028 - 3720 2968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 24h trong giờ hành chính  
Tài khoản
Mật khẩu
 

 
 
 
Bán Nhiều Nhất
img
Máy biến áp 3 pha, 250KVA, 22/0.4kV, ĐL2
218.458.900 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 320KVA, 22/0.4kV, ĐL2
263.638.100 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 320KVA, 15-22/0.4kV, ĐL 3
269.018.200 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 100KVA, 8.66-12.7/0.23kV, ĐL HCM
101.739.000 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 37.5KVA, 8.66-12.7/0.23kV, ĐL2
47.903.900 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 750KVA, 22/0.4kV, ĐL HCM
445.903.700 VNĐ
img
Máy biến áp Amorphous 3 pha, 1600KVA, 22/0.4kV, ĐL 2
795.725.700 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 1000KVA, 15-22/0.4kV, ĐL HCM
581.221.300 VNĐ
img
Máy biến áp Amorphous 3 pha, 630KVA, 22/0.4kV, ĐL 2
423.030.300 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 160KVA, 15-22/0.4kV, ĐL 3
155.129.700 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 50KVA, 15-22/0.23kV, ĐL 3
58.645.400 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 250KVA, 22/0.4kV, ĐL 3
218.458.900 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 1600KVA, 15-22/0.4kV, ĐL2
700.452.500 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 400KVA, 22/0.4kV, ĐL HCM
306.386.300 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 15KVA, 15-22/0.23kV, ĐL 3
31.185.000 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 750KVA, 22/0.4kV, ĐL 3
387.742.300 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 630KVA, 15-22/0.4kV, ĐL2
372.380.800 VNĐ
img
Máy biến áp Amorphous 3 pha, 180KVA, 15-22/0.4kV, ĐL 2
202.459.400 VNĐ
img
Máy biến áp Amorphous 3 pha, 160KVA, 15-22/0.4kV, ĐL 2
179.754.300 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 160KVA, 15-22/0.4kV, ĐL HCM
178.399.100 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 250KVA, 15-22/0.4kV, ĐL2
222.917.200 VNĐ
img
Máy biến áp Amorphous 3 pha, 560KVA, 22/0.4kV, ĐL 2
409.382.600 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 100KVA, 8.66-12.7/0.23kV, ĐL2
88.468.600 VNĐ
img
Máy biến áp Amorphous 1 pha, 15KVA, 12.7/0.23kV, ĐL 2
36.290.100 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 2500KVA, 22/0.4kV, ĐL HCM
1.064.963.900 VNĐ
img
Máy biến áp Amorphous 3 pha, 180KVA, 22/0.4kV, ĐL 2
198.410.300 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 1000KVA, 22/0.4kV, ĐL 3
495.300.300 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 560KVA, 15-22/0.4kV, ĐL 3
360.119.100 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 400KVA, 22/0.4kV, ĐL2
307.927.400 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 1250KVA, 22/0.4kV, ĐL2
584.457.500 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 1250KVA, 22/0.4kV, ĐL HCM
673.116.400 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 50KVA, 12.7/0.23kV, ĐL2
55.403.700 VNĐ
img
Máy biến áp Amorphous 1 pha, 37.5KVA, 12.7/0.23kV, ĐL 2
56.441.000 VNĐ
img
Máy biến áp Amorphous 1 pha, 100KVA, 12.7/0.23kV, ĐL 2
100.416.800 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 800KVA, 22/0.4kV, ĐL HCM
475.666.400 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 25KVA, 15-22/0.23kV, ĐL 3
39.844.200 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 160KVA, 22/0.4kV, ĐL2
152.027.700 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 75KVA, 8.66-12.7/0.23kV, ĐL HCM
85.860.500 VNĐ
 
img
Máy biến áp 1 pha, 100KVA, 22/0.23kV, ĐL3
89.940.400 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 15KVA, 22/0.23kV, ĐL3
30.562.400 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 75KVA, 22/0.23kV, ĐL3
75.901.100 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 50KVA, 22/0.23kV, ĐL3
57.472.800 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 25KVA, 22/0.23kV, ĐL3
39.047.800 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 75KVA, 15-22/0.23kV, ĐL 3
77.453.200 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 10KVA, 22/0.23kV, ĐL3
27.049.000 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 37.5KVA, 22/0.23kV, ĐL3
48.701.400 VNĐ
 
img
Máy biến áp 3 pha, 750KVA, 15-22/0.4kV, ĐL 3
395.655.700 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 160KVA, 22/0.4kV, ĐL 3
152.027.700 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 50KVA, 22/0.4kV, ĐL 3
105.387.700 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 630KVA, 22/0.4kV, ĐL 3
364.934.900 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 100KVA, 22/0.4kV, ĐL 3
132.278.300 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 180KVA, 22/0.4kV, ĐL 3
171.043.400 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 320KVA, 22/0.4kV, ĐL 3
263.638.100 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 400KVA, 22/0.4kV, ĐL 3
307.927.400 VNĐ
 
img
Máy biến áp 1 pha, 75KVA, 12.7/0.23kV, ĐL2
73.168.700 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 100KVA, 12.7/0.23kV, ĐL2
86.699.800 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 15KVA, 8.66-12.7/0.23kV, ĐL2
29.987.100 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 50KVA, 8.66-12.7/0.23kV, ĐL2
56.533.400 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 37.5KVA, 12.7/0.23kV, ĐL2
46.944.700 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 25KVA, 12.7/0.23kV, ĐL2
37.640.900 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 75KVA, 8.66-12.7/0.23kV, ĐL2
74.661.400 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 25KVA, 8.66-12.7/0.23kV, ĐL2
38.408.700 VNĐ
 
img
Máy biến áp 3 pha, 560KVA, 22/0.4kV, ĐL2
352.916.300 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 100KVA, 22/0.4kV, ĐL2
132.278.300 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 1250KVA, 15-22/0.4kV, ĐL2
596.384.800 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 180KVA, 22/0.4kV, ĐL2
171.043.400 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 1000KVA, 22/0.4kV, ĐL2
495.300.300 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 800KVA, 22/0.4kV, ĐL2
413.624.200 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 180KVA, 15-22/0.4kV, ĐL2
174.533.700 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 1500KVA, 22/0.4kV, ĐL2
678.728.600 VNĐ
 
img
Máy biến áp Amorphous 1 pha, 75KVA, 8.66-12.7/0.23kV, ĐL 2
86.439.100 VNĐ
img
Máy biến áp Amorphous 1 pha, 75KVA, 12.7/0.23kV, ĐL 2
84.744.000 VNĐ
img
Máy biến áp Amorphous 1 pha, 37.5KVA, 8.66-12.7/0.23kV, ĐL 2
57.569.600 VNĐ
img
Máy biến áp Amorphous 1 pha, 100KVA, 8.66-12.7/0.23kV, ĐL 2
102.425.400 VNĐ
img
Máy biến áp Amorphous 1 pha, 15KVA, 12.7/0.23kV, ĐL 2
36.290.100 VNĐ
img
Máy biến áp Amorphous 1 pha, 25KVA, 8.66-12.7/0.23kV, ĐL 2
46.577.300 VNĐ
img
Máy biến áp Amorphous 1 pha, 15KVA, 8.66-12.7/0.23kV, ĐL 2
37.015.000 VNĐ
img
Máy biến áp Amorphous 1 pha, 50KVA, 8.66-12.7/0.23kV, ĐL 2
65.452.200 VNĐ
 
img
Máy biến áp Amorphous 3 pha, 320KVA, 22/0.4kV, ĐL 2
305.608.600 VNĐ
img
Máy biến áp Amorphous 3 pha, 320KVA, 15-22/0.4kV, ĐL 2
311.721.300 VNĐ
img
Máy biến áp Amorphous 3 pha, 800KVA, 22/0.4kV, ĐL 2
479.804.600 VNĐ
img
Máy biến áp Amorphous 3 pha, 1250KVA, 22/0.4kV, ĐL 2
678.500.900 VNĐ
img
Máy biến áp Amorphous 3 pha, 250KVA, 15-22/0.4kV, ĐL 2
258.302.000 VNĐ
img
Máy biến áp Amorphous 3 pha, 1000KVA, 22/0.4kV, ĐL 2
574.153.800 VNĐ
img
Máy biến áp Amorphous 3 pha, 160KVA, 22/0.4kV, ĐL 2
176.229.900 VNĐ
img
Máy biến áp Amorphous 3 pha, 400KVA, 22/0.4kV, ĐL 2
357.195.300 VNĐ
 
img
Máy biến áp 1 pha, 37.5KVA, 8.66-12.7/0.23kV, ĐL HCM
55.089.100 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 37.5KVA, 12.7/0.23kV, ĐL HCM
53.986.900 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 25KVA, 12.7/0.23kV, ĐL HCM
43.287.200 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 50KVA, 8.66-12.7/0.23kV, ĐL HCM
65.013.300 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 50KVA, 12.7/0.23kV, ĐL HCM
63.713.100 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 25KVA, 8.66-12.7/0.23kV, ĐL HCM
44.170.500 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 75KVA, 12.7/0.23kV, ĐL HCM
84.143.400 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 100KVA, 12.7/0.23kV, ĐL HCM
99.704.000 VNĐ
 
img
Máy biến áp 3 pha, 630KVA, 22/0.4kV, ĐL HCM
419.673.100 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 400KVA, 15-22/0.4kV, ĐL HCM
312.639.800 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 1500KVA, 22/0.4kV, ĐL HCM
676.835.500 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 250KVA, 22/0.4kV, ĐL HCM
251.226.800 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 180KVA, 15-22/0.4kV, ĐL HCM
196.101.400 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 180KVA, 22/0.4kV, ĐL HCM
192.179.900 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 400KVA, 22/0.4kV, ĐL HCM
306.386.300 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 1600KVA, 15-22/0.4kV, ĐL HCM
805.520.100 VNĐ
 
 
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 

Bản quyền © 2008-2020 thuộc về thegioidien.com

Ghi rõ nguồn khi sử dụng các thông tin tại WWW.THEGIOIDIEN.COM.

WWW.THEGIOIDIEN.COM thuộc sở hữu và điều hành bởi Công ty TNHH Thế Giới Điện

Văn phòng giao dịch: 98D Linh Đông, Khu Phố 7, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP.HCM

GPKD : 0305921340 , Sở KHĐT TPHCM cấp ngày 23/08/2008. Địa chỉ : 32 Đường 35, KP.2, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP.HCM