Bán Nhiều Nhất
img
Contactor AF09-40-00-13 4P 25A 100~250V
796.100 VNĐ
img
Contactor AF370-40-00-13 4P 525A 100~250V
56.030.300 VNĐ
img
Aptomat khởi động động cơ 52...65A 30kA
5.843.200 VNĐ
img
Aptomat khởi động động cơ 6.03...10A 50kA
1.288.900 VNĐ
img
Aptomat khởi động động cơ 10...16A 100kA
1.825.000 VNĐ
img
Contactor AX80-30-00-80 3P 80A 37kW 220~230V
3.915.300 VNĐ
img
Contactor AX25-30-10-88 3P 25A 11kW 230~240V 1NO
945.000 VNĐ
img
Contactor AF460-30-11 3P 460A 250kW 100~250V 1NO 1NC
39.946.600 VNĐ
img
Contactor AX12-30-10-80 3P 12A 5.5kW 220~230V 1NO
506.300 VNĐ
img
Contactor AX300-30-11-88 3P 305A 160kW 230~240V 1NO 1NC
17.990.000 VNĐ
img
Contactor ESB25-40N 25A 230~240VAC 4NO
731.100 VNĐ
img
Contactor ESB16-20N 16A 230VAC 2NO
874.600 VNĐ
img
Rơle nhiệt tiêu chuẩn TF42-0.31 dùng cho contactor AF09~AF38
717.500 VNĐ
img
Aptomat khởi động động cơ 10...16A 100kA
4.632.900 VNĐ
img
Contactor ESB40-22N 40A 230VAC 2NO 2NC
1.481.200 VNĐ
img
Contactor AF80-40-00-11 4P 125A 24~60V
8.935.400 VNĐ
img
Aptomat khởi động động cơ 25...32A 10kA
2.585.900 VNĐ
img
Contactor AF09-30-10-41 3P 9A 4kW 24~60V 1NO
690.500 VNĐ
img
Rơle nhiệt tiêu chuẩn TA42DU-32M dùng cho contactor AX32~AX40
1.153.500 VNĐ
img
Rơle nhiệt tiêu chuẩn TF42-4.2 dùng cho contactor AF09~AF38
717.500 VNĐ
img
Rơle nhiệt điện tử EF146-150 dùng cho contactor AF116, AF140, AF146
10.995.900 VNĐ
img
Contactor AF30-30-00-14 3P 32A 15kW 250~500V
1.933.300 VNĐ
img
Contactor AF09-40-00-41 4P 25A 24~60V
796.100 VNĐ
img
Rơle nhiệt tiêu chuẩn TA25DU-1.8M dùng cho contactor AX09~AX32
560.400 VNĐ
img
Contactor AX65-30-11-80 3P 65A 30kW 220~230V 1NO 1NC
2.956.800 VNĐ
img
Rơle nhiệt tiêu chuẩn TF42-38 dùng cho contactor AF09~AF38
1.194.000 VNĐ
img
Contactor AF09-30-01-14 3P 9A 4kW 250~500V 1NC
690.500 VNĐ
img
Contactor ESB40-20N 40A 230VAC 2NO
1.307.800 VNĐ
img
Contactor AF146-30-11-13 3P 146A 75kW 100~250V 1NO 1NC
12.758.700 VNĐ
img
Rơle nhiệt tiêu chuẩn TA25DU-1.0M dùng cho contactor AX09~AX32
560.400 VNĐ
img
Aptomat khởi động động cơ 2.5...4A 100kA
1.540.700 VNĐ
img
Contactor AF190-40-00-13 4P 275A 100~250V
21.106.500 VNĐ
img
Aptomat khởi động động cơ 20...25A 10kA
2.066.000 VNĐ
img
Aptomat khởi động động cơ 1.0...1.6A 50kA
1.061.400 VNĐ
img
Contactor AF96-30-00-13 3P 96A 45kW 100~250V
7.966.000 VNĐ
img
Rơle nhiệt điện tử EF19-2.7 dùng cho contactor AF09~AF16
3.057.000 VNĐ
 
img
Contactor ESB40-40N 40A 230VAC 4NO
1.332.200 VNĐ
img
Contactor ESB63-30N 63A 230VAC 3NO
1.954.900 VNĐ
img
Contactor ESB40-31N 40A 230VAC 3NO 1NC
1.437.800 VNĐ
img
Contactor ESB20-02N 20A 230VAC 2NC
1.012.700 VNĐ
img
Contactor ESB25-31N 25A 230~240VAC 3NO 1NC
769.000 VNĐ
img
Contactor ESB25-13N 25A 230~240VAC 1NO 3NC
782.500 VNĐ
img
Contactor ESB25-04N 25A 230~240VAC 4NC
809.600 VNĐ
img
Contactor ESB16-20N 16A 230VAC 2NO
874.600 VNĐ
 
img
Aptomat khởi động động cơ 25...32A 25kA
2.810.600 VNĐ
img
Aptomat khởi động động cơ 10...16A 16kA
1.288.900 VNĐ
img
Aptomat khởi động động cơ 6.03...10A 50kA
1.288.900 VNĐ
img
Aptomat khởi động động cơ 40...54A 30kA
5.564.400 VNĐ
img
Aptomat khởi động động cơ 2.5...4A 100kA
1.540.700 VNĐ
img
Aptomat khởi động động cơ 1.6...2.5A 50kA
1.061.400 VNĐ
img
Aptomat khởi động động cơ 0.16...0.25A 50kA
1.061.400 VNĐ
img
Aptomat khởi động động cơ 1.6...2.5A 100kA
1.540.700 VNĐ
 
img
Contactor AF09-30-01-14 3P 9A 4kW 250~500V 1NC
690.500 VNĐ
img
Contactor AF12-30-10-14 3P 12A 5.5kW 250~500V 1NO
828.500 VNĐ
img
Contactor AF370-30-11-11 3P 370A 200kW 24~60V 1NO 1NC
27.856.700 VNĐ
img
Contactor AF265-30-11-11 3P 265A 140kW 24~60V 1NO 1NC
19.343.700 VNĐ
img
Contactor AF146-30-11-13 3P 146A 75kW 100~250V 1NO 1NC
12.758.700 VNĐ
img
Contactor AF96-30-00-13 3P 96A 45kW 100~250V
7.966.000 VNĐ
img
Contactor AF460-30-11 3P 460A 250kW 100~250V 1NO 1NC
39.946.600 VNĐ
img
Contactor AF65-30-00-14 3P 65A 30kW 250~500V
4.835.900 VNĐ
 
img
Contactor AF09-40-00-41 4P 25A 24~60V
796.100 VNĐ
img
Contactor AF265-40-00-13 4P 400A 100~250V
42.015.300 VNĐ
img
Contactor AF116-40-00-13 4P 160A 100~250V
16.785.000 VNĐ
img
Contactor AF52-40-00-11 4P 100A 24~60V
6.208.700 VNĐ
img
Contactor EK1000-40-11 4P 1000A 220~230V 1NO 1NC
114.137.300 VNĐ
img
Contactor AF370-40-00-13 4P 525A 100~250V
56.030.300 VNĐ
img
Contactor AF26-40-00-13 4P 45A 100~250V
1.724.800 VNĐ
img
Contactor AF80-40-00-13 4P 125A 100~250V
6.476.800 VNĐ
 
img
Rơle nhiệt tiêu chuẩn TF42-20 dùng cho contactor AF09~AF38
793.300 VNĐ
img
Rơle nhiệt tiêu chuẩn TF42-1.0 dùng cho contactor AF09~AF38
717.500 VNĐ
img
Rơle nhiệt tiêu chuẩn TF42-0.55 dùng cho contactor AF09~AF38
717.500 VNĐ
img
Rơle nhiệt tiêu chuẩn TF65-40 dùng cho contactor AF40, AF52, AF65
2.385.500 VNĐ
img
Rơle nhiệt điện tử EF460-500 dùng cho contactor AF400, AF460
17.275.100 VNĐ
img
Rơle nhiệt điện tử EF96-56 dùng cho contactor AF80, AF96
9.796.400 VNĐ
img
Rơle nhiệt tiêu chuẩn TF42-1.3 dùng cho contactor AF09~AF38
717.500 VNĐ
img
Rơle nhiệt điện tử EF19-18.9 dùng cho contactor AF09~AF16
3.400.900 VNĐ
 
img
Contactor AX115-30-11-81 3P 115A 55kW 24V 1NO 1NC
6.612.200 VNĐ
img
Contactor AX18-30-10-80 3P 18A 7.5kW 220~230V 1NO
674.200 VNĐ
img
Contactor AX40-30-10-81 3P 40A 18.5kW 24V 1NO
1.911.600 VNĐ
img
Contactor AX25-30-10-81 3P 25A 11kW 24V 1NO
945.000 VNĐ
img
Contactor AX09-30-10-80 3P 9A 4kW 220~230V 1NO
482.000 VNĐ
img
Contactor AX09-30-01-80 3P 9A 4kW 220~230V 1NC
482.000 VNĐ
img
Contactor AX09-30-01-81 3P 9A 4kW 24V 1NC
482.000 VNĐ
img
Contactor AX32-30-10-80 3P 32A 15kW 220~230V 1NO
1.310.500 VNĐ
 
img
Rơle nhiệt tiêu chuẩn TA200DU-150 dùng cho contactor AX185~AX205
4.871.100 VNĐ
img
Rơle nhiệt tiêu chuẩn TA25DU-6.5M dùng cho contactor AX09~AX32
560.400 VNĐ
img
Rơle nhiệt điện tử E16DU-0.32 dùng cho contactor AX09~AX18
3.057.000 VNĐ
img
Rơle nhiệt tiêu chuẩn TA75DU-42M dùng cho contactor AX50~AX80
1.508.200 VNĐ
img
Rơle nhiệt tiêu chuẩn TA25DU-2.4M dùng cho contactor AX09~AX32
560.400 VNĐ
img
Rơle nhiệt tiêu chuẩn TA25DU-0.63M dùng cho contactor AX09~AX32
560.400 VNĐ
img