Phụ kiện điện CNCĐồng hồ tủ điện AC 96x96Đồng hồ tủ điện AC 72x72Chuyển mạch Volt AmpeBiến dòng đo lường băng quấn CNCBiến dòng đo lường vỏ nhựa có đếBiến dòng đo lường vuôngBiến dòng bảo vệ băng quấnNút nhấn đèn báo CNCCầu chì RT18

 
 
 
Bán Nhiều Nhất
img
Biến dòng đo lường vỏ nhựa vuông CL.1 1.5VA 150/5A
115.500 VNĐ
img
Biến dòng đo lường vỏ nhựa vuông CL.1 15VA 2000/5A
341.600 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 800A (800/5A)
105.600 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 100A (100/5A)
105.600 VNĐ
img
Đèn báo LED Ø22 220VAC màu đỏ
12.700 VNĐ
img
Biến dòng đo lường vỏ nhựa vuông CL.1 1.5VA 100/5A
115.500 VNĐ
img
Biến dòng đo lường vỏ nhựa vuông CL.1 10VA 600/5A
151.800 VNĐ
img
Biến dòng đo lường vỏ nhựa tròn có đế CL.1 2.5VA 100/5A
115.500 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 75A (75/5A)
110.000 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 250A (250/5A)
105.600 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ băng quấn 5P10 15VA 4000/5A
1.210.000 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 2000A (2000/5A)
110.000 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 1200A (1200/5A)
110.000 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 200A (200/5A)
110.000 VNĐ
img
Biến dòng đo lường vỏ nhựa tròn có đế CL.1 10VA 600/5A
151.800 VNĐ
img
Biến dòng đo lường vỏ nhựa tròn có đế CL.1 2.5VA 200/5A
115.500 VNĐ
img
Biến dòng đo lường vỏ nhựa vuông CL.1 15VA 3000/5A
470.600 VNĐ
img
Biến dòng đo lường vỏ nhựa vuông CL.1 10VA 1600/5A
303.600 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 150A (150/5A)
110.000 VNĐ
img
Biến dòng đo lường vỏ nhựa vuông CL.1 5VA 400/5A
126.500 VNĐ
img
Biến dòng đo lường vỏ nhựa vuông CL.1 15VA 4000/5A
516.100 VNĐ
img
Biến dòng đo lường vỏ nhựa tròn có đế CL.1 2.5VA 250/5A
115.500 VNĐ
img
Nút nhấn khẩn Ø25 1NO-1NC màu đỏ
30.800 VNĐ
img
Chuyển mạch Volt 7 vị trí 48x60
105.600 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ băng quấn 5P10 15VA 2000/5A
792.600 VNĐ
img
Ngắt mạch cầu chì có đèn báo RT18-32A
26.400 VNĐ
img
Biến dòng đo lường băng quấn CL.1 10VA 1000/5A
349.100 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 75A (75/5A)
105.600 VNĐ
img
Chuyển mạch Volt 7 vị trí 64x79
121.000 VNĐ
img
Chuyển mạch Ampe 4 vị trí 64x79
121.000 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 200A (200/5A)
105.600 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ băng quấn 5P10 15VA 600/5A
865.200 VNĐ
img
Biến dòng đo lường băng quấn CL.1 5VA 600/5A
212.500 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ băng quấn 5P10 15VA 1000/5A
804.700 VNĐ
img
Chuyển mạch Ampe 4 vị trí 48x60
105.600 VNĐ
img
Biến dòng đo lường vỏ nhựa vuông CL.1 15VA 2500/5A
394.700 VNĐ
 
img
Đồng hồ Ampe 250A (250/5A)
110.000 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 600A (600/5A)
110.000 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 400A (400/5A)
110.000 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 50A (50/5A)
110.000 VNĐ
img
Đồng hồ HZ 45~55Hz 220VAC
363.000 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 300A (300/5A)
110.000 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 200A (200/5A)
110.000 VNĐ
img
Đồng hồ KW 3P3W 415V
671.000 VNĐ
 
img
Đồng hồ Ampe 250A (250/5A)
105.600 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 50A (50/5A)
105.600 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 150A (150/5A)
105.600 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 3000A (3000/5A)
105.600 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 1200A (1200/5A)
105.600 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 300A (300/5A)
105.600 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 100A (100/5A)
105.600 VNĐ
img
Đồng hồ Volt 500V
105.600 VNĐ
 
 
img
Biến dòng đo lường băng quấn CL.1 5VA 500/5A
194.200 VNĐ
img
Biến dòng đo lường băng quấn CL.1 15VA 2500/5A
721.100 VNĐ
img
Biến dòng đo lường băng quấn CL.1 15VA 4000/5A
872.900 VNĐ
img
Biến dòng đo lường băng quấn CL.1 1.5VA 150/5A
139.200 VNĐ
img
Biến dòng đo lường băng quấn CL.1 1.5VA 50/5A
126.500 VNĐ
img
Biến dòng đo lường băng quấn CL.1 5VA 400/5A
174.600 VNĐ
img
Biến dòng đo lường băng quấn CL.1 15VA 1600/5A
417.500 VNĐ
img
Biến dòng đo lường băng quấn CL.1 1.5VA 75/5A
126.500 VNĐ
 
img
Biến dòng đo lường vỏ nhựa tròn có đế CL.1 5VA 400/5A
159.400 VNĐ
img
Biến dòng đo lường vỏ nhựa tròn có đế CL.1 5VA 1000/5A
250.500 VNĐ
img
Biến dòng đo lường vỏ nhựa tròn có đế CL.1 15VA 3000/5A
531.300 VNĐ
img
Biến dòng đo lường vỏ nhựa tròn có đế CL.1 1.5VA 75/5A
115.500 VNĐ
img
Biến dòng đo lường vỏ nhựa tròn có đế CL.1 15VA 4000/5A
622.400 VNĐ
img
Biến dòng đo lường vỏ nhựa tròn có đế CL.1 5VA 800/5A
230.900 VNĐ
img
Biến dòng đo lường vỏ nhựa tròn có đế CL.1 10VA 1600/5A
364.300 VNĐ
img
Biến dòng đo lường vỏ nhựa tròn có đế CL.1 5VA 500/5A
167.000 VNĐ
 
img
Biến dòng đo lường vỏ nhựa vuông CL.1 2.5VA 200/5A
115.500 VNĐ
img
Biến dòng đo lường vỏ nhựa vuông CL.1 1.5VA 50/5A
115.500 VNĐ
img
Biến dòng đo lường vỏ nhựa vuông CL.1 1.5VA 100/5A
115.500 VNĐ
img
Biến dòng đo lường vỏ nhựa vuông CL.1 2.5VA 250/5A
115.500 VNĐ
img
Biến dòng đo lường vỏ nhựa vuông CL.1 10VA 1200/5A
265.600 VNĐ
img
Biến dòng đo lường vỏ nhựa vuông CL.1 1.5VA 75/5A
115.500 VNĐ
img
Biến dòng đo lường vỏ nhựa vuông CL.1 2.5VA 300/5A
115.500 VNĐ
img
Biến dòng đo lường vỏ nhựa vuông CL.1 10VA 1000/5A
258.100 VNĐ
 
img
Biến dòng bảo vệ băng quấn 5P10 15VA 300/5A
943.800 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ băng quấn 5P10 15VA 1200/5A
865.200 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ băng quấn 5P10 15VA 1600/5A
883.300 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ băng quấn 5P10 15VA 800/5A
919.600 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ băng quấn 5P10 15VA 500/5A
806.300 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ băng quấn 5P10 15VA 100/5A
1.270.500 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ băng quấn 5P10 15VA 250/5A
943.800 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ băng quấn 5P10 15VA 150/5A
1.149.500 VNĐ
 
img
Nút nhấn không đèn Ø25 1NC màu đỏ
18.700 VNĐ
img
Nút nhấn khẩn Ø25 1NO-1NC màu đỏ
30.800 VNĐ
img
Nút nhấn có đèn LED Ø25 1NO màu xanh lá
34.100 VNĐ
img
Tiếp điểm phụ LAY5 1 NO
12.100 VNĐ
img
Đèn báo LED Ø22 220VAC màu đỏ
12.700 VNĐ
img
Nút nhấn có đèn LED Ø25 1NC màu đỏ
34.100 VNĐ
img
Đèn báo LED Ø22 220VAC màu xanh lá
12.700 VNĐ
img
Tiếp điểm phụ LAY5 1NC
12.100 VNĐ
 
 
 
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 

Bản quyền © 2008-2020 thuộc về thegioidien.com

Ghi rõ nguồn khi sử dụng các thông tin tại WWW.THEGIOIDIEN.COM.

WWW.THEGIOIDIEN.COM thuộc sở hữu và điều hành bởi Công ty TNHH Thế Giới Điện

Văn phòng giao dịch: 98D Linh Đông, Khu Phố 7, Phường Linh Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM

GPKD: 0305921340 , Sở KHĐT TPHCM cấp ngày 23/08/2008. Địa chỉ: 32 đường số 35, khu phố 2, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, TP HCM