Bán Nhiều Nhất
img
Cuộn hút khởi động từ MC-100a, 220VAC
258.500 VNĐ
img
Khởi động từ 3P 12A (1a) coil 220VAC
352.000 VNĐ
img
Khởi động từ 3P 9A 1a coil 24 VDC
451.000 VNĐ
img
Contactor relay 16A 4NO 4NC 220VAC
605.000 VNĐ
img
Rơ le nhiệt (4-6A) dùng cho MC-6a đến MC-18a
319.000 VNĐ
img
Rơle điện tử 0.3~1.5A, 1~5A, 4.4~22A 2STSP
1.193.500 VNĐ
img
Khởi động động cơ 3P 32A 10kA
698.500 VNĐ
img
Rơ le nhiệt (7-10A) dùng cho MC-6a đến MC-18a
319.000 VNĐ
img
Khởi động động cơ 3P 17A 20kA
698.500 VNĐ
img
Rơle điện tử 0.3~1.5A, 1~5A, 4.4~22A 1SPDT dùng cho MC-9b, 12b, 18b, 22b
808.500 VNĐ
img
Khởi động từ 4P 18A coil 220VAC
638.000 VNĐ
img
Khởi động từ 4P 65A coil 220VAC
2.271.500 VNĐ
img
Khởi động từ 3P 18A (1a1b) coil 220VAC
572.000 VNĐ
img
Cuộn hút khởi động từ MC-9a, 220VAC
165.000 VNĐ
img
Khởi động từ 4P 9A coil 220VAC
440.000 VNĐ
img
Khởi động từ 3P 100A (2a2b) coil 220VAC
2.948.000 VNĐ
img
Cuộn hút khởi động từ MC-12a, 220VAC
165.000 VNĐ
img
Khởi động từ 4P 100A coil 220VAC 2NO 2NC
5.662.800 VNĐ
img
Hộp cho khởi động từ Steel dùng cho MC-32a,40a
913.000 VNĐ
img
Khởi động từ 3P 85A 1a1b coil 24 VDC
3.256.000 VNĐ
img
Khởi động từ 3P 500A (2a2b) coil 220VAC
23.650.000 VNĐ
img
Cuộn hút khởi động từ MC-65a, 220VAC
215.600 VNĐ
img
Khởi động từ 3P 40A (2a2b) coil 220VAC
1.188.000 VNĐ
img
Rơle điện tử 4~20A, 8~40A 2STSP
1.193.500 VNĐ
img
Contactor relay 16A 2NO 2NC 220VAC
440.000 VNĐ
img
Rơle bảo vệ kỹ thuật số 50/51, 50/51N, 46, 79
16.500.000 VNĐ
img
Rơ le nhiệt (2.5-4A) dùng cho MC-9b đến MC-40a
352.000 VNĐ
img
Dây đấu nối liên động dùng cho MC-32a & 40a
253.000 VNĐ
img
Khởi động từ 3P 130A 1a1b coil 24 VDC
4.004.000 VNĐ
img
Rơ le nhiệt (520-800A) dùng cho MC-500a, MC-630a và MC-800a
7.810.000 VNĐ
img
Cuộn hút khởi động từ MC-150a, 220VAC
1.375.000 VNĐ
img
Khởi động động cơ 3P 10A 50kA
638.000 VNĐ
img
Khởi động từ 4P 32A coil 220VAC
1.078.000 VNĐ
img
Khởi động động cơ 3P 6A 100kA
638.000 VNĐ
img
Rơle điện tử 4~20A, 8~40A 1SPDT dùng cho MC-32a, MC-40a
852.500 VNĐ
img
Rơ le nhiệt (1-1.6A) dùng cho MC-9b đến MC-40a
352.000 VNĐ
img
Khởi động từ 3P 9A 1a1b coil 24 VDC
539.000 VNĐ
img
Khởi động từ 3P 32A 1a1b coil 24 VDC
1.067.000 VNĐ
img
Cuộn hút khởi động từ MC-630a, 220VAC
4.510.000 VNĐ
img
Khởi động động cơ 3P 2.5A 100kA
638.000 VNĐ
img
Khởi động từ 3P 225A (2a2b) coil 220VAC
6.985.000 VNĐ
img
Rơ le nhiệt (22A-32A) dùng cho MC-9b đến MC-40a
368.500 VNĐ
img
Rơ le nhiệt (45-65A) dùng cho MC-50a và MC-65
775.500 VNĐ
img
Rơ le nhiệt (200-330A) dùng cho MC-265a, MC-330a và MC-400a
4.411.000 VNĐ
img
Rơ le nhiệt (80-100A) dùng cho MC-75a, MC-85a và MC-100a
1.155.000 VNĐ
img
Khởi động từ 3P 800A (2a2b) coil 220VAC
31.350.000 VNĐ
 
img
Khởi động động cơ 3P 75A 50kA
3.179.000 VNĐ
img
Khởi động động cơ 3P 100A 50kA
3.608.000 VNĐ
img
Khởi động động cơ 3P 17A 20kA
698.500 VNĐ
img
Khởi động động cơ 3P 2.5A 100kA
638.000 VNĐ
img
Khởi động động cơ 3P 1.6A 100kA
638.000 VNĐ
img
Khởi động động cơ 3P 0.63A 100kA
638.000 VNĐ
img
Khởi động động cơ 3P 1A 100kA
638.000 VNĐ
img
Khởi động động cơ 3P 22A 15kA
698.500 VNĐ
 
img
Khởi động từ 3P 18A (1a) coil AC
539.000 VNĐ
img
Khởi động từ 3P 65A (2a2b) coil 220VAC
1.650.000 VNĐ
img
Khởi động từ 3P 50A (2a2b) coil 220VAC
1.452.000 VNĐ
img
Khởi động từ 3P 75A (2a2b) coil 220VAC
1.870.000 VNĐ
img
Khởi động từ 3P 185A (2a2b) coil 220VAC
5.885.000 VNĐ
img
Khởi động từ 3P 22A (1a1b) coil 220VAC
704.000 VNĐ
img
Khởi động từ 3P 6A (1a) coil 220VAC
313.500 VNĐ
img
Khởi động từ 3P 150A (2a2b) coil 220VAC
4.620.000 VNĐ
 
img
Khởi động từ 3P 50A 1a1b coil 24 VDC
1.650.000 VNĐ
img
Khởi động từ 3P 130A 1a1b coil 24 VDC
4.004.000 VNĐ
img
Khởi động từ 3P 12A 1a1b coil 24 VDC
594.000 VNĐ
img
Khởi động từ 3P 85A 1a1b coil 24 VDC
3.256.000 VNĐ
img
Khởi động từ 3P 18A 1a1b coil 24 VDC
803.000 VNĐ
img
Khởi động từ 3P 9A 1a1b coil 24 VDC
539.000 VNĐ
img
Khởi động từ 3P 65A 1a1b coil 24 VDC
2.112.000 VNĐ
img
Khởi động từ 3P 75A 1a1b coil 24 VDC
2.744.500 VNĐ
 
img
Khởi động từ 4P 225A coil 220VAC 2NO 2NC
9.575.500 VNĐ
img
Khởi động từ 4P 9A coil 220VAC
440.000 VNĐ
img
Khởi động từ 4P 6A coil 220VAC
401.500 VNĐ
img
Khởi động từ 4P 22A coil 220VAC
753.500 VNĐ
img
Khởi động từ 4P 400A coil 220VAC 2NO 2NC
17.902.500 VNĐ
img
Khởi động từ 4P 18A coil 220VAC
638.000 VNĐ
img
Khởi động từ 4P 265A coil 220VAC 2NO 2NC
15.389.000 VNĐ
img
Khởi động từ 4P 40A coil 220VAC
1.259.500 VNĐ
 
img
Cuộn hút khởi động từ MC-130a, 220VAC
1.375.000 VNĐ
img
Cuộn hút khởi động từ MC-50a, 220VAC
215.600 VNĐ
img
Cuộn hút khởi động từ MC-18a, 220VAC
165.000 VNĐ
img
Cuộn hút khởi động từ MC-330a, 220VAC
3.410.000 VNĐ
img
Cuộn hút khởi động từ MC-6a, 220VAC
165.000 VNĐ
img
Cuộn hút khởi động từ MC-400a, 220VAC
3.410.000 VNĐ
img
Khóa liên động dùng cho MC-185a~400a
726.000 VNĐ
img
Cuộn hút khởi động từ MC-85a, 220VAC
258.500 VNĐ
 
img
Rơ le nhiệt (100-160A) dùng cho MC-185a và MC-225a
3.025.000 VNĐ
img
Rơ le nhiệt (80-105A) dùng cho MC-130a và MC-150a
1.727.000 VNĐ
img
Rơ le nhiệt (1.6-2.5A) dùng cho MC-6a đến MC-18a
319.000 VNĐ
img
Rơ le (54-75A) dùng cho MC-75a, MC-85a và MC-100a
1.155.000 VNĐ
img
Rơ le nhiệt (6-9A) dùng cho MC-6a đến MC-18a
319.000 VNĐ
img
Rơ le nhiệt (9-13A) dùng cho MC-6a đến MC-18a
319.000 VNĐ
img
Rơ le nhiệt (18-25A) dùng cho MC-9b đến MC-40a
368.500 VNĐ
img
Rơ le nhiệt (1-1.6A) dùng cho MC-6a đến MC-18a
319.000 VNĐ
 
img
Contactor relay 16A 2NO 2NC 220VAC
440.000 VNĐ
img
Contactor relay 16A 3NO 3NC 220VAC
522.500 VNĐ
img
Contactor relay 16A 2NO 2NC 240VDC
484.000 VNĐ
img
Contactor relay 16A 4NO 4NC 240VAC
660.000 VNĐ
img
Contactor relay 16A 4NO 4NC 220VAC
605.000 VNĐ
img
Contactor relay 16A 3NO 3NC 240VDC
572.000 VNĐ
 
img
Rơle điện tử 0.3~1.5A, 1~5A, 4.4~22A 1SPDT dùng cho MC-9b, 12b, 18b, 22b
1.193.500 VNĐ
img
Rơle điện tử 4~20A, 8~40A 1SPDT dùng cho MC-32a, MC-40a
1.193.500 VNĐ
img
Rơle điện tử 0.3~1.5A, 1~5A, 4.4~22A 1SPDT dùng cho MC-9b, 12b, 18b, 22b
808.500 VNĐ
img
Rơle điện tử 4~20A, 8~40A 1SPDT dùng cho MC-32a, MC-40a
852.500 VNĐ
img
Rơle điện tử 0.3~1.5A, 1~5A, 4.4~22A 2STSP
808.500 VNĐ
img
Rơle điện tử 4~20A, 8~40A 2STSP
852.500 VNĐ
img
Rơle điện tử 0.3~1.5A, 1~5A, 4.4~22A 2STSP
1.193.500 VNĐ
img
Rơle điện tử 4~20A, 8~40A 2STSP
1.193.500 VNĐ
 
img
Rơle bảo vệ đa năng 0.5~6A 1a1b 85~260V AC/DC
4.284.500 VNĐ
img
Rơle bảo vệ đa năng 0.5~6A 1a1b 85~260V AC/DC
4.713.500 VNĐ
img
Rơle bảo vệ đa năng 5~65A 1a1b 85~260V AC/DC
4.037.000 VNĐ
img
Rơle bảo vệ đa năng 0.5~6A 1a1b 85~260V AC/DC
3.899.500 VNĐ
img
Rơle bảo vệ đa năng 5~65A 1a1b 85~260V AC/DC
4.466.000 VNĐ
img
Rơle bảo vệ đa năng 5~65A 1a1b 85~260V AC/DC
4.037.000 VNĐ
img
Rơle bảo vệ đa năng 0.5~6A 1a1b 85~260V AC/DC
3.751.000 VNĐ
img
Rơle bảo vệ kỹ thuật số 50/51, 50/51N, 46, 79
16.500.000 VNĐ
 
 
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 

Bản quyền © 2008-2020 thuộc về thegioidien.com

Ghi rõ nguồn khi sử dụng các thông tin tại WWW.THEGIOIDIEN.COM.

WWW.THEGIOIDIEN.COM thuộc sở hữu và điều hành bởi Công ty TNHH Thế Giới Điện

Văn phòng giao dịch: 98D Linh Đông, Khu Phố 7, Phường Linh Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM

GPKD: 0305921340 , Sở KHĐT TPHCM cấp ngày 23/08/2008. Địa chỉ: 32 đường số 35, khu phố 2, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, TP HCM