028 3720 2968 - 0967 266 277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 24h trong giờ hành chính  
Tài khoản
Mật khẩu
 

 
 
 
Bán Nhiều Nhất
img
-10%
Cáp điện lực hạ thế CV-1.5mm² (7x0.52) - 0.6/1kV
542.700 VNĐ
img
-10%
Cáp nhôm AV-16 (7x1.70) - 0.6/1kV
6.800 VNĐ
img
-10%
Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng VCmo2x2.5mm² - 300/500V
1.903.500 VNĐ
img
-10%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-6.0mm² - 450/750V
1.998.900 VNĐ
img
-10%
Cáp điều khiển có lưới CY 2x1.5 - 300/500V
28.400 VNĐ
img
-10%
Cáp điện VVCm-3x10+1x6.0 - 0.6/1kV
139.200 VNĐ
img
-10%
Dây điện đôi mềm ruột đồng VCmd-2x0.75mm² (2x24/0.20) - 0.6/1kV
569.700 VNĐ
img
-10%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-95 - 0.6/1kV
307.500 VNĐ
img
-10%
Cáp điện VVCm-3x6.0 - 300/500V
66.200 VNĐ
img
-10%
Cáp điều khiển YY 3x1.0 - 300/500V
19.400 VNĐ
img
-10%
Cáp nhôm LV-ABC-4x70 - 0.6/1kV
93.400 VNĐ
img
-10%
Cáp điện CVV-3x2.5 - 300/500V
34.300 VNĐ
img
-10%
Cáp điện CXV-25 (7x2.14) - 0.6/1kV
83.800 VNĐ
img
-10%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-25 - 0.6/1kV
82.800 VNĐ
img
-10%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-0.5mm² - 300/500V
406.800 VNĐ
img
-10%
Cáp điều khiển có lưới CY 2x1.0 - 300/500V
24.000 VNĐ
img
-10%
Cáp nhôm AV-50 (7x3.00) - 0.6/1kV
17.500 VNĐ
img
-10%
Cáp điều khiển YY 25x2.5 - 300/500V
243.900 VNĐ
img
-10%
Cáp điện CXV-3x6.0 - 0.6/1kV
74.400 VNĐ
img
-10%
Cáp nhôm LV-ABC-2x25 - 0.6/1kV
20.400 VNĐ
img
-10%
Cáp nhôm AV-185 (37x2.52) - 0.6/1kV
61.300 VNĐ
img
-10%
Cáp điện lực hạ thế CV-14 (7x1.6) - 600V
46.100 VNĐ
img
-10%
Cáp nhôm LV-ABC-2x50 - 0.6/1kV
38.000 VNĐ
img
-10%
Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng VCmo-2x1.0mm² - 300/500V
838.800 VNĐ
img
-10%
Cáp điện CXV-2.5 (7x0.67) - 0.6/1kV
11.400 VNĐ
img
-10%
Cáp điều khiển có lưới CY 4x0.75 - 300/500V
29.100 VNĐ
img
-10%
Cáp điện CVV-3x25 - 0.6/1kV
265.900 VNĐ
img
-10%
Cáp điện CXV-2x35 - 0.6/1kV
250.300 VNĐ
img
-10%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-4.0mm² - 450/750V
1.319.400 VNĐ
img
-10%
Cáp nhôm LV-ABC-3x50 - 0.6/1kV
53.700 VNĐ
img
-10%
Cáp điện lực hạ thế CV-95 (37x1.8) - 0.6/1kV
292.500 VNĐ
img
-10%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-2.5mm² - 450/750V
853.200 VNĐ
img
-10%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-10 - 0.6/1kV
36.000 VNĐ
img
-10%
Cáp điều khiển YY 12x0.75 - 300/500V
43.700 VNĐ
img
-10%
Cáp nhôm LV-ABC-3x95 - 0.6/1kV
95.000 VNĐ
img
-10%
Cáp điện lực hạ thế CV-25 (7x2.13) - 0.6/1kV
78.300 VNĐ
img
-10%
Cáp điện CXV-4x10 - 0.6/1kV
151.200 VNĐ
img
-10%
Cáp điện VVCm-2x10 - 0.6/1kV
8.208.000 VNĐ
img
-10%
Cáp điện VVCm-2x16 - 0.6/1kV
125.900 VNĐ
img
-10%
Cáp điều khiển có lưới CY 2x0.5 - 300/500V
17.400 VNĐ
img
-10%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-150 - 0.6/1kV
505.200 VNĐ
img
-10%
Cáp điều khiển có lưới CY 2x2.5 - 300/500V
38.200 VNĐ
img
-10%
Cáp điện CXV-3x25 - 0.6/1kV
266.500 VNĐ
img
-10%
Dây điện đồng bọc nhựa PVC 16/10 (F 1.6) - 600V
675.900 VNĐ
img
-10%
Cáp điện CVV-3x10+1x6.0 - 0.6/1kV
144.700 VNĐ
img
-10%
Cáp điện VVCm-4x10 - 0.6/1kV
156.200 VNĐ
img
-10%
Cáp nhôm AV-240 (61x2.25) - 0.6/1kV
77.500 VNĐ
img
-10%
Cáp điện CVV-2x2.5 - 300/500V
25.700 VNĐ
img
-10%
Cáp điều khiển có lưới CY 2x0.75 - 300/500V
20.200 VNĐ
img
-10%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-16 - 0.6/1kV
53.100 VNĐ
img
-10%
Cáp điện VVCm-2x2.5mm² - 300/500V
2.088.000 VNĐ
 
img
-10%
Dây điện đồng bọc nhựa PVC 16/10 (F 1.6) - 600V
751.000 VNĐ
675.900 VNĐ
img
-10%
Dây điện đồng bọc nhựa PVC 20/10 (F 2.0) - 600V
1.138.000 VNĐ
1.024.200 VNĐ
img
-10%
Dây điện đồng bọc nhựa PVC 12/10 (F 1.13) - 300/500V
392.000 VNĐ
352.800 VNĐ
img
-10%
Dây điện đồng bọc nhựa PVC 32/10 (F 3.20) - 600V
2.871.000 VNĐ
2.583.900 VNĐ
 
img
-10%
Dây điện đôi mềm ruột đồng VCmd-2x0.5mm² (2x16/0.20) - 0.6/1kV
449.000 VNĐ
404.100 VNĐ
img
-10%
Dây điện đôi mềm ruột đồng VCmd-2x1.5mm² (2x30/0.25) - 0.6/1kV
1.156.000 VNĐ
1.040.400 VNĐ
img
-10%
Dây điện đôi mềm ruột đồng VCmd-2x2.5mm² (2x50/0.25) - 0.6/1kV
1.874.000 VNĐ
1.686.600 VNĐ
img
-10%
Dây điện đôi mềm ruột đồng VCmd-2x0.75mm² (2x24/0.20) - 0.6/1kV
633.000 VNĐ
569.700 VNĐ
img
-10%
Dây điện đôi mềm ruột đồng VCmd-2x1.0mm² (2x32/0.20) - 0.6/1kV
812.000 VNĐ
730.800 VNĐ
 
img
-10%
Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng VCmo-2x1.5mm² - 300/500V
1.313.000 VNĐ
1.181.700 VNĐ
img
-10%
Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng VCmo-2x0.75mm² - 300/500V
744.000 VNĐ
669.600 VNĐ
img
-10%
Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng VCmo-2x4.0mm² - 300/500V
3.196.000 VNĐ
2.876.400 VNĐ
img
-10%
Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng VCmo-2x6.0mm² - 300/500V
4.778.000 VNĐ
4.300.200 VNĐ
img
-10%
Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng VCmo-2x1.0mm² - 300/500V
932.000 VNĐ
838.800 VNĐ
img
-10%
Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng VCmo2x2.5mm² - 300/500V
2.115.000 VNĐ
1.903.500 VNĐ
 
img
-10%
Cáp điện lực hạ thế CV-35 (7x2.52) - 0.6/1kV
120.400 VNĐ
108.400 VNĐ
img
-10%
Cáp điện lực hạ thế CV-240 (61x2.25) - 0.6/1kV
827.660 VNĐ
744.900 VNĐ
img
-10%
Cáp điện lực hạ thế CV-10mm² (7x1.35) - 0.6/1kV
3.632.000 VNĐ
3.268.800 VNĐ
img
-10%
Cáp điện lực hạ thế CV-16 (7x1.7) - 0.6/1kV
55.170 VNĐ
49.700 VNĐ
img
-10%
Cáp điện lực hạ thế CV-2.0mm2 (7x0.60) - 600V
781.000 VNĐ
702.900 VNĐ
img
-10%
Cáp điện lực hạ thế CV-6.0mm² (7x1.04) - 0.6/1kV
2.187.000 VNĐ
1.968.300 VNĐ
img
-10%
Cáp điện lực hạ thế CV-2.5mm² (7x0.67) - 0.6/1kV
984.000 VNĐ
885.600 VNĐ
img
-10%
Cáp điện lực hạ thế CV-185 (37x2.52) - 0.6/1kV
631.640 VNĐ
568.500 VNĐ
 
img
-10%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-25 - 0.6/1kV
91.940 VNĐ
82.800 VNĐ
img
-10%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-8.0mm² - 600V
3.211.000 VNĐ
2.889.900 VNĐ
img
-10%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-120 - 0.6/1kV
432.440 VNĐ
389.200 VNĐ
img
-10%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-4.0mm² - 450/750V
1.466.000 VNĐ
1.319.400 VNĐ
img
-10%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-10 - 0.6/1kV
40.010 VNĐ
36.000 VNĐ
img
-10%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-150 - 0.6/1kV
561.370 VNĐ
505.200 VNĐ
img
-10%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-95 - 0.6/1kV
341.700 VNĐ
307.500 VNĐ
img
-10%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-16 - 0.6/1kV
59.030 VNĐ
53.100 VNĐ
 
img
-10%
Cáp điện VVCm-4x8.0 - 600V
146.880 VNĐ
132.200 VNĐ
img
-10%
Cáp điện VVCm-3x2.5 - 300/500V
32.340 VNĐ
29.100 VNĐ
img
-10%
Cáp điện VVCm-3x4.0+1x2.5 - 0.6/1kV
63.040 VNĐ
56.700 VNĐ
img
-10%
Cáp điện VVCm-3x10 - 0.6/1kV
133.460 VNĐ
120.100 VNĐ
img
-10%
Cáp điện VVCm-4x16 - 0.6/1kV
270.350 VNĐ
243.300 VNĐ
img
-10%
Cáp điện VVCm-2x4.0mm² - 300/500V
3.463.000 VNĐ
3.116.700 VNĐ
img
-10%
Cáp điện VVCm-2x25 - 0.6/1kV
212.670 VNĐ
191.400 VNĐ
img
-10%
Cáp điện VVCm-2x1.5mm²- 300/500V
1.456.000 VNĐ
1.310.400 VNĐ
 
img
-10%
Cáp điện CVV-3x35+1x25 - 0.6/1kV
485.960 VNĐ
437.400 VNĐ
img
-10%
Cáp điện CVV-2x6.0 - 300/500V
57.130 VNĐ
51.400 VNĐ
img
-10%
Cáp điện CVV-3x10 - 0.6/1kA
128.280 VNĐ
115.500 VNĐ
img
-10%
Cáp điện CVV-2x1.5 - 300/500V
19.490 VNĐ
17.600 VNĐ
img
-10%
Cáp điện CVV-3x16 - 0.6/1kV
198.000 VNĐ
178.200 VNĐ
img
-10%
Cáp điện CVV-2x10 - 0.6/1kA
92.270 VNĐ
83.100 VNĐ
img
-10%
Cáp điện CVV-4x16 - 0.6/1kV
254.140 VNĐ
228.700 VNĐ
img
-10%
Cáp điện CVV-4x4.0 - 300/500V
72.890 VNĐ
65.600 VNĐ
 
img
-10%
Cáp điện CXV-4x2.5 - 0.6/1kV
51.770 VNĐ
46.600 VNĐ
img
-10%
Cáp điện CXV-3x4.0 - 0.6/1kV
59.320 VNĐ
53.400 VNĐ
img
-10%
Cáp điện CXV-16 (7x1.70) - 0.6/1kV
60.090 VNĐ
54.100 VNĐ
img
-10%
Cáp điện CXV-3x2.5+1x1.5 - 0.6/1kV
47.320 VNĐ
42.600 VNĐ
img
-10%
Cáp điện CXV-3x16 - 0.6/1kV
194.710 VNĐ
175.200 VNĐ
img
-10%
Cáp điện CXV-2x2.5 - 0.6/1kV
31.180 VNĐ
28.100 VNĐ
img
-10%
Cáp điện CXV-4.0 (7x0.85) - 0.6/1kV
17.950 VNĐ
16.200 VNĐ
img
-10%
Cáp điện CXV-6.0 (7x1.04) - 0.6/1kV
25.280 VNĐ
22.800 VNĐ
 
 
img
-10%
Cáp nhôm LV-ABC-2x120 - 0.6/1kV
88.650 VNĐ
79.800 VNĐ
img
-10%
Cáp nhôm LV-ABC-2x16 - 0.6/1kV
17.180 VNĐ
15.500 VNĐ
img
-10%
Cáp nhôm LV-ABC-4x16 - 0.6/1kV
32.510 VNĐ
29.300 VNĐ
img
-10%
Cáp nhôm LV-ABC-2x35 - 0.6/1kV
28.940 VNĐ
26.100 VNĐ
img
-10%
Cáp nhôm LV-ABC-4x50 - 0.6/1kV
76.470 VNĐ
68.800 VNĐ
img
-10%
Cáp nhôm LV-ABC-2x70 - 0.6/1kV
54.510 VNĐ
49.100 VNĐ
img
-10%
Cáp nhôm LV-ABC-3x120 - 0.6/1kV
130.900 VNĐ
117.800 VNĐ
img
-10%
Cáp nhôm LV-ABC-4x35 - 0.6/1kV
56.820 VNĐ
51.100 VNĐ
 
img
-10%
Cáp điều khiển YY 12x1.0 - 300/500V
65.340 VNĐ
58.800 VNĐ
img
-10%
Cáp điều khiển YY 12x1.5 - 300/500V
87.340 VNĐ
78.600 VNĐ
img
-10%
Cáp điều khiển YY 8x0.5 - 300/500V
27.140 VNĐ
24.400 VNĐ
img
-10%
Cáp điều khiển YY 25x1.5 - 300/500V
176.420 VNĐ
158.800 VNĐ
img
-10%
Cáp điều khiển YY 18x1.5 - 300/500V
126.020 VNĐ
113.400 VNĐ
img
-10%
Cáp điều khiển YY 3x0.5 - 300/500V
14.480 VNĐ
13.000 VNĐ
img
-10%
Cáp điều khiển YY 4x0.5 - 300/500V
16.750 VNĐ
15.100 VNĐ
img
-10%
Cáp điều khiển YY 4x1.5 - 300/500V
32.290 VNĐ
29.100 VNĐ
 
img
-10%
Cáp điều khiển có lưới CY 7x1.5 - 300/500V
70.300 VNĐ
63.300 VNĐ
img
-10%
Cáp điều khiển có lưới CY 7x0.75 - 300/500V
44.340 VNĐ
39.900 VNĐ
img
-10%
Cáp điều khiển có lưới CY 2x0.75 - 300/500V
22.440 VNĐ
20.200 VNĐ
img
-10%
Cáp điều khiển có lưới CY 4x1.5 - 300/500V
46.520 VNĐ
41.900 VNĐ
img
-10%
Cáp điều khiển có lưới CY 5x1.5 - 300/500V
54.070 VNĐ
48.700 VNĐ
img
-10%
Cáp điều khiển có lưới CY 8x0.5 - 300/500V
42.580 VNĐ
38.300 VNĐ