028 3720 2968 - 0967 266 277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 24h trong giờ hành chính  
Tài khoản
Mật khẩu
 
 
 
 
Bán Nhiều Nhất
img
Nút nhấn nhả Ø22 1NO màu xanh lá
28.600 VNĐ
img
Nắp bảo vệ cho nút nhấn Ø22
15.400 VNĐ
img
Nút nhấn nhả có đèn LED Ø22 IP65 1NO màu xanh lá
66.000 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22 IP65 2NO màu xanh lá
57.200 VNĐ
img
Nút nhấn nhả có đèn LED Ø22 IP65 1NO 1NC màu xanh lá
82.500 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22 IP65 1NC màu đỏ
38.500 VNĐ
img
Nút nhấn khẩn Ø22 có đèn LED 220VAC 1NO 1NC màu đỏ, xoay để nhả
126.500 VNĐ
img
Nút nhấn nhả có đèn LED Ø22 IP65 1NC màu đỏ
70.400 VNĐ
img
Nút nhấn nhả ON Ø22 IP65 1NO màu xanh lá
48.400 VNĐ
img
Công tắc xoay 2 vị trí tự giữ Ø22 IP65 1NO màu đen
42.900 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 1000A (1000/5A)
192.500 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 1600A (1600/5A)
192.500 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 3000A (3000/5A)
192.500 VNĐ
img
Công tắc xoay 3 vị trí tự giữ Ø22 IP65 2NO màu đen
58.300 VNĐ
img
Đèn báo phẳng Ø22 IP54 220VAC màu vàng đậm
18.600 VNĐ
img
Nút nhấn nhả có đèn LED Ø22 IP65 1NO 1NC màu xanh lá
85.800 VNĐ
img
Công tắc xoay 3 vị trí tự giữ Ø22 2NO
42.900 VNĐ
img
Đèn báo phẳng Ø22 IP54 220VAC màu xanh lá
18.600 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 200/5A CL.1 5VA (tròn)
484.000 VNĐ
img
Cầu chì 32A NH000S 500VAC gG 120kA
63.800 VNĐ
img
Nút nhấn khẩn, nhấn giữ xoay nhả Ø22 IP65 1NO+NC màu đỏ
69.300 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 50A (50/5A)
192.500 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 600/5A CL.1 5VA (tròn)
528.000 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22 IP65 1NO+NC màu đỏ
53.900 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 2500A (2500/5A)
192.500 VNĐ
img
Đèn báo phẳng Ø22 IP54 24V AC/DC màu xanh lá
18.600 VNĐ
img
Hộp nút nhấn Ø22 4 lỗ màu vàng trắng
242.000 VNĐ
img
Ngắt mạch cầu chì có đèn báo 32A 1000VDC
63.800 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22 IP65 1NO+NC màu xanh lá
53.900 VNĐ
img
Công tắc xoay 3 vị trí tự giữ 2NO
60.500 VNĐ
img
Nút nhấn nhả OFF Ø22 IP65 1NO 1NC màu đỏ
64.900 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 10000/5A CL.1 15VA (chữ nhật)
2.475.000 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 1200/5A CL.5P10 15VA (tròn)
825.000 VNĐ
img
Hộp nút nhấn Ø22 1 lỗ màu vàng trắng
82.500 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 3000/5A CL.1 15VA (chữ nhật)
704.000 VNĐ
img
Nút nhấn nhả OFF Ø22 IP65 1NO+1NC màu đỏ
61.600 VNĐ
img
Công tắc xoay 2 vị trí tự giữ có khóa Ø22 IP65 1NO màu đen
62.700 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 600/5A CL.5P10 5VA (tròn)
693.000 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22 IP65 1NO+1NC màu xanh lá
56.100 VNĐ
img
Công tắc xoay 2 vị trí tự giữ Ø22 IP65 1NO 1NC màu đen
58.300 VNĐ
img
Đèn báo phẳng Ø22 IP54 220VAC màu vàng nhạt
18.600 VNĐ
img
Hộp nút nhấn Ø22 2 lỗ màu xám trắng
115.500 VNĐ
img
Thanh ray sắt 35/7.5mm, lỗ bắt ốc 5x25mm, chiều dài 1m, bề dày 1mm
28.600 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 200A (200/5A)
192.500 VNĐ
img
Công tắc xoay 2 vị trí tự giữ 1NO
44.000 VNĐ
img
Cầu chì 100A NH000S 500VAC gG 120kA
63.800 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22 IP65 1NO màu xanh lá
40.700 VNĐ
img
Đèn báo điện áp 50~500VAC Ø22 IP54 màu xanh lá
50.600 VNĐ
img
Cầu chì ống 10x38mm 6A
5.000 VNĐ
img
Nút nhấn nhả OFF Ø22 IP65 1NC màu đỏ
46.200 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 400/5A CL.5P10 5VA (tròn)
693.000 VNĐ
img
Cầu chì 250A NH1S 500VAC gG 120kA
159.500 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22 có đèn LED 220VAC 2NO màu xanh lá
90.200 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22 IP65 1NC màu đỏ
40.700 VNĐ
 
img
Đồng hồ Ampe 200A (200/5A)
192.500 VNĐ
img
Đồng hồ Volt 500V
192.500 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 100A (100/5A)
192.500 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 300A (300/5A)
192.500 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 1600A (1600/5A)
192.500 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 50A (50/5A)
192.500 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 1200A (1200/5A)
192.500 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 2500A (2500/5A)
192.500 VNĐ
 
img
Đồng hồ Ampe 1000A (1000/5A)
192.500 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 600A (600/5A)
192.500 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 1600A (1600/5A)
192.500 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 20A
192.500 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 50A (50/5A)
192.500 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 150A (150/5A)
192.500 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 30A
192.500 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 400A (400/5A)
192.500 VNĐ
 
 
img
Biến dòng bảo vệ PCT 100/5A CL.5P10 5VA (tròn)
847.000 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 600/5A CL.5P10 15VA (tròn)
1.034.000 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 1200/5A CL.5P10 15VA (tròn)
825.000 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 400/5A CL.5P10 15VA (tròn)
1.089.000 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 200/5A CL.5P10 5VA (tròn)
693.000 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 600/5A CL.5P10 5VA (tròn)
693.000 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 1600/5A CL.5P10 15VA (tròn)
847.000 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 300/5A CL.5P10 5VA (tròn)
693.000 VNĐ
 
img
Biến dòng đo lường MCT 250/5A CL.1 5VA (tròn)
484.000 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 1000/5A CL.1 15VA (chữ nhật)
550.000 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 100/5A CL.1 5VA (tròn)
561.000 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 300/5A CL.1 10VA (tròn)
550.000 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 200/5A CL.1 5VA (tròn)
484.000 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 600/5A CL.1 5VA (tròn)
528.000 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 250/5A CL.1 10VA (tròn)
550.000 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 5000/5A CL.1 15VA (chữ nhật)
1.089.000 VNĐ
 
img
Cầu chì ống 10x38mm 25A 1000VDC
31.800 VNĐ
img
Đế cầu chì NH1S
163.900 VNĐ
img
Cầu chì 300A NH2S 500VAC gG 120kA
242.000 VNĐ
img
Cầu chì 40A NH000S 500VAC gG 120kA
63.800 VNĐ
img
Cầu chì 400A NH2S 500VAC gG 120kA
242.000 VNĐ
img
Cầu chì ống 10x38mm 16A 1000VDC
31.800 VNĐ
img
Ngắt mạch cầu chì 3P 100A
352.000 VNĐ
img
Ngắt mạch cầu chì 3P 400A
2.035.000 VNĐ
 
img
Công tắc xoay 2 vị trí tự giữ Ø22 1NO
38.500 VNĐ
img
Đèn báo tần số 10~100Hz Ø22 IP54 màu đỏ
57.200 VNĐ
img
Đèn báo điện áp 50~500VAC Ø22 IP54 màu vàng nhạt
50.600 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22 1NC màu đỏ
28.600 VNĐ
img
Nút dừng khẩn Ø22 1NO 1NC màu đỏ, xoay để nhả
56.100 VNĐ
img
Chuông báo Ø22 220VAC màu đỏ
56.100 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22 1NO màu xanh lá
28.600 VNĐ
img
Đèn báo điện áp 50~500VAC Ø22 IP54 màu đỏ
50.600 VNĐ
 
img
Tiếp điểm 2NO dùng cho PBH
31.900 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22 có đèn LED 220VAC 1NC màu đỏ
71.500 VNĐ
img
Nút nhấn nhả ON Ø22 IP65 2NO màu xanh lá
64.900 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22 có đèn LED 220VAC 1NO 1NC màu xanh lá
90.200 VNĐ
img
Nút nhấn khẩn STOP, nhấn giữ xoay nhả có đèn LED Ø22 1NC IP40
108.900 VNĐ
img
Nút nhấn nhả OFF Ø22 IP65 1NC màu đỏ
48.400 VNĐ
img
Nút nhấn nhả lồi Ø22 có đèn LED 220VAC 1NC màu đỏ
73.700 VNĐ
img
Nút nhấn nhả có đèn LED Ø22 IP65 1NO 1NC màu đỏ
85.800 VNĐ
 
img
Hộp nút nhấn Ø22 3 lỗ màu xám trắng
148.500 VNĐ
img
Đèn báo LED 220~240V AC màu xanh lá dùng cho OMG-PBX
12.100 VNĐ
img
Nắp bảo vệ cho nút nhấn Ø22
15.400 VNĐ
img
Khối tiếp điểm dùng cho OMG-PBX 1NC màu hồng đen
15.400 VNĐ
img
Hộp nút nhấn Ø22 2 lỗ màu xám trắng
115.500 VNĐ
img
Phụ kiện kết nối đầu nút nhấn và tiếp điểm dùng cho OMG-PBX
6.600 VNĐ
img
Đèn báo LED 110~120V AC/DC màu đỏ dùng cho OMG-PBX
12.100 VNĐ
img
Nhãn tên cho nút nhấn Ø22
4.300 VNĐ
 
img
Thanh ray sắt 35/7.5mm, lỗ bắt ốc 5x25mm, chiều dài 1m, bề dày 1mm
28.600 VNĐ
img
Thanh ray nhôm 35/7.5mm, lỗ bắt ốc 5x25mm, chiều dài 1m, bề dày 1mm
32.500 VNĐ
 
 
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo