNĐ
img
MCT băng quấn 1600/5A, CL.1, 15VA
565.400 VNĐ
img
Đồng hồ ampe 10A
228.800 VNĐ
img
MCT 75/5A CL.1 5VA
136.400 VNĐ
img
Đồng hồ ampe 30A
228.800 VNĐ
img
Đồng hồ ampe IP65 1200A (1200/5A)
226.600 VNĐ
img
MCT 200/5A CL.1 5VA
146.300 VNĐ
img
Đồng hồ ampe IP65 2500A (2500/5A)
226.600 VNĐ
img
MCT băng quấn 600/5A, CL.1, 10VA
226.600 VNĐ
img
Đồng hồ ampe 800A (800/5A)
173.800 VNĐ
img
Đồng hồ ampe IP65 40A
288.200 VNĐ
img
Bộ ổn nhiệt (Thermostat) 0~60°C 1NC
173.800 VNĐ
img
Đồng hồ ampe IP65 800A (800/5A)
226.600 VNĐ
img
Đồng hồ ampe IP65 250A (250/5A)
226.600 VNĐ
 
img
MCT 3000/5A CL.0.5 15VA
819.500 VNĐ
img
MCT 1000/5A CL.0.5 15VA
343.200 VNĐ
img
MCT 800/5A CL.0.5 15VA
441.100 VNĐ
img
MCT 2000/5A CL.0.5 15VA
683.100 VNĐ
img
MCT 50/5A CL.0.5 2.5VA (2T)
180.400 VNĐ
img
MCT 500/5A CL.0.5 5VA
205.700 VNĐ
img
MCT 600/5A CL.0.5 5VA
205.700 VNĐ
img
MCT 1600/5A CL.0.5 15VA
509.300 VNĐ
 
 
img
MCT băng quấn 600/5A, CL.1, 10VA
226.600 VNĐ
img
MCT băng quấn 300/5A, CL.1, 5VA
195.800 VNĐ
img
MCT băng quấn 200/5A, CL.1, 5VA
195.800 VNĐ
img
MCT băng quấn 600/5A, CL.1, 10VA
291.500 VNĐ
img
MCT băng quấn 2000/5A, CL.1, 15VA
663.300 VNĐ
img
MCT băng quấn 400/5A, CL.1, 10VA
226.600 VNĐ
img
MCT băng quấn 500/5A, CL.1, 10VA
276.100 VNĐ
img
MCT băng quấn 3000/5A, CL.1, 15VA
1.162.700 VNĐ
 
 
 
img
Đồng hồ ampe 1600A (1600/5A)
173.800 VNĐ
img
Đồng hồ ampe 2500A (2500/5A)
173.800 VNĐ
img
Đồng hồ ampe 150A (150/5A)
173.800 VNĐ
img
Đồng hồ ampe 600A (600/5A)
173.800 VNĐ
img
Đồng hồ ampe 200A (200/5A)
173.800 VNĐ
img
Đồng hồ ampe 1200A (1200/5A)
173.800 VNĐ
img
Đồng hồ ampe 500A (500/5A)
173.800 VNĐ
img
Đồng hồ Volt 500V
173.800 VNĐ
 
img
Đồng hồ ampe IP65 50A (50/5A)
226.600 VNĐ
img
Đồng hồ ampe IP65 150A (150/5A)
226.600 VNĐ
img
Đồng hồ ampe IP65 75A (75/5A)
226.600 VNĐ
img
Đồng hồ ampe IP65 100A (100/5A)
226.600 VNĐ
img
Đồng hồ ampe IP65 200A (200/5A)
226.600 VNĐ
img
Đồng hồ ampe IP65 1600A (1600/5A)
226.600 VNĐ
img
Đồng hồ ampe IP65 250A (250/5A)
226.600 VNĐ
img
Đồng hồ ampe IP65 600A (600/5A)
226.600 VNĐ
 
img
Đồng hồ ampe 6000A (6000/5A)
173.800 VNĐ
img
Đồng hồ ampe 100A (100/5A)
173.800 VNĐ
img
Đồng hồ ampe 5000A (5000/5A)
173.800 VNĐ
img
Đồng hồ ampe 500A (500/5A)
173.800 VNĐ
img
Đồng hồ ampe 400A (400/5A)
173.800 VNĐ
img
Đồng hồ ampe 75A (75/5A)
173.800 VNĐ
img
Đồng hồ ampe 1200A (1200/5A)
173.800 VNĐ
img
Đồng hồ ampe 200A (200/5A)
173.800 VNĐ
 
img
Đồng hồ ampe IP65 3000A (3000/5A)
226.600 VNĐ
img
Đồng hồ ampe IP65 250A (250/5A)
226.600 VNĐ
img
Đồng hồ ampe IP65 40A
288.200 VNĐ
img
Đồng hồ ampe IP65 30A
288.200 VNĐ
img
Đồng hồ ampe IP65 3200A (3200/5A)
226.600 VNĐ
img
Đồng hồ ampe IP65 2500A (2500/5A)
226.600 VNĐ
img
Đồng hồ ampe IP65 6000A (6000/5A)
226.600 VNĐ
img
Đồng hồ ampe IP65 2000A (2000/5A)
226.600 VNĐ
 
 
 
 
 
 
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 

Bản quyền © 2008-2020 thuộc về thegioidien.com

Ghi rõ nguồn khi sử dụng các thông tin tại WWW.THEGIOIDIEN.COM.

WWW.THEGIOIDIEN.COM thuộc sở hữu và điều hành bởi Công ty TNHH Thế Giới Điện

Văn phòng giao dịch: 98D Linh Đông, Khu Phố 7, Phường Linh Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM

GPKD: 0305921340 , Sở KHĐT TPHCM cấp ngày 23/08/2008. Địa chỉ: 32 đường số 35, khu phố 2, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, TP HCM